Hlavní obsah

Lepší rozjezd pro chovance dětských domovů

4. 6. 2014, 15:45
Novinky, kil

Nadace Terezy Maxové dětem a Škoda Auto pomáhají v rámci projektu „ROZJEDU TO!“ dětem z dětských domovů získat v budoucnu dobré zaměstnání. Dle hesla, že nejefektivnější pomoc je ta konkrétní, nabízejí dětem ve věku jedenácti až patnácti let individuální přístup, speciální doučování a pomoc vychovatele a psychologa.

Foto: archiv Blue Gekko

Děti ze zapojených dětských domovů navštívily muzeum, závod a Lean Centrum Škoda Auto v Mladé Boleslavi.

Článek

Cílem nového programu „ROZJEDU TO!“, vytvořeného Nadací Terezy Maxové dětem ve spolupráci se Škoda Auto, je motivovat děti ve věku 11 až 15 let k většímu důrazu na vzdělání, k osobnímu rozvoji a profesnímu růstu. Individuální plán zahrnující pravidelné doučování umožní každému z dětí zlepšit prospěch. Podpora psychologa či mentora a cílené kariérní poradenství zprostředkované proškolenými vychovateli pak umožní kvalifikovanější rozhodování o dalším studiu nebo volbě povolání.

Změnit dosavadní stereotyp

Organizátoři věří, že díky tomuto přístupu bude možné změnit dosavadní stereotypní tendenci volby povolání mladých lidí odcházejících z dětských domovů (kuchař, číšník, kadeřnice, apod.). Projekt také zahrnuje možnost navštívit některá skutečná pracoviště - děti ze zapojených dětských domovů navštívily 30. května muzeum, závod a Lean Centrum Škoda Auto v Mladé Boleslavi.

Horší výchozí pozice

Mladí lidé z dětských domovů mají při vstupu na trh práce podstatně horší výchozí pozici než jejich vrstevníci z úplných rodin. Kromě nízkého vzdělání nemají mnohdy ani dostatečné informace a příležitosti pro získání stabilního zaměstnání. Jsou tedy více ohroženi sociálně patologickými jevy, jako jsou chudoba a bezdomovectví.

Absence rodiny se projevuje deprivací

„Děti vyrůstající bez rodinného zázemí trpí v různé míře psychickou deprivací. To způsobuje například nízké sebevědomí a problémy s komunikací, jež často vyústí v horší podmínky při hledání zaměstnání. Vzniká tak začarovaný kruh, ze kterého se špatně vystupuje. Proto považujeme za důležité vytvářet dlouhodobé podpůrné prostředí pro rozvoj jejich potenciálu,“ vysvětluje ředitelka Nadace Terezy Maxové dětem, Terezie Sverdlinová.

Poskytnout lepší vzdělání

Vedoucí vnějších vztahů Škoda Auto Michal Kadera k tomu dodává: „Snažíme se přispět desítkám znevýhodněných dětí z okolí našich závodů prostřednictvím lepšího vzdělání a speciální podpory k úspěšnému vstupu do dospělého života. Je to podle nás velice efektivní a jedinečná možnost, která se zapojeným dětem bude v dobrém vracet celý život.“

V probíhající pilotní fázi jsou do projektu „ROZJEDU TO!“ zapojeny dětské domovy Nymburk a Krnsko ze Středočeského kraje a dětské domovy Holice a Nechanice z Královehradeckého kraje.

Reklama

Související témata:

Výběr článků