Hlavní obsah

Strategii Ostravy pro sport na období let 2017 - 2025 schválili zastupitelé

16. 3. 2017, 22:31
Novinky, Josef Zajíc

Ve středu 1. března schválili ostravští zastupitelé Strategii města Ostravy pro sport na období 2017 - 2025. Celý dokument je členěn do několika kapitol. Obsahuje analýzu současného stavu, analýzu financování sportu v Ostravě.

Foto: Josef Zajíc

Ostrava 17.3.2017 Strategie města Ostravy pro sport na období 2017 - 2025. Městský stadion - Běžecký pohár.

Článek

Byla zpracována analýza se zainteresovanými kluby a také návrhy strategických a rozvojových cílů města v této oblasti. Oblast sportu byla rozčleněna do tří kategorií: vrcholový sport, sport výkonnostní a sport pro všechny.

„Víme, že Ostrava pravidelně pořádá sportovní akce mezinárodního významu a od jejich organizátorů dostává  ta nejlepší hodnocení. Na druhou stranu ve městě působí kluby, které pro svůj další rozvoj nemají odpovídající zázemí nebo jim zcela chybí a problémy mají také s financováním,” informoval náměstek primátora Martin Štěpánek.

„I proto vznikla strategie sportu. Popsala současný stav a zároveň definovala nové záměry. Byl bych rád, kdyby se  Ostrava v této oblasti vyvíjela i v následujících letech, aby i nadále svými možnostmi lákala pořadatelé šampionátů, ale zároveň aby nabízela kvalitní zázemí pro širší škálu sportů než doposud a ještě ve větší míře podporovala růst mladých talentů. Atraktivní akce vždy lákají do města hosty a díky nim Ostrava ožívá,” uvedl.

Ze SWOT analýzy vyplynuly silné i slabé stránky sportu v Ostravě pro jednotlivé kategorie.

V kategorii vrcholového sportu jako velmi silnou stránku uvedli zástupci klubů infrastrukturu ve městě a schopnost pořádat významné sportovní události. Jako slabou stránku uvedli nízkou podporu od sponzorů a malou spolupráci s vysokými školami.

U výkonnostního sportu byly definovány silné stránky v podobě velkého výběru tělocvičen u základních škol, avšak na druhou stranu slabou stránkou se stala jejich zastaralost a nevyhovující parametry pro konání oficiálních utkání a soutěží.

U sportu pro všechny dominoval zájem veřejnosti o sport celkově a všeobecné konání sportovních akcí v Ostravě. Jako slabou stránku uvedli zástupci klubů chybějící informovanost o možnostech sportování.

Strategie srovnala Ostravu se třemi dalšími městy. Srovnávání bylo s Plzní, Brnem a Olomoucí. Podpora Ostravy je, co se týče v přepočtu na jednoho obyvatele, při srovnání s těmito městy nejvyšší. Dokument dále potvrdil, že každoročně roste počet registrovaných sportovců o téměř 5 procent. Mimo jiné bylo potvrzeno, že nejvíce mezinárodních akcí se koná právě v Ostravě.

„Po Strategii města Ostravy pro sport na období 2017 - 2025 bude následovat tvorba každoročního Akčního plánu, který představí projekty pro naplnění jednotlivých cílů strategie. Akční plán nebude uzavřeným dokumentem, ale bude možné jej doplnit o další sportovní projekty, které budou v souladu se schválenou strategií,” dodal Martin Štěpánek.

Reklama

Související témata:

Výběr článků