Hlavní obsah

Poradna: Pracuji i po skončení smlouvy. Je to švarcsystém?

24. 3. 2015, 7:00

Pokuty za švarcsystém v dnešní době děsí velkou část zaměstnavatelů, ale i zaměstnanců. V řadě odvětví je švarcsystém, tedy výkon závislé práce bez pracovní smlouvy, nebo některé z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, i nadále velmi obvyklý. Jak se ale dívat na případy, kdy zaměstnanec pracoval na smlouvu na dobu určitou, ta již vypršela, ale práce pokračuje dál? Je i toto švarcsystém?

Foto: Ondřej Lazar Krynek, Novinky

Ilustrační foto

Článek
Skončila mi smlouva na dobu určitou, ale nadále docházím do práce. Zaměstnavateli jsem oznamovala, že mi smlouva skončila. Zaměstnavatel to vzal na vědomí, stále mi přiděluje práci, ale bez smlouvy. Novou smlouvu mi nepředložil. Jak v tomto případě postupovat? Bojím se, že když to oznámím příslušným orgánům, budu považována za pracovníka načerno a pokuta mě jistě nemine.

Co je to „švarcsystém“

Zákoník práce a zákon o zaměstnanosti vychází z toho, že závislou práci lze konat jen v pracovněprávním vztahu. Co to je závislá práce, určuje zákoník práce. Zjednodušeně řečeno jde o práci, kterou zaměstnanec osobně koná jménem zaměstnavatele dle jeho pokynů a na jeho odpovědnost.

Pokud je závislá práce vykonávána mimo pracovněprávní vztah, například na základě živnostenského oprávnění (lidově tzv. „na IČO“), jde o práci nelegální. Za nelegální práci, a tedy i za švarcsystém, hrozí zaměstnavateli pokuta až do 10 000 000 Kč a „zaměstnanci“ až do 100 000 Kč. Právě vysoké pokuty mají od švarcsystému obě strany odradit.

Smlouva na dobu určitou

Zákoník práce umožňuje uzavřít pracovní smlouvu na dobu neurčitou i na dobu určitou. Doba určitá ale nesmí (až na výjimky) přesáhnout 3 roky a může být prodloužena či opakována maximálně dvakrát. Pracovní poměr na dobu neurčitou a určitou se nijak zvlášť neliší. Jedinou výjimkou je, že pracovní poměr na dobu určitou skončí uplynutím dohodnuté doby, a to aniž by pro to bylo třeba něco zvláštního udělat (například dát výpověď, vzájemně si skončení potvrdit, apod.).

Zákoník práce obsahuje též zvláštní pravidlo, podle nějž se pracovní poměr na dobu určitou může změnit v pracovní poměr na dobu neurčitou. Toto pravidlo říká, že pokud zaměstnanec pokračuje po uplynutí sjednané doby v práci s vědomím zaměstnavatele (stačí i nadřízeného zaměstnance), platí, že jde o pracovní poměr na dobu neurčitou. V takovém případě tedy nejde o nelegální práci, protože je konána na základě platné pracovní smlouvy.

Shrnutí

Zaměstnavatel se tedy tím, že vám přiděluje práci i po uplynutí sjednané doby trvání pracovního poměru, ničeho zlého nedopouští. Naopak, váš pracovní poměr nadále existuje a dokonce se ze zákona změnil v pracovní poměr na dobu neurčitou. Není potřeba, abyste o tom se zaměstnavatelem uzavírala dodatek k pracovní smlouvě, a rozhodně se nemusíte obávat pokut za švarcsystém. Proto také nelze doporučit, abyste se snažila svou situaci řešit prostřednictvím příslušných orgánů (zřejmě inspekce práce). Ty by totiž musely vaše podání po prověření odložit a zaměstnavatele byste tím zbytečně vystavila kontrole.

Odpovídal Michal Vrajík z advokátní kanceláře Randl Partners, člen Ius Laboris

Reklama

Související témata:

Související články

Poradna: Rodičovská dovolená a druhé dítě

10. 3. 2015, 7:00

Rad ohledně čerpání mateřské a rodičovské dovolené s prvním dítětem lze na internetu – včetně této poradny – nalézt spousty. Jak je to ale v případě, kdy...

Poradna: Sváteční volno a náhrada mzdy

17. 3. 2015, 7:00

Státní svátky, které připadnou na pracovní den, jsou mezi zaměstnanci velmi oblíbené. Kdo by se ostatně netěšil z dalšího volného dne, kdy se může věnovat svým...

Výběr článků