Hlavní obsah

Obyvatel ve Frýdku-Místku nepřibývá, ale ani dramaticky neubývá

22. 1. 2014, 18:36
Novinky, Jana Matějíková

Počet obyvatel statutárního města Frýdku-Místku, včetně jeho příměstských částí Chlebovice, Lískovec, Lysůvky, Skalice a Zelinkovice, se od roku 2010 postupně a pomalu snižuje. Důvodem je zejména pokulhávající proces reprodukce obyvatelstva, tedy přirozený proces obnovy obyvatelstva - porodnost.

Foto: Petr Pavelka

obyvatelé F-M

Článek

K 1. lednu 2014 mělo město podle statistických údajů 58 304 obyvatel, z toho je 1399 cizinců. V porovnání s rokem předchozím (k 1. 1. 2013 – 58 716 obyvatel) to je pokles o 412 obyvatel.

Historicky první pokles počtu obyvatel pod šedesátitisícovou hranici byl zaznamenán k 1. lednu 2010. Od té doby mají počty obyvatel spíše sestupnou tendenci, i když v roce 2011 přibylo zhruba pět set obyvatel, hranice šedesátitisícového města dosažena nebyla.

Jedním z důvodů úbytku obyvatel je stále klesající porodnost a naopak stoupající úmrtnost obyvatel. V roce 2011 se narodilo 1252 dětí, o rok později jich přišlo na svět 1170, což je o 82 méně, a v loňském roce se narodilo 1116 dětí, což je v porovnání s předchozími léty další pokles v porodnosti.

Čísla naopak stoupají v úmrtnosti. V roce 2011 zemřelo 897, v roce 2012 to bylo 949 obyvatel a v loňském roce bylo evidováno 1002 úmrtí. Z porovnání údajů z let 2012 a 2013 vyplývá, že se narodilo o 54 dětí méně a umřelo o 53 lidí více, což je v konečném důsledku „přirozený“ úbytek o 107 obyvatel.

K dalším důvodům úbytku obyvatel ve městě patří migrace obyvatel za prací do jiných měst či dokonce států, což není v dnešní globalizované době ničím výjimečným. Nezaměstnanost je celostátní problém a podobně jako u porodnosti město nemá možnosti, aby ji závratným způsobem ovlivnilo.

Velký podíl na odlivu obyvatel z měst má skutečnost, že lidé touží po klidu. Nechtějí žít v přelidněných a hlučných městech a stěhují se do přilehlých obcí, které ale také postupně zalidňují. Potvrzují to i statistické údaje. Od roku 2011 přibylo Bašce 140 obyvatel, Sviadnovu 130, Dolním Domaslavicím 89, Krmelínu 78 a Bruzovicím 70 obyvatel.

Město nemá podmínky ani prostředky na to, aby výrazným způsobem snížilo nezaměstnanost nebo zvýšilo porodnost, to by měl v první řadě zabezpečit stát.

Vedení města se ale snaží o to, aby ho lidé neopouštěli. Podle statistik ukazujících jen mírný úbytek obyvatel se dá konstatovat, že Frýdek-Místek je městem velmi příjemným pro život. 

„Podporujeme komerční podnikatelskou sféru, průmyslové zóny jsou nyní plné, proto hledáme nové lokality vhodné pro podnikání, například v bývalých místeckých kasárnách. Investujeme do rekonstrukce budov, do školství i do dopravy, přičemž MHD je v našem městě zdarma. Upravujeme prostory na sídlištích i v samotném centru města, úklid a výsadba zeleně jsou běžnou činností. Podporujeme sport a kulturu, v letních měsících nabízíme i desítky zajímavých akcí pod širým nebem. Děláme vše pro to, aby se lidé cítili ve městě příjemně a bezpečně, což jsou jedny ze základních psychologických potřeb pro spokojený život,“ řekl primátor města Michal Pobucký.

Reklama

Související témata:

Výběr článků