Hlavní obsah

Třicetiletá válka na Moravě a její odraz ve světle nálezů militarií

23. 2. 2018, 9:19
Novinky, Romana Nitková

V úterý 13. března se v přerovském muzeu uskuteční poslední přednáška k výstavě Středověké a raně novověké zbraně Přerovska. Cyklus tematických přednášek doprovázejících výstavu tak uzavře téma třicetileté války.

Foto: Lucie Mazáčová

Přednáška Třicetiletá válka na Morave.....Muzeum Komenského v Přerově, p.o.

Článek

Třicetiletá válka (1618–1648) představovala dlouhotrvající konflikt provázaný odlišnými politickými a náboženskými zájmy zúčastněných stran, který se postupně odehrával s různou mírou intenzity téměř ve všech částech Evropy, přičemž Čechy a Morava ležící v samotném srdci Habsburské monarchie se ocitly v centru dění. Tato válka tak představovala jeden z prvních celoevropských, takřka již moderně vedených válečných konfliktů v dějinách.

Během jednotlivých etap tohoto válečného konfliktu byla některá moravská města a pevnosti se strategickým významem postupně okupována oběma stranami konfliktu. Do měst byly dosazovány vojenské posádky, přičemž obě strany konfliktu zacházely s místním obyvateli bezohledným způsobem a podílely se na drancování a pustošení okolní krajiny. 

Třicetiletá válka tak dramaticky zasáhla do života tisíců obyvatel měst a vesnic i v českých zemích, přičemž některé z událostí jsou zaznamenány v písemných pramenech, a o některých pro změnu vypovídají archeologické nálezy militarií uložených ve sbírkách moravských a slezských institucí a rovněž ve sbírkách Muzea Komenského v Přerově.

Reprezentativní výběr militarií je také možné shlédnout do 31. března na výstavě Středověké a raně novověké zbraně na přerovském zámku.

Přednáška: 13. března od 17:00 hodin, Korvínský dům (Horní náměstí 31, Přerov).

Přednáší archeologové:

Přednáší archeologové: Mgr. Zdeněk Schenk, Ph.D., Muzeum Komenského v Přerově, p.o.

Mgr. Petr Žákovský, Ph.D., Archeologický ústav AV ČR Brno, v.v.i.

Projekt je realizován ve spolupráci Muzea Komenského v Přerově, p.o. s Archeologickým ústavem Akademie věd České republiky, Brno, v.v.i.

Další informace:

Mgr. Zdeněk Schenk, Ph.D.; tel. 775 881 407

e-mail: schenk@prerovmuzeum.cz 

Mgr. Petr Žákovský, Ph.D.; tel. +420 515 911 166

e-mail: zakovsky@arub.cz

Reklama

Výběr článků