Hlavní obsah

Zdevastovaný zámek ve Vimperku se změní v nový magnet Šumavy. Zájemce zatím čeká úplně jiná prohlídka

28. 4. 2017, 9:26
Novinky, Jana Vančatová

Hradní a zámecký komplex ve Vimperku se po dlouhých dvaceti pěti letech konečně dočká rekonstrukce. Rozlehlý areál Horního a Dolního zámku, gotická věž Haselburg a další objekty se po obnově jistě zařadí mezi nejvyhledávanější turistické cíle Šumavy. Ke znovuzrození památku čeká ještě dlouhá cesta.

Foto: Jana Vančatová

Vimperský zámek, dříve jen kulisa města, se brzy promění v nový turistický magnet Šumavy

Článek

Státní zámek Vimperk je spravován Národním památkovým ústavem od roku 2015. Bohužel do jeho správy přešel ve velmi špatném stavu, zapříčiněném absencí byť minimální údržby.

Dnes ve Vimperku nenajdete žádné klasické prohlídkové okruhy vybavené koberci a obrazy, historickým nábytkem. Zato budete mít možnost si prohlédnout zámek ve smutném zdevastovaném stavu. Nebudete-li při prohlídce „rušeni“ zdobenými interiéry, tím spíše si povšimnete detailů zbylých ozdobných prvků, odkrytých secesních maleb, záklopných renesančních stropů, podlah apod.

Navštívíte-li zrekonstruovaný a již vybavený Vimperk za několik let, určitě to bude výjimečné srovnání. (Ostatně nabízí se zde např. paralela s obnoveným areálem Hospitalu v Kuksu před několika lety.)

To, co však na hradech a zámcích nepodléhá žádné devastaci, bývají jejich dějiny. A ty má vimperský zámek opravdu bohaté. Původní hrad vznikl v polovině 13. století jako strážní nad Zlatou stezkou směřující do Pasova, zřejmě založen Přemyslem Otakarem II.. V 15. století Kaplíři ze Sulevic vybudovali předsunuté opevnění Haselburg a hrad spojili s nově opevněným městem.

V 16. století byl postupně přestavěn v pohodlné zámecké sídlo, stal se majetkem Rožmberků, na přelomu 16. a 17. století rozšířen o Dolní zámek a přilehlé zahrady. Postupně patřil Kolovratům, Eggenbergům, nakonec se posledními majiteli stávají Schwarzenbergové.

Ti provedli v 18. a 19. století řadu barokních přestaveb. Od poloviny 19. století již zámek není užíván jako reprezentativní sídlo, ale jako centrum správy rozsáhlého panství a schwarzenberského lesního hospodářství. Po II. světové válce rodina o zámek přišla. V roce 1947 byl zámek převeden na Československý stát, stal se správním sídlem Jihočeských státních lesů. Bohužel objekt nebyl udržován, byl spíše vnímán jen jako pouhá městská kulisa.

Po roce 1989 zde sídlila správa CHKO a Národního parku Šumava. Byly sice plánovány rozsáhlé úpravy, ale nikdy nebyly zrealizovány. Až v roce 2010 byl zámek prohlášen národní kulturní památkou a na pokraji havarijního stavu jej v roce 2015 přebral NPÚ. Součástí provozu zámku je i Muzeum Vimperska.

Současný stav areálu před obnovou popsala generální ředitelka Národního památkového ústavu Naďa Goryczková: „Zámek jsme převzali před dvěma lety v neuspokojivém stavu. Zdivo a omítky jsou značně narušené, dřevěné prvky napadené dřevomorkou, velká část interiérů se nachází v havarijním stavu a návštěvnické a provozní zázemí je jen provizorní.“ 

Budoucnost však vidí optimisticky: „To vše by se mělo ale během několika let změnit. Získání prostředků z evropských fondů umožní jeho významnou památkovou proměnu.“

Budete-li se toulat Pošumavím, využijte možnosti, která není příliš častá. Až Vimperk opět v budoucnosti navštívíte, bude se, na rozdíl ode dneška, jistě těšit velkému zájmu turistů; vy však budete mít jedinečnou možnost srovnání, jak velkou proměnou prošel. 

Reklama

Výběr článků