Hlavní obsah

Složky IZS prezentovaly v Plzni dílčí výstupy velkého taktického cvičení

22. 6. 2018, 11:03
Novinky, Alena Lochmannová

Ve dnech 19. až 20. června zorganizovala Fakulta zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni ve spolupráci se Zdravotní záchrannou službou Plzeňského kraje a Bavorským červeným křížem v prostorách plzeňské Měšťanské besedy odbornou konferenci, která se stala dílčí významnou platformou pro výměnu informací odborníků z obou stran hranice.

Foto: FZS ZČU

Konference navázala na úspěšný konferenční počin z předchozího roku.

Článek

„Chtěl bych všem účastníkům projektu a všem, kteří podporovali projekt poděkovat za tuto spolupráci, která se s postupem času rozvíjí a upevňují se přátelské vztahy. Domnívám se, že ať jsme činili v projektu cokoliv, má to velmi pozitivní dopad a upevnilo to přátelství na česko-německé hranici,” uvedl ve své úvodní řeči na začátku konference hlavní řešitel projektu Lukáš Bolek.

Jiří Růžička, zástupce Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje, která byla spoluorganizátorem konference, nalákal na začátek konference přítomné na zajímavou aktivitu v rámci druhého dne konference. „Překvapení bude soutěž v rámci odborného bloku. S přednášejícími jsou domluveny otázky a přítomní záchranáři se pomocí svých mobilních telefonů připojí k systému, který předvedeme.”

První den konference byl věnován zhodnocení před měsícem proběhlého rozsáhlého cvičení Rozvadov 2018 a pedagogicko-výzkumné činnosti. Druhý den byl program doplněn o právní sekci a odborné přednášky. „Na rozdíl od předchozího roku byla konference rozložena do dvou dnů. Účastníci měli možnost se zúčastnit bloku evaluujícího mezinárodní taktické cvičení složek IZS Rozvadov 2018, které proběhlo v pondělí 21. května a jehož cílem bylo procvičit připravenost jak záchranných složek, tak orgánů krizového řízení při zásahu při mimořádné události s hromadným postižením osob s využitím přeshraniční spolupráce. V rámci pedagogicko-výzkumného bloku byly sdíleny informace zaměřené na vzdělávání zdravotnických záchranářů a probíraly se výzkumné poznatky spojené se zdravotní a psychologickou zátěží záchranářů při hromadném zásahu. V právním bloku byla přednesena sdělení zabývající se kritickými stránkami legislativy přeshraničních zásahů,” uvedl organizátor konference Lukáš Štich z Fakulty zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni.

Konference byla součástí rozsáhlého mezinárodního projektu Koncept koordinace a realizace spolupráce zdravotnických záchranných služeb, jehož cílem je určit podmínky a vytvořit základní zázemí pro vznik přeshraniční spolupráce zdravotnických záchranných služeb Bavorska a Plzeňského, Karlovarského a Jihočeského kraje.

„Bavorský červený kříž na jedné straně hranice a Záchranná služba Plzeňského kraje na druhé straně hranice zajišťují záchrannou zdravotnickou službu v příhraničním regionu, která sahá vždy až k dané hranici. Fakticky je to ale také bohužel tak, že kvůli rozdílným věcným vztahům, informačním mezerám a jazykové bariéře není zatím možné zajistit rychlou, kvalitní, efektivní a legislativě odpovídající přeshraniční zdravotnickou pomoc. Cílem našeho projektu je zpřesnit podmínky pro realizaci prakticky použitelné, rutinně využívané a legislativou podpořené strukturované přeshraniční spolupráce záchranných služeb obou zúčastněných zemí,” dodal Bolek.

Reklama

Výběr článků