Hlavní obsah

Poradna: Musím být na pracovišti před začátkem pracovní doby?

22. 9. 2015, 7:00

Čas od času se setkáváme s tím – zejména ti z nás, kdo pracují ve směnném provozu – že po nás zaměstnavatel požaduje, abychom byli na pracovišti již před začátkem směny a na jejím začátku už mohli pracovat. Je ale tento požadavek skutečně oprávněný? Vždyť už od okamžiku, kdy vstoupíme na pracoviště, nemáme volný čas…

Foto: Ondřej Lazar Krynek, Novinky

Ilustrační foto

Článek
Zajímá mě, zda může zaměstnavatel vyžadovat, abych měla příchod 5 minut před začátkem pracovní doby a odchod 5 minut po ukončení pracovní doby? Pokud ano, jakým ustanovení zákoníku práce se řídí? A hrozí mi nějaký postih, pokud do práce chodím až na začátek pracovní doby?

Pracovní doba

Pracovní dobou se podle zákona rozumí doba, ve které je zaměstnanec povinen vykonávat pro zaměstnavatele práci, a být na pracovišti připraven k výkonu práce podle pokynů zaměstnavatele. Již z definice pracovní doby tedy vyplývá, že pokud má zaměstnanec během pracovní doby vykonávat pro zaměstnavatele práci, pak musí být již na začátku pracovní doby připraven k výkonu práce.

Povinnost být na pracovišti včas

Konkrétně povinnost zaměstnance být na začátku pracovní doby na pracovišti stanoví § 81 odst. 3 zákoníku práce (v platném znění), podle kterého je zaměstnanec povinen být na začátku směny na svém pracovišti a odcházet z něho až po skončení směny. Zaměstnavatel tedy může požadovat po zaměstnanci, aby již na začátku směny začal pracovat – a z toho vyplývá, že zaměstnanec musí před vlastním začátkem směny nejen dorazit na své pracoviště, ale také se podle povahy jeho práce převléknout do pracovního oděvu, použít ochranné pracovní pomůcky aj.

Ačkoli se tedy jedná o úkony nezbytné před začátkem výkonu práce, nezapočítávají se do pracovní doby zaměstnance (pokud zaměstnavatel jednostranně nebo na základě dohody se zaměstnancem nezapočítává dobu nutnou k osobní očistě do pracovní doby). Je tedy povinností zaměstnance s tímto počítat a uzpůsobit svůj příchod na pracoviště tak, aby všechny tyto úkony stihnul před začátkem své směny.

Porušení povinnosti být na pracovišti včas

Pokud například zaměstnanec, kterému začíná směna v 8 hod. ráno a který pracuje ve skladu vzdáleném několik minut od vstupu do areálu zaměstnavatele, vyznačí svůj příchod do areálu právě v 8 hod., je zřejmé, že na začátku své směny nebude moci začít vykonávat svou práci – a bude se jednat o porušení jeho pracovních povinností (bez ohledu na skutečnost, že na začátku pracovní doby vstoupil do areálu zaměstnavatele).

Za takovéto porušení pracovních povinností pak podle jeho intenzity (zejména délky a opakování pozdních příchodů) hrozí zaměstnanci nejen upozornění, ale také výpověď z pracovního poměru.

Shrnutí

Zaměstnavatel po vás může vyžadovat, abyste na začátku směny byla již připravena k práci na pracovišti a pracoviště opouštěla až po skončení směny. Pokud je na to potřeba doba 5 minut, je tedy požadavek zaměstnavatele oprávněný a pokud jej neuposlechnete, může zaměstnavatel vaše jednání posoudit jako porušení pracovních povinností – což může vést i k rozvázání pracovního poměru výpovědí.

Jiná by byla situace, kdyby byla doba 5 minut přemrštěná – pak by zaměstnavatel nemohl chtít, abyste chodila do práce 5 minut předem, ale právě jen tak, abyste mohla od začátku směny konat práci.

Odpovídal David Borovec z advokátní kanceláře Randl Partners, člen Ius Laboris

Reklama

Související články

Výběr článků