Hlavní obsah

Čeští vědci vyvinuli metodu, jež dokáže včas odhalit infekci kloubní náhrady

25. 10. 2017, 14:59

Infekce stále patří k hlavním komplikacím, které ohrožují výsledek implantace kloubních náhrad. Její přítomnost zároveň ovlivňuje výběr operačního postupu. Nová diagnostická metoda, kterou vyvinuli odborníci z Univerzity Palackého (UP) v Olomouci ve spolupráci s Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava (VŠB-TUO), dokáže určit infekci v okolí endoprotézy již během operace. Lékaři tak na ni mohou okamžitě reagovat.

Foto: Profimedia.cz

Ilustrační foto

Článek

„Celý nový diagnostický postup trvá přibližně 40 minut od odběru tkáně ke sdělení výsledku. Operatér tak rychle získá kvalitní informaci o tom, jak velká je pravděpodobnost, že se jedná o infekci. Imunologická metoda je navázána na speciální rozhodovací algoritmus, výsledná informace je ve formátu, který usnadňuje rozhodování. Jestliže je kloub infikován, musí se postupovat jiným způsobem v porovnání s takzvaně čistou operací,“ vysvětlil přednosta Ortopedické kliniky Lékařské fakulty UP Jiří Gallo.

Rozeznat takzvaný infekční profil

Princip nové metody, využívaný primárně při reoperacích totální endoprotézy, vznikl díky úspěšnému propojení imunologie a ortopedie se specializovanými bioinformatickými metodami pro analýzu rozsáhlých souborů molekulárně-biologických dat.

„Tkáň reaguje na přítomnost patogenních mikroorganismů tím, že produkuje antimikrobiální proteiny a další signální molekuly, které jsme schopni identifikovat genovým profilováním. Originální postup, který z jednotlivých profilů genů a velkého objemu dat dokáže rozeznat ‚infekční profil‘ a zakomponovat jej do rozhodovacího algoritmu, vyvinuli bioinformatici Fakulty elektrotechniky a informatiky VŠB–TUO,“ upřesnila Eva Kriegová z Ústavu imunologie olomoucké lékařské fakulty.

K vytvoření aplikace využil výzkumný tým aktuálně nejrychlejší model přístroje pro polymerázovou řetězovou reakci jménem thermocykler. Umožňuje natolik rychlou amplifikaci, tedy zmnožení úseku DNA, že výsledek je možné získat během několika desítek minut od odběru tkáně.

Je třeba dalších studií

Antibakteriální molekuly se již v klinické praxi používají, nicméně přístup, který nabídli imunologové a informatici, je odlišný v tom, že v odebraných tkáních hledá složitější obrazy, protože pracuje se skupinou molekul, nikoli s molekulou jednou.

„Výsledek se jeví jako komplexnější a více odpovídající realitě. Zmiňovaných 40 minut umožní operatérovi změnit operační taktiku v případě, že výsledek vyjde pozitivně. Ještě však musíme provést další klinické studie, abychom váhu nového testu v praxi potvrdili,“ uzavřel Gallo.

Na úspěch českých odborníků upozornil také odborný časopis Journal of Clinical Microbiology.

Reklama

Související články

Výběr článků