Hlavní obsah

Pohled na Benátky před živelnou katastrofou, jak jinak, než z vody

6. 11. 2018, 9:50
Novinky, Petr Hejna

Vzhledem k nynější katastrofické situaci v Itálii bude vypadat tvrzení, že Benátky nejlépe poznáte z vody, možná malinko rozporuplně a až rouhačsky. Nicméně lze předpokládat, že brzy opět místní i turisté odloží vysoké holínky a život jedinečného města se vrátí k normálu.

Foto: Petr Hejna

Dopravní tepna Benátek

Článek

Město, které vyrostlo na mělké mořské laguně, se se stoupající vodou potýká pravidelně. Je až neuvěřitelné, že staří budovatelé zvolili technologii, která přežila staletí. Již v 5. století zde stála rybářská vesnice na dřevěných kůlech, technologie používaná dodnes u spousty s vodou svázaných domorodých kmenů.

K osídlení mělčiny došlo tak, že do bažinatého dna byly vraženy impregnované kůly, ne však jak se většinou lidé domnívají dubové, ale z dřeva modřínu a borovice. Na hustou síť kůlů byly položeny ve dvou vrstvách desky, pak proveden kamenný zásyp, a tím vznikla umělá pevnina pro budování základů domů, kostelů a paláců.

Hlavní dopravní tepnou Benátek je čtyř kilometrový Canal Grande, neboli Velký kanál. Hemží se rozličnými zásobovacími čluny, plavidly policie, popelářů, taxi služby a mnoha linek městské dopravy, představované loděmi vaporetto, tedy benátskými autobusy.

Jelikož kanál překlenují pouze tři mosty, je husté i pokrytí jejich zastávkami, kdo nechce platit jízdenku na „městskou“, může využít jednorázové překonání břehu pomocí traghetta, v podstatě větší gondoly pro více (až dvanáct) stojících lidí, ovládané dvojicí veslařů. Plavba z jedné strany na druhou přijde jednoho pasažéra na 2 €, zatímco půl hodina v gondole pak stojí 80 €, večerní jízda pak o 20 € více, ceny jsou za celou gondolu. I když tato „nezbytnost“ může připadat nesmírně romantická, pravdou je, že gondoly mají své pevné trasy, a často bývá v úzkých uličkách jimi přecpáno.

Cesta vaporettem hlavního dopravce ACTV (pouze čtyři linky má i jinak nikterak výhodná firma Alilaguna) poskytne dokonalý výhled na průčelí honosných paláců, napoví o umístění kostelů, dá nahlédnout do vodních uliček a na některé ze čtyř stovek mostíků je překlenující.

Linky jezdí pochopitelně i večer, ne ní to atrakce pro turisty, ale doprava sloužící i místním, a vychutnat si jízdu po setmění nelze než doporučit.

Místa, která jste viděli přes den, se soumrakem a svitem měsíce i vlastního osvětlení působí zase zcela jinak.

Nezbývá než doufat, že brzo opět budou Benátky ve stavu, jako před řáděním živlů, i že přínosem do budoucna bude dokončení nákladného systému protipovodňových zábran, zvaného Mojžíš - ani na tak po biblické postavě, před kterou se rozestoupily vody Rudého moře, ale původem je pojmenování projektu Modulo Sperimantale Elettromeccanico, zkratkou MOSE, od které je již krůček k Moseseovi, tedy Mojžíšovi (plánovaný termín dokončení rok 2022).

Když se město dovedlo vzpamatovat ze škod, vzniklým ostřelováním vojskem vedeným maršálem Radeckým, snad si poradí i s letitými hrátkami přírody. Bohužel poslední záplavy se pravděpodobně podepíší na mozaikách v bazilice s. Marka a škoda pak bude nevratná. 

Předchozí reportáže (včetně videa) z několika míst před velkou vodou: Dóžecí palác * Náměstí sv. Marka

Reklama

Související témata:

Výběr článků