Hlavní obsah

Poznání divoké přírody nabízí naučná stezka Wolkerova údolí

22. 10. 2019, 9:40 • Aktualizováno 22. 10. 2019, 20:34
Novinky, Stanislava Dvořáková

S předzvěstí nadcházejícího zimního období vyvstává otázka, jak se změní životní podmínky v přírodě. Spolehlivou odpovědí jsou interaktivní panely naučné stezky v lesoparku Wolkerova údolí v Ústí nad Orlicí.

Foto: Stanislava Dvořáková

V stínu lesoparku panel naučné stezky přibližuje vzácné a zákonem chráněné ptáky vyskytující se ve Wolkerově údolí.

Článek

Předělem městské části sídliště Dukla v Ústí nad Orlicí a zhruba kilometr vzdáleného středu města se stal lesopark ve Wolkerově údolí s rozlohou 12 hektarů.

Na počátku 20. století se zde rozprostíraly louky a pole pojmenované po majitelích polností Zajíčkovy doly. Se vznikající zástavbou na Dukle byl vybudován na zregulovaném potoce rybník a cesta. Po úmrtí majitelů se o území prakticky nikdo nestaral. Až v roce 2006, po převedení městu Ústí nad Orlicí, bylo započato s úpravou na lesopark sloužící k příjemnému odpočinku obyvatel.

Vzniklý komplex vlhkých a sušších svahových luk a několika mokřadů v okolí meandrujícího potoka však ukázal výskyt řady chráněných druhů rostlin a ptáků. Proto bylo přistoupeno k zachování současného polopřírodního rázu se snahou skloubení aktivit návštěvníků s přírodními hodnotami místa.

Dnes rozsáhlý lesopark s četnými listnatými stromy - břízami, lipovou alejí, novou alejí ovocných stromů, regenerovaným porostem mladých buků, dubů, javorů, habrů, jilmů, všemi zástupci jehličnatých stromů a řady keřů - vytváří nejen úkrytové podmínky pro ptactvo, navíc posílené nainstalovanými budkami pro pěvce, sýkorky, sovy i netopýry. To vše přináší potvrzení významu stromů pro život v přírodě i člověka.

Lesopark proto není vnímán jen jako estetické místo aktivního odpočinku  lidí, ale zároveň jako domov zde žijících zaevidovaných 80 druhů ptáků, 14 druhů savců, 5 druhů plazů a obojživelníků a více než 150 druhů bezobratlých živočichů. Zároveň se jedná i o 205 druhů cévnatých rostlin.

Pro zajištění jejich přežití je odborem životního prostředí věnována všestranná péče podpoře biodiverzity rozmístěním budek pro veverky, vytvářením různých zimovišt, broukovišť a hmyzího hotelu.

Pro všestranné možnosti využití parku byly mimo četných altánků, laviček, dětského hřiště, crossfit hřiště a zvířátkového pexesa nainstalovány uprostřed údolí informační tabule s údaji o zdejší flóře a fauně.

V závěru roku 2017 byla navíc zřízena 500 metrů dlouhá naučná stezka se sedmi zastávkami s interaktivními panely s přírodovědnou tematikou. Upozornění jsou především zaměřena na zákonem chráněné živočichy - dravé brouky střevlíky, svižníka polního a pod kůrou prosychajících větví topolů v EU chráněného brouka lesáka rumělkového či modrásky bahenní. Obdiv patří i duhové kráse křídel motýla batolce červeného i čtyřem druhům čmeláků.

Ze zákonem chráněných plazů a obojživelníků se v parku vyskytují ještěrky živorodé, ropuchy, skokani, užovky a slepýši. Mezi ptáky vynikající pěvci především slavík, ale také ťuhýk, lejsek či moudivláček. Dále na lukách jsou zastoupeni dnes již vzácní ptáci jako chřástal, koroptev a křepelka.

V dutinách stromů lze objevit veverku a netopýra hvízdavého, ve svahu nad rybníkem nory dnes již vzácného křečka polního.

Návštěvník je tak po procházce lesoparkem mimo estetického zážitku obohacen poznáním života v přírodě a existencí četných druhů živočichů, které dnes již nejsou běžně vidět.

Reklama

Výběr článků