Hlavní obsah

Poradna: Rodičovská dovolená a druhé dítě

10. 3. 2015, 7:00

Rad ohledně čerpání mateřské a rodičovské dovolené s prvním dítětem lze na internetu – včetně této poradny – nalézt spousty. Jak je to ale v případě, kdy zaměstnankyně v době rodičovské dovolené otěhotní a porodí druhé (či další) dítě? Bude mít opět právo na mateřskou a rodičovskou? A musí jí zaměstnavatel tak dlouho držet místo?

Foto: Ondřej Lazar Krynek, Novinky

Ilustrační foto

Článek
Mám rodičovskou dovolenou nastavenou na 2 roky, teď jsem těhotná. Žádala jsem si u zaměstnavatele o prodloužení rodičovské dovolené do 3 let věku dítěte. Musí mé žádosti vyhovět? Budu mít nárok na rodičovskou dovolenou i s druhým dítětem a bude mi stále drženo pracovní místo? Nebo zanikne se skončením rodičovské dovolené na první dítě?

Čerpání rodičovské dovolené

Rodičovská dovolená se zaměstnanci sice poskytuje na jeho žádost, to ovšem neznamená, že by poskytnutí rodičovské záviselo na vůli zaměstnavatele. Do 3 let věku dítěte má zaměstnankyně (i zaměstnanec – otec dítěte) na čerpání rodičovské dovolené právo. Až do této doby tedy zaměstnavatel musí i opakovaným žádostem zaměstnance vyhovět a rodičovskou dovolenou poskytnout či prodloužit.

Druhé dítě

I při narození druhého (a dalšího) dítěte má zaměstnankyně právo na mateřskou dovolenou, na kterou může nastoupit nejdříve 8, zpravidla pak 6 týdnů před očekávaným dnem porodu. V případě, že je zaměstnankyně v té době ještě na rodičovské dovolené se starším dítětem, stačí zaměstnavateli oznámit, od kdy nastoupí znovu na mateřskou.

Mateřská dovolená trvá i na druhé dítě standardně 28 týdnů, s vícerčaty 37 týdnů. Potom doporučujeme vyčerpat dovolenou - za dobu mateřské dovolené na ni vzniká právo. Následně je možné opět požádat o rodičovskou dovolenou, a to na dobu, jakou si zvolíte, nejdéle do 3 let věku mladšího dítěte (pokud se mezitím nenarodí další dítě, na které by opět bylo možné čerpat mateřskou a rodičovskou).

POZOR: Tato pravidla se týkají pouze pracovního poměru a uvolnění ze zaměstnání z důvodu péče o dítě. Pro čerpání peněžité pomoci v mateřství a rodičovského příspěvku platí samostatná pravidla, kterými se v této odpovědi nezabýváme.

Návrat do práce

Při návratu do práce po rodičovské dovolené je zaměstnavatel povinen zaměstnankyni zařadit na druh práce, který má sjednaný v pracovní smlouvě. Toto pravidlo se uplatní bez ohledu na to, na kolik dětí ji zaměstnankyně postupně čerpala.

Pracovní poměr tedy nekončí automaticky se skončením rodičovské dovolené. Tak by tomu bylo pouze v případě, že by zaměstnankyně v průběhu rodičovské dostala výpověď z důvodu zrušení (či přemístění) zaměstnavatele nebo jeho části. Pokud by zaměstnavatel provedl jiné organizační změny a práci pro zaměstnankyni neměl z tohoto důvodu, mohl by se zaměstnankyní ukončit pracovní poměr až po návratu z rodičovské.

V případě, že by zaměstnankyně měla pracovní poměr sjednaný na dobu určitou, která by uplynula v době rodičovské dovolené, pracovní poměr by skončil uplynutím doby, bez ohledu na to, že je zaměstnankyně na rodičovské dovolené.

Shrnutí

Pokud nechcete nastoupit do práce před nástupem na mateřskou dovolenou s druhým dítětem, nemělo by to mít na váš pracovní poměr a možnost vrátit se do práce žádný negativní dopad. Vaší žádosti o rodičovskou dovolenou je zaměstnavatel povinen vyhovět, a to až do doby, kdy nejmladší dítě dosáhne věku 3 let.

Barbora Kudrhalt Suchá z advokátní kanceláře Randl Partners, člen Ius Laboris

Reklama

Související témata:

Související články

Výběr článků