Hlavní obsah

Z Vartovny už se nevyhlížejí nájezdníci, ale obdivuje silueta Lysé hory či Hostýna

31. 5. 2014, 22:34
Novinky, Dušan Jurek

Navštivte jednu ze dvou rozhleden přírodního parku Vizovické vrchy a zpět se vraťte tratí, po které nikdy vlak nevyjel.

Foto: Dušan Jurek

Vartovna

Článek

Vartovna - moderní  rozhledna kruhového průřezu s celkovou výškou 37 m na severní hranici přírodního parku Vizovické vrchy. Najdete ji na stejnojmenném vrcholu (651 m. n. m.), kdysi zde stával hraniční kámen zvaný troják s písmeny J, L, S a letopočtem 1826.

Název hory, v minulosti zvané Vartovná, je pozůstatkem z dob, kdy hora sloužila se svými rozhledy do kraje jako místo, odkud byly obce střeženy před kuruckými nájezdy (kuruci je označení protihabsburských povstalců odvozené od maďarského výrazu pro křižáky). Právě proti nim, a nejen proti nim, byly stavěny varty - hlídky upozorňující na blížící se hordy vojsk.

Dnes z její vyhlídkové plošiny ve výšce 35 m nebudeme vyhlížet kurucké nájezdníky, ale vychutnáme si pohledy na vzdálenou Lysou horu, kapličku na Radhošti, Bílé Karpaty nebo bližší Hostýn. Úchvatné je také panoráma samotných Vizovických vrchů pokrytých lesy s prolukami pastvin a mýtin.

Rozhledna byla dokončena v roce 2009 jako výsledek spolupráce obce Seninka se Sdružením obcí Hornolidečska a Půchovské doliny. Součástí tohoto projektu byla nejen stavba samotné rozhledny, ale také vybudování 34 km naučných stezek přibližujících tento region všem, kdo si najdou cestu za poznáním Valašska. 

Svou návštěvu rozhledny můžete spojit nejen s turistickým výšlapem po jedné z naučných stezek nebo tras KČT, ale také s poznáním technické minulosti kraje.

Sestoupíte-li do obce Jasenná, narazíte na jejím konci k pozůstatkům Baťovy železnice, která měla propojením Vizovic s Horní Lidčí navázat na železniční síť směřující na Slovensko. Stavba začala v roce 1934 bez udělení koncese, ta byla udělena až dodatečně v roce 1937. Během druhé světové války byla výstavba trati přerušena.

Po ukončení války pak pokračovala až do roku 1951, kdy byla s konečnou platností uzavřena a od úmyslu propojení Vizovic a Horní Lidče železnicí upuštěno. Zůstalo jen nedokončené drážní těleso mezi Vizovicemi a Pozděchovem. Po roce 2000 došlo ke vzkříšení myšlenky dostavby tratě v souvislosti se studií Rozvoje kolejové dopravy ve Zlínském kraji, vzhledem k vysokým ekonomickým nákladům však byla odložena.

A právě po tomto technickém památníku minulosti můžete zamířit do nedalekých Vizovic. Trasa je značena modrou značkou KČT a je zároveň využívána jako cykloturistická stezka. Přátelé železniční minulosti, a jistě nejen oni, ocení propojení krásy přírody a technického umu našich předků na této krátké, ale nádherné turistické štrece.

Reklama

Související témata:

Výběr článků