Hlavní obsah

Bakterie pomohou získat kovy z odpadů

25. 5. 2021, 22:48
Právo, Vladimír Klepáč

Bakterie mohou pomoci získávat měď, zinek a další kovy z odpadu ze spaloven, který jinak končí na skládkách nebo jako příměs do asfaltu na silnicích. Na jedné straně jsou jejich přírodní ložiska v Evropě většinou chudá, na straně druhé se s nimi neskutečně plýtvá. Změnit by to mělo biochemické zpracování odpadu.

Bakterie druhu Acidithiobacillus

Článek

Počítá s tím unikátní česko-rakouský vědecký projekt. Výzkumníci již nyní umí v laboratořích kovy z odpadu dostat. Nyní jde o to, aby vše fungovalo v průmyslovém měřítku. Budování takového provozu by mohlo začít koncem letošního roku.

„I Česko by se takto dostalo ke kovům, jejichž přírodní ložiska nemá nebo je má chabá. Všeobecně je na tom Evropa se zásobou ekonomicky významných kovů špatně, přitom se hojně využívají ve výrobě elektronických přístrojů, počítačů nebo baterií. Zhodnotili bychom kovy, které nyní vyhazujeme, a ještě chránili přírodu,“ řekl Právu Jiří Kučera z Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

Z odpadu lze získat nejen měď či zinek, ale také nikl, kobalt, mangan, chrom nebo vanad.

Archeologové ve Španělsku odhalili zachované římské lázně. Skrývaly se pod dunami

Věda a školy

Biochemici s kolegy z univerzity v rakouském Tullnu a za pomoci odborníků z metalurgického centra v Linci do podzimu v rámci programu Interreg V-A zjistí, kolik kovu by bylo možné ze strusky, tedy z odpadu ze spaloven, získat.

Musí navrhnout, jak by měl celý provoz vypadat. Pak budou hledat firmy, které se pustí do průmyslového zpracování odpadu.

V budoucnu by se biotechnologická centra využívající bakterie pro získaní kovů z odpadu mohla stát součástí spaloven. Po spálení komunálního odpadu by se ohořelé zbytky, tedy popílek a struska, dále zpracovávaly. Nejprve by z nich vznikl s vy­užitím bakterií druhu Acidithiobacillus výluh obsahující rozpuštěné kovy. Šlo by o postup podobný tomu, jenž se využívá při dobývání mědi.

Dalším krokem je zpracování výluhu v mikrobiálním palivovém článku, v němž se využívá energie z rozkladu organické hmoty, ideálně z bioodpadu. Lze k tomu využít více druhů elektroaktivních bakterií, a to například druhy Geobacter a Enterococcus. Při takové fermentaci vzniká elektrický proud, který se využívá ke srážení a k získání čistých kovů. Jsou v tak výborné kvalitě, že mohou jít rovnou do výroby některého z průmyslových podniků.

Padělky zakázané chemie končily i ve fitness centrech v Česku, policie zatýkala

Krimi

„Dosavadní výsledky výzkumu ukazují, že touto cestou dokážeme vytěžit až sto procent některých kovů obsažených v odpadovém materiálu, jinými slovy umíme popílek a strusku od kovů značně vyčistit. Zjednodušeně lze říct, že takto zpracovaný odpad by byl například při uložení na skládku pro okolní přírodu méně škodlivý,“ doplnil Kučera.

Reklama

Související témata:

Výběr článků