Hlavní obsah

V centrálním obvodu se rozbíhá pilotní projekt Plzeňská senior akademie

22. 9. 2015, 9:53
Novinky, Miroslav Knotek

Městský obvod Plzeň 3 navazuje na úspěšnou spolupráci s Městskou policií Plzeň, kdy na jejím území bude realizován pilotní projekt Plzeňská senior akademie.

Foto: Miroslav Knotek

Ilustrační foto

Článek

„Projekt má za úkol v rámci prevence kriminality páchané na seniorech a ZTP na území města Plzně a přilehlých obcí sjednotit dosud existující programy prevence kriminality zaměřené na již uvedenou cílovou skupinu a problematiku,” informoval Karel Zahut, metodik prevence kriminality Městské policie Plzeň.  

Projekt bude zaměřen na ucelené vzdělávání již uvedené cílové skupiny, podle aktuálního stavu kriminality na území města Plzně. Podle toho budou vypracovány i preventivní programy, budou realizovány tak, aby na sebe vzájemně navazovaly a tvořily tak komplexní celek vzdělávacího programu prevence kriminality v souladu s principem univerzity třetího věku.  

„Vzdělávací program pro naše seniory je utvořen ze sedmi přednáškových bloků a v každém z nich je detailně popsáno konkrétní téma, jako je Seznámení se s Městskou policií Plzeň, Jak si nenechat ublížit, Nebezpečí prodejních akcí, Kriminalistika v praxi, Domácí násilí, Bezpečně v silniční dopravě a Zvládání mimořádných událostí,” vypočítává David Procházka, místostarosta MO Plzeň 3.  

Projekt se uskuteční v průběhu třech měsíců a přednáškové bloky spolu s exkurzemi budou realizovány jeden den v týdnu.  

„Exkurze jsou nedílnou součástí projektu. Senioři navštíví operační středisko Městské policie Plzeň, Útulek pro zvířata v nouzi nebo Hasičskou stanici Plzeň,” doplnil David Procházka.

Na slavnostním ukončení Plzeňské senior akademie obdrží každý účastník absolventský list, informační materiály, propagační předměty a drobný předmět s bezpečností tematikou.  

„Bezpečnost seniorů je v současnosti jednou z našich priorit, a proto jsme požádali Městskou policii Plzeň o přípravu a realizaci tohoto projektu, který výrazně přispívá k ochraně seniorů. A za to je třeba plzeňské městské policii poděkovat,” dodal Radislav Neubauer, starosta centrálního obvodu.    

Zájemci z řad seniorů, kteří mají trvalé bydliště na území MO Plzeň 3, se mohou přihlásit u pracovnice úřadu Lucie Hůrkové na telefonním čísle 378036496, kde také dostanou konkrétní informace. Organizátoři upozorňují, že počet míst je omezen.      

Reklama

Výběr článků