Hlavní obsah

Oprava kostela sv. Jakuba úspěšně postupuje

7. 10. 2015, 17:07
Novinky, Jiří Smutný

Oprava brněnského kostela sv. Jakuba pokračuje. Opraveny jsou elektrické rozvody, jejichž havarijní stav byl hlavním důvodem k zahájení rozsáhlé rekonstrukce. Skončila i oprava hlavního oltáře, kazatelny a soch nad ní. Trhliny ve zdivu byly staticky zajištěny, pilíře a klenba nakonzervovány, stěny vymalovány a heraldické prvky zrestaurovány.

Foto: Jiří Smutný

P. Václav Slouk při projevu k novinářům

Článek

V současné době se ještě pracuje na všech bočních oltářích. Následně se práce přesunou do věže a ke krovům. Stálí návštěvníci by si asi všimli, že chybějí mnohé sochy a další artefakty. Byly odvezeny do restaurátorských dílen, kde se na nich pracuje.

„Devět měsíců práce je za námi a dalších sedm ještě před námi,“ konstatoval ve středu 7. října na setkání s novináři farář a děkan brněnský P. Václav Slouk. Upozornil, že opravovaný kostel je z právního hlediska stále stavbou a nelze ho proto zcela a natrvalo otevřít pro veřejnost. Přesto již v sobotu 10. října v 16 hodin budou mít zájemci možnost kostel navštívit a prohlédnout si ho, neboť bude otevřen k omezenému provozu. První mši po uzavření kostela bude celebrovat brněnský biskup Vojtěch Cikrle. 

„Věřím, že jsme tady nedělali nic špatného, co by kostel znesvětilo, ale přesto přijde v sobotu Otec biskup,“ uvedl s určitou nadsázkou farář.

Novinkou, která se teprve připravuje, bude muzeální expozice, neboť si všichni uvědomují, že kostel je unikátní architektonická památka a láká nejen věřící, ale i ostatní veřejnost. Expozice bude mít jedno zastavení v přízemí, druhé v dosud nepoužívané místnosti v prvním patře věže a třetí u krovů, které jsou unikátní technickou památkou.

P. Slouk prozradil i další zajímavost. Za jedním z obrazů byla při opravách objevena díra ve zdi, která bude nyní využita. Uloží se do ní schránka s materiály, dokumentujícími dnešní dobu pro příští generace.

Pokud jde o finance, celkové náklady na rekonstrukci kostela byly stanoveny na 36 274 995 korun. Byl získán grant ve výši 29 miliónů, spoluúčast farnosti je 7,3 miliónu. Dosud bylo prostavěno 27 miliónů. Předpokládaný termín dokončení oprav je duben 2016.

Reklama

Výběr článků