Hlavní obsah

Čeští školáci mají problémy s finanční gramotností

6. 9. 2013, 8:00
Novinky, kil

Polovina žáků nedokázala v testu spočítat, kolik peněz bude tvořit úrok ze 100 tis. korun uložených v bance na dva roky při úrokové sazbě 2 % ročně. Internetového průzkumu, který provedla v červnu tohoto roku vzdělávací organizace Generation Europe, se zúčastnila tisícovka žáků ze 46 základních škol z celé České republiky.

Foto: Profimedia.cz

Největší mezery mají žáci v obecných znalostech o finančních produktech.

Článek

Průzkum zjišťoval, zda znalosti žáků odpovídají mezinárodním standardům a národní strategii finančního vzdělávání. Průměrná úspěšnost testu mapujícího finanční gramotnost žáků 9. tříd základních škol byla 57 %.

„Největší mezery mají žáci v obecných znalostech o finančních produktech a terminologii týkající se úvěrů,“ uvedla Lenka Mužíčková, ředitelka organizace a odbornice na finanční vzdělávání.

Neznají rozdíl mezi debetní a kreditní kartou

Otázky výzkumu byly seřazeny do deseti bloků obsahujících témata jako matematická gramotnost, rozpočet domácnosti, časová hodnota peněz, finanční produkty, daně nebo ochrana spotřebitele.

„Nejtěžším okruhem pro žáky bylo téma finančních produktů. Např. pouze pětina žáků dokázala správně označit rozdíly mezi debetní a kreditní kartou a pouze 37 % respondentů vědělo, co je to kontokorent. Přitom téměř 60 % dotazovaných deváťáků již má vlastní účet u banky,“ uvádí výčet problematických otázek Mužíčková a dodává, že nesnadné byly pro žáky i praktické otázky týkající se domácího rozpočtu.

Škola je to nenaučí

Z průzkumu vyplynulo, že pouze třetina dotazovaných žáků čerpá své vědomosti z oblasti finanční gramotnosti ve škole.

„Učitelé nemají dostatečnou zkušenost s touto novou vzdělávací oblastí a chybí jim nástroje do výuky. Navíc je nutné informace předávat co nejpraktičtěji, aby si žáci ve složitém finančním světě dokázali poradit,“ říká Mužíčková.

Finanční gramotnost bude povinná

Rozsáhlé průzkumy z minulých let, které si nechalo zpracovat ministerstvo financí, ukazují, že znalosti dospělé české populace v oblasti finanční gramotnosti jsou nevalné. Proto má být finanční vzdělávání v letošním školním roce povinně zaváděno do výuky na všech českých základních školách.

„Některé školy již s finančním vzděláváním začaly v minulých letech, je to vidět i v našem průzkumu. Úspěšnost žáků nejlepší školy byla téměř 72 %, na opačném konci žebříčku pořadí byl pak průměr kolem 40 %,“ uvádí Mužíčková.

Reklama

Výběr článků