Hlavní obsah

Plzeň buduje retenční nádrž, která zadrží až 6000 kubíků vody

1. 6. 2020, 16:23
Novinky, Redakce Novinky

Plzeň zahájila stavbu nové retenční nádrže Vinice za téměř 130 milionů korun. Jde o klíčovou vodohospodářskou stavbu, již podpoří více než 80 miliony korun Evropská unie.

Foto: www.plzen.eu

Článek

Retenční nádrž dokáže v budoucnu zadržovat a postupně uvolňovat až 6000 kubíků vody z přívalových dešťů. Tím se vyřeší problémy s občasně přetěžovanou kanalizační stokou v oblasti Vinic a Sylvánu. Současně je nádrž stavbou, bez níž není možné pokračovat ve stavbě pro město stěžejního severozápadního okruhu Plzně.

Investorem a zadavatelem zakázky je VODÁRNA Plzeň a. s., zhotovitelem STRABAG a. s. Vedle budování retenční nádrže se začne také rekonstruovat Roudenský kanalizační sběrač za zhruba 80 milionů korun.

„Plzeň je moderním městem a k tomu patří i to, že se chová ekologicky a stále intenzivněji investuje do oblasti životního prostředí, tedy v tomto případě řeší to, jak kontrolovaně regulovat odtok dešťové vody. Osobně jsem rád za každý podobný projekt,“ uvedl primátor města Martin Baxa.

Realizace projektu zabezpečí obyvatelům městské lokality Vinice, resp. lokality Stínadla a části lokality Berlín, odpovídající odvedení a likvidaci odpadních vod, posílí ekologickou ochranu prostředí jak v lokalitě samotné, tak i v širším intravilánu, zejména v okolí významného vodního toku Mže.

„Projekt byl realizován s využitím EU fondů prostřednictvím Integrovaného nástroje ITI. Jedná se o nově zavedený nástroj v rámci tohoto programového období, který do operačních programů vnáší integrovaný přístup a zefektivňuje čerpání prostředků z EU fondů. Pevně věřím, že projekt přispěje ke zlepšení stavu nejen životního prostředí v dané lokalitě, ale i kvalitě života místních občanů,“ uvedl Jan Kříž, náměstek ministra životního prostředí pro řízení sekce fondů EU, finančních a dobrovolných nástrojů.

Plzeň také začne rekonstruovat Roudenský kanalizační sběrač, a to zhruba na 412 metrech dlouhém úseku v nezastavěné části města mezi ulicemi Pramenní a Bolevecká. V současnosti jsou odpadní vody odváděny betonovým sběračem profilu 1800/1150 a 1500/1150, které však nejsou výhledově kapacitní dle Generelu odvodnění města Plzně.

„Kromě napojení z Retenční nádrže Vinice bude do sběrače svedeno ještě odpadní potrubí z retenční nádrže Gera a výhledově kanalizační potrubí areálu Fakultní nemocnice Plzeň,“ uvedl generální ředitel VODÁRNY Plzeň a. s. Jiří Kozohorský.

Rekonstrukci kanalizačního sběrače předchází kácení zeleně s nařízenou náhradní výsadbou a přeložka vodovodního řadu. Nově bude sběrač tvořen betonovými rámovými propustmi s rozměry 1600x2100/2000.

Fakta o stavbě:

·        celkové předpokládané náklady akce: 127.839.650,68 Kč bez DPH

·        výše dotace: 81.497.777,31 Kč bez DPH

·        zahájení realizace akce: 7. 5. 2020

·        předpokládané ukončení akce dle smlouvy o dílo: 11. 2. 2022 (doba realizace 92 týdnů od zahájení realizace)

Reklama

Výběr článků