Hlavní obsah

Do tvorby české Wikipedie se zapojují i studenti Univerzity Karlovy

15. 3. 2012, 17:06
Novinky, pro

Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze se v zimním semestru 2011/2012 zúčastnila pilotního projektu ambasadorského programu, jehož cílem je zapojit studenty českých univerzit do psaní článků pro Wikipedii.

Foto: Profimedia.cz

Článek

Česká Wikipedie byla založena v roce 2002 jako česká varianta tehdy rok staré anglické Wikipedie. V současné době obsahuje přes 225 000 hesel, přičemž všechna vznikla společným úsilím tisíců neplacených dobrovolníků, kteří se na tvorbě během deseti let podíleli.

Jak Wikipedie postupně prorůstá do společnosti a mezi široké zástupy čtenářů, začíná být potřebné navazovat kontakty s různými českými institucemi, jež mají podobné cíle, a to především informovat a vzdělávat. K takovým institucím v Česku patří zejména muzea, galerie, knihovny a vysoké školy.

Český ambasadorský program se inspiroval podobnými projekty ze zahraničí - v USA s Wikipedií spolupracují desítky vysokých škol, včetně University of California v Berkeley nebo New York University, ambiciózní projekty běží i na školách v Kanadě, Německu, Indii a Egyptě.

Specializované příspěvky 

Studenti oboru Ochrana životního prostředí, konkrétně předmětu Ochrana přírody a krajiny pod vedením Jiřího Reifa z Ústavu pro životní prostředí Přírodovědecké fakulty UK, v rámci praktických cvičení vytvářeli články o vybraném chráněném území, posluchači kurzu Pokroky v imunologii zpracovali a zpracovávají specializované příspěvky na vybraná  imunologická témata. Wikipedie byla tak již obohacena například o články o xenotransplantacích, regulačním T-lymfocytu o onemocnění SCID nebo o folikulární dendritické buňce.

V současné době se dokončuje příprava projektů na letní semestr, jichž se mimo Univerzitu Karlovu v Praze zúčastní i Univerzita Palackého v Olomouci a Masarykova univerzita v Brně. V projektu budou vítáni všichni pedagogové, kteří nechtějí, aby seminární práce jejich studentů skončily v šuplíku, a zajímají se zároveň o netradiční způsoby výuky.

Reklama

Výběr článků