Hlavní obsah

Plzeňským právům hrozí omezení akreditace

16. 5. 2022, 17:40 – Praha/Plzeň

Národní akreditační úřad pro vysoké školství (NAÚ) zahájil řízení k omezení akreditace na Právnické fakultě Západočeské univerzity (ZČU) v Plzni. Rozhodl tak na základě provedené kontroly, která konstatovala závažné nedostatky při uskutečňování magisterského studijního programu Právo a právní věda. Podle mluvčí univerzity Šárky Staré vedení školy věří, že fakulta dokáže své postupy obhájit.

Foto: Petr Eret, ČTK

Budova Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni na archivním snímku.

Článek

Na Twitteru o tom informovala Česká televize.

Její informace v pondělí potvrdil zástupce akreditačního úřadu Jiří Smrčka. Úřad podle něj zjistil nedostatky v nastavení přijímacích zkoušek. Dodal, že škola může omezení akreditace zabránit nápravou chyb.

Univerzita věří, že to fakulta zvládne

O zahájení správního řízení podle Smrčky rozhodla Rada NAÚ na svém dubnovém zasedání.

„Důvody pro zahájení řízení se týkají nastavení přijímacího řízení, které podle názoru akreditačního úřadu není v souladu s podmínkou rovného přístupu, rovného zacházení, protože jsou bonifikováni absolventi programu celoživotního vzdělávání, který uskutečňuje Právnická fakulta ZČU,“ vysvětlil Smrčka.

Vědecká rada ÚSTR na protest proti novému šéfovi rezignovala

Domácí

Západočeská univerzita v Plzni se podle mluvčí teprve nyní seznámila s usnesením Rady NAÚ. „Jakožto účastník správního řízení bude po vedení fakulty právnické požadovat jasné vysvětlení zjištěných skutečností. Zároveň věříme, že fakulta bude schopna své vnitřní procesy dostatečně obhájit,“ reagovala Stará.

Podle zápisu z dubnového jednání rady akreditačního úřadu se kontrola na ZČU konala od loňského 6. května do letošního 4. ledna. Protokol s jejími závěry zaslal úřad univerzitě 2. února a škola proti uvedeným zjištěním zatím nepodala žádné námitky. Prorektor pro rozvoj a vnější vztahy ZČU Vladimír Duchek v dubnu na jednání Radě NAÚ sdělil, že vedení univerzity neshledalo v dosavadní praxi při přijímání studentů na fakultu pochybení.

Podle akreditačního úřadu vede bonifikace absolventů programu celoživotního vzdělávání u přijímacích zkoušek na právnické fakultě k přijímání studentů, kteří by jinak u zkoušek zřejmě neuspěli.

Technické obory VŠ loni poprvé studovalo méně lidí než zdravotnické, oznámil ČSÚ

Věda a školy

„Z důvodu omezeného počtu přijímaných uchazečů dochází k tomu, že jsou takoví uchazeči přijímáni ke studiu na úkor uchazečů, kteří v přijímací zkoušce dosáhli lepších výsledků,“ uvedla rada ve svém zápisu. V některých případech fakulta navíc zvýhodnila i uchazeče, kteří program celoživotního vzdělávání ve stanovené lhůtě ani nedokončili, zjistil úřad.

Program celoživotního vzdělávání na právnické fakultě podle něj odpovídá obsahem prvnímu ročníku studia akreditovaného studijního programu Právo a právní věda. Do programu celoživotního vzdělávání nastupují uchazeči, kteří neuspěli v přijímacím řízení do běžného studijního programu. Když se pak znovu přihlásí k přijímacím zkouškám, dostanou za absolvování programu celoživotního vzdělávání body navíc.

Podle Smrčky zatím není možné říct, jak dlouho řízení o omezení akreditace potrvá. Cílem je podle něj motivovat školu ke sjednání nápravy. „V tuto chvíli se dělají první kroky. Očekáváme, že v tom řízení proběhne dokazování, a teprve na konci toho buď bude řízení zastaveno, anebo bude rozhodnuto. A pokud bude rozhodnuto pravomocně, tak by VŠ nemohla přijímat ke studiu toho studijního programu nové uchazeče,“ řekl s tím, že jelikož ZČU nemá pro obory práva institucionální akreditaci, šlo by pak o odebrání tzv. programové akreditace.

Práva v Plzni vystudoval za dva měsíce. Odebrání titulu potvrdil soud

Krimi

Právnická fakulta ZČU je spojena s největší aférou českého vysokého školství. Vypukla v roce 2009 kvůli tzv. rychlostudentům a nestandardnímu studiu.

V listopadu 2011 MŠMT odejmulo plzeňské právnické fakultě akreditaci doktorského studijního programu. Ministerstvo zároveň pozastavilo fakultě oprávnění konat státní rigorózní zkoušky a udělovat titul JUDr. V roce 2012 přišla na jeden akademický rok také o akreditaci pětiletého magisterského oboru a škola nemohla přijímat nové studenty. V červenci 2013 potvrdilo MŠMT plzeňským právům akreditaci pětiletého magisterského programu a už od 1. září téhož roku začala fakulta přijímat nové studenty.

Akreditaci doktorského programu získala fakulta v roce 2015 a po dlouhé době se tak stala skutečně plnohodnotnou. Národní akreditační úřad pro vysoké školství pak fakultě v září 2018 prodloužil akreditace studijních oborů na maximální možnou dobu deseti let.

Potíže s doktorským studiem na Mendelově univerzitě

Problémy musí aktuálně řešit např. i Mendelova univerzita v Brně, a to kvůli zjištěným pochybením v doktorském studiu. Chyby rovněž ukázala kontrola provedená Národním akreditačním úřadem, který se školou v dubnu zahájil řízení.

Mendelova univerzita má problémy kvůli doktorandům, hrozí omezení akreditace

Věda a školy

„Univerzita se snaží pochybení napravit, omezení studia na ní nehrozí,“ reagoval tehdy mluvčí školy Filip Vrána.

Výběr článků