Hlavní obsah

Stav půdy je špatný, pedologové budou v Olomouci hledat cesty pro její ochranu

7. 9. 2017, 13:21
Novinky,

Upozornit na špatný stav půdy, identifikovat hlavní problémy a hledat řešení, jak zlepšit situaci. To jsou hlavní cíle mezinárodní konference Degradace a revitalizace půdy a krajiny, která se od 10. do 13. září uskuteční na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého (UP) v Olomouci.

Foto: Univerzita Palackého - Gabriela Knýblová

Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, kde se konference uskuteční.

Článek

„Půda je jedno z nejcennějších přírodních bohatství, je základem prakticky všech suchozemských ekosystémů, souvisí jak se zemědělskou, tak lesní produkcí, má význam pro zadržování vody v krajině a je životním prostředím velkého spektra organismů. Bereme ji jako všední věc, neuvědomujeme si její důležitost a ani skutečnost, že ji ztrácíme. Ohrožuje ji řada degradačních faktorů,“ upozornil organizátor konference a předseda České pedologické společnosti Bořivoj Šarapatka z katedry ekologie a životního prostředí na UP.

Pedologie (česky půdoznalství) si klade za cíl objasnit genezi půd a charakterizovat jejich vlastnosti, stanovit klasifikační systém, zpracovat rozšíření půdních jednotek na zemském povrchu, stejně tak určit možnosti jejich hospodářského využití.

Dopad i na vodu

Podle Šarapatky se zhoršuje kvalita půdy a zmenšuje se i její rozloha. „Každým dnem ztrácíme pro výstavbu zhruba 15 hektarů půdy. Když si to vynásobíme počtem dnů v roce, přepočteme na desetiletí, dostaneme se k obrovským číslům,“ doplnil.

Kvalitu půdy negativně ovlivňuje řada degradačních procesů, k nejvýraznějším patří v ČR eroze. Absence protierozních opatření má pak v krajině nepříznivý dopad nejen na vlastní půdu, ale i na další složku životního prostředí – na vodu. Degradační vlivy úzce souvisí s dalšími komplikacemi, a to jak s povodněmi, tak se suchem.

„Budeme se věnovat různým problémům od popisu jednotlivých degradačních vlivů a metod jejich hodnocení až po návrhy účinných nápravných opatření. Účastníci vyrazí i do terénu, do Beskyd a do okolí Lednice, kde budou na základě názorných příkladů diskutovat o využití a ochraně zemědělské i lesní půdy,“ uzavřel Šarapatka.

O pořádání konference uvažovali její organizátoři již v roce 2015, který byl světovým rokem půdy. Letošní konferenci, která se brzy uskuteční, s univerzitou spolupořádají pedologické společnosti zemí Visegrádské skupiny a ministerstva zemědělství a životního prostředí. Zúčastní se jí na 150 odborníků z 15 zemí.

Reklama

Související články

Výběr článků