Hlavní obsah

Poradna: Onemocněl jsem ve výpovědní době. Má to na ni nějaký vliv?

18. 11. 2014, 7:00

Změna zaměstnání patří k životu. Někdy mění zaměstnání zaměstnanec, jindy dostane výpověď ze strany zaměstnavatele a novou práci si hledá po uplynutí výpovědní doby. O existenci výpovědní doby ví snad každý. Ne každý však již ví, jak postupovat v případě, kdy zaměstnanec během výpovědní doby onemocní. Dochází v takovém případě k prodloužení výpovědní doby či nikoli?

Foto: Ondřej Lazar Krynek, Novinky

Ilustrační foto

Článek
Chtěla bych se zeptat – zaměstnavatel mi dal koncem srpna 2014 výpověď z organizačních důvodů, tzn. pracovní poměr měl skončit k 31. 10. 2014. Od 10. 10. 2014 jsem ale v pracovní neschopnosti, která má skončit k 4. 12. 2014. Ukončil se tedy můj pracovní poměr k 31. 10. 2014, nebo se prodlužuje o dobu pracovní neschopnosti?

Výpovědní doba a její běh

Výpovědní doba zmírňuje dopady výpovědi pro obě strany. Zaměstnanci umožňuje začít s hledáním nového zaměstnání ještě v době, kdy je zaměstnán, a zaměstnavateli umožňuje najít za končícího zaměstnance vhodnou náhradu.

Výpovědní doba činí nejméně dva měsíce a prodloužena může být jedině dohodou mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Výpovědní doba musí být vždy stejně dlouhá pro zaměstnance i pro zaměstnavatele.

Výpovědní doba běží od prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi a končí uplynutím posledního dne příslušného kalendářního měsíce. Výpovědní doba končí, i pokud na její poslední den připadne víkend, státní svátek nebo jiný den pracovního klidu. Po celou výpovědní dobu pracovní poměr trvá.

Kdy výpovědní doba neběží

Pokud dal výpověď zaměstnanec, běží výpovědní doba, i když je zaměstnanec nemocen nebo jsou u něj jiné překážky. U zaměstnavatele je situace odlišná, protože v určité době („ochranné době“) zaměstnavatel výpověď dát zaměstnanci nemůže (s výjimkami uvedenými v zákoně – například pokud se zaměstnavatel ruší). Jedná se zejména o dobu dočasné pracovní neschopnosti, těhotenství, mateřské/rodičovské dovolené, apod.

Pokud ochranná doba nastane až po předání výpovědi (např. zaměstnanec onemocní), může a nemusí to mít na běh výpovědní doby dopad. Rozhodující je, zda by měla výpovědní doba v ochranné době doběhnout.

V takovém případě se ochranná doba do výpovědní doby nezapočítává a běh výpovědní doby se přeruší. Její zbývající část doběhne až po skončení ochranné doby (a pracovní poměr se oproti předpokladům stran prodlouží). Zaměstnanec však může zaměstnavateli oznámit, že na prodloužení výpovědní doby netrvá.

Pokud však ochranná doba skončí ještě před skončením pracovního poměru, výpovědní doba se neprodlužuje a pracovní poměr skončí přesně podle předpokladů.

Shrnutí

Ve vašem případě počala výpovědní doba běžet 1. 9. 2014 a měla běžet dva měsíce, tedy do 31. 10. 2014. Od 10. 10. 2014 až do 4. 12. 2014 jste však v pracovní neschopnosti, a tedy v ochranné době. Vzhledem k tomu, že vaše pracovní neschopnost skončí později, než měla skončit výpovědní doba, dojde k jejímu prodloužení.

Dne 10. 10. 2014, tedy v momentě vzniku pracovní neschopnosti, zbývalo do konce vaší výpovědní doby 22 dní (včetně 10. 10. 2014). Váš pracovní poměr proto skončí až poté, co po vašem návratu zpět do práce uběhne těchto 22 dní, tedy 26. 12. 2014.

Odpovídal Tomáš Neuvirt z advokátní kanceláře Randl Partners, člen Ius Laboris

Reklama

Související témata:

Související články

Výběr článků