Hlavní obsah

Poradna: Když potřebujete doprovodit dítě k lékaři

27. 9. 2016, 7:06

Snad každý rodič už se někdy ocitl v situaci, kdy mu, k nelibosti zaměstnavatele, náhle onemocnělo dítě nebo mělo předem dohodnutou prohlídku u lékaře. Člověk se ale nemůže rozpůlit, aby zvládl plnit povinnosti rodiče a zaměstnance zároveň. Jak se k takové situaci staví zákon?

Foto: Ondřej Lazar Krynek, Novinky

Ilustrační foto

Článek
Potřebuji se šestiletou dcerou navštívit specializované zdravotnické zařízení, které se nachází v sousedním městě, ale mimo moji pracovní dobu bohužel neordinují. Musí mě zaměstnavatel omluvit a mám případně nárok na proplacení mzdy?

Překážky v práci na straně zaměstnance

Nemůže-li zaměstnanec konat práci pro některou z důležitých osobních překážek v práci, je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnanci pracovní volno a v některých případech i náhradu mzdy (platu).

Za důležité osobní překážky na straně zaměstnance se pak považuje například dočasná pracovní neschopnost, vyšetření a ošetření ve zdravotnickém zařízení, narození dítěte či doprovod.

Doprovod

V případě doprovodu rodinného příslušníka do zdravotnického zařízení se zaměstnanci doprovázejícímu rodinného příslušníka poskytne pracovní volno na nezbytně nutnou dobu (nejvýše však na jeden den), a to pouze v případě, že nebylo možné dostavit se k lékaři mimo pracovní dobu.

Doprovod rodinného příslušníka také musí být „nezbytný“. „Nezbytný doprovod“ si přitom lze představit tak, že by bez něj k návštěvě zdravotnického zařízení nemohlo dojít vůbec, nebo se značnými obtížemi.

Náhrada mzdy

Pokud se jedná o doprovod manžela, druha, rodiče nebo dítěte, přísluší doprovázejícímu vedle pracovního volna také náhrada mzdy ve výši jeho průměrného výdělku. Toto však neplatí v případě, že má doprovázející již nárok na ošetřovné.

V případě, že návštěva lékaře zasáhne pracovní dobu jen zčásti, poskytne zaměstnavatel zaměstnanci pracovní volno a náhradu mzdy pouze za tuto dobu.

Další povinnosti

V podstatě nezáleží na tom, zda návštěva lékaře byla předem dohodnutá nebo dítě onemocnělo náhle – v obou situacích má zaměstnanec stejná práva. Pokud je ale návštěva u lékaře domluvená s dostatečným předstihem, má zaměstnanec povinnost požádat zaměstnavatele o poskytnutí pracovního volna pokud možno včas.

V případech náhlých událostí je nutné informovat zaměstnavatele o vzniklé překážce a jejím odhadovaném trvání bez zbytečného prodlení. Zároveň je také třeba požádat lékaře o vydání potvrzení o návštěvě, které slouží pro prokázání překážky zaměstnavateli.

Shrnutí

Vzhledem k tomu, že výběr zdravotnického zařízení je u vás z důvodu specializace zařízení omezen, musí zaměstnavatel přijmout i fakt, že jej můžete navštívit pouze během své pracovní doby. S ohledem na věk vaší dcery je doprovod potřebný, a proto vám vzniká nárok na poskytnutí pracovního volna i náhrady mzdy, a to v rozsahu nezbytném pro uskutečnění návštěvy zdravotnického zařízení.

Nicméně, vzhledem k tomu, že o potřebě návštěvy zdravotnického zařízení víte předem, doporučujeme, abyste ji také předem oznámila zaměstnavateli, aby měl čas na vaši nepřítomnost reagovat.

Odpovídali David Borovec a Barbora Koubková z advokátní kanceláře Randl Partners, člen Ius Laboris

Reklama

Související články

Poradna: Krácení dovolené po dlouhé nemoci

13. 9. 2016, 7:03

Má dlouhodobá pracovní neschopnost zaměstnance vliv na jeho nárok na dovolenou? Bude mít dlouhodobě nemocný zaměstnanec právo na dovolenou ve stejném rozsahu,...

Poradna: Neproplácená práce přesčas

20. 9. 2016, 7:14

Každému se někdy stane, že musí zůstat v práci déle a pracovat přesčas. Někteří zaměstnavatelé však mají tendenci práci přesčas zneužívat a namísto přijetí...

Výběr článků