Hlavní obsah

Poradna: Jsem nemocná a do zaměstnání se už nechci vrátit, co mám dělat?

18. 8. 2015, 7:00

Každému z nás se občas stane, že onemocní nebo se jinak ocitne v pracovní neschopnosti. Tato pracovní neschopnost může být i dlouhodobá a někdy i vyústit v otázku, zda se vůbec chci ještě do práce vrátit, zda mně to baví, naplňuje, zda to ještě fyzicky zvládnu? Jak byste měli postupovat, pokud se během pracovní neschopnosti rozhodnete do práce po jejím skončení už nevrátit?

Foto: Ondřej Lazar Krynek, Novinky

Ilustrační foto

Článek
Mám dotaz ohledně dočasné pracovní neschopnosti a výpovědi. Jsem již delší dobu v pracovní neschopnosti a nemám zájem se do stávajícího zaměstnání vracet. Chtěla bych podat výpověď a najít si nové pracovní místo jinde. Je možné podat výpověď v pracovní neschopnosti, a jak by běžela výpovědní doba? A jak by to vypadalo, kdyby mi výpověď dal zaměstnavatel?

Ochranná doba a výpověď daná zaměstnavatelem

Zaměstnanec je během dočasné pracovní neschopnosti v tzv. ochranné době, kdy je zaměstnavateli, až na některé výjimky, zakázáno dát zaměstnanci výpověď z pracovního poměru.

Když pracovní neschopnost zaměstnance nastane až po doručení výpovědi a výpovědní doba by měla v ochranné době uplynout, tak se ochranná doba do výpovědní doby nezapočítává a pracovní poměr skončí až uplynutím zbývající části výpovědní doby (opět se prodloužení výpovědní doby u některých výpovědních důvodů neuplatní).

Zaměstnanec může však zaměstnavatele informovat, že na takovém prodloužení pracovního poměru netrvá a pracovní poměr tedy skončí po uplynutí standardní výpovědní doby.

Ochranná doba a výpověď daná zaměstnancem

Ochranná doba ale dopadá pouze na případy, kdy chce výpověď dát zaměstnavatel. Zaměstnanec takto omezen není a může dát výpověď kdykoliv a z jakéhokoliv důvodu, dokonce i bez uvedení důvodu. Pokud se tedy zaměstnanec rozhodne dát zaměstnavateli výpověď, nezáleží na tom, zda je zrovna v pracovní neschopnosti. Pracovní poměr zaměstnance pak skončí po uplynutí výpovědní doby, která činí dle zákoníku práce nejméně dva měsíce a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi zaměstnavateli.

Skončení pracovního poměru dohodou

I v době, kdy je zaměstnanec v dočasné pracovní neschopnosti, může pracovní poměr skončit dohodou – a to na základě vlastního návrhu, ale i návrhu, který mu učinil zaměstnavatel. Pracovní poměr pak skončí dnem, který je v dohodě sjednán, a to bez ohledu na dočasnou pracovní neschopnost zaměstnance.

Shrnutí

Pokud se rozhodnete během pracovní neschopnosti dát výpověď, nic vám nebrání a pracovní poměr pak skončí uplynutím výpovědní doby, která se neprodlouží. Pokud chcete v práci skončit rychleji, doporučujeme zaměstnavateli navrhnout ukončení pracovního poměru dohodou.

Před výpovědí od zaměstnavatele jste (až na výjimky) chráněna, a zaměstnavatel vám ji v pracovní neschopnosti dát nemůže. Jiná situace by nastala, kdybyste se ocitla v pracovní neschopnosti až po doručení výpovědi - pokud by výpovědní doba měla uplynout v ochranné době, tak se do výpovědní doby nezapočítává a pracovní poměr skončí až uplynutím zbývající části výpovědní doby. Zaměstnavateli však můžete sdělit, že na takovémto prodloužení pracovního poměru netrváte – doporučujeme takovéto sdělení učinit písemně.

Odpovídala Nataša Randlová z advokátní kanceláře Randl Partners, člen Ius Laboris

Reklama

Související témata:

Související články

Poradna: Zaměstnanci pod drobnohledem kamer

28. 7. 2015, 7:00

S každým rokem přibývá zaměstnavatelů, kteří prostřednictvím kamerových systémů monitorují svá pracoviště. Není divu, tento efektivní a účinný nástroj kontroly...

Poradna: Jak proplácet přesčasovou práci?

4. 8. 2015, 7:00

Zaměstnanec, který se nikdy nesetkal s přesčasovou prací, je dnes spíše výjimkou. Práci přesčas však lze nařídit jen výjimečně, a když ji zaměstnanec vykonává,...

Výběr článků