Hlavní obsah

Kralupští zastupitelé zahájili tažení proti opilcům, další omezení míří proti pornografii

14. 6. 2012, 19:59
Novinky, Martin Tlustý

Na veřejném zasedání kralupského městského zastupitelstva ve středu 13. června se k projednání dostala mimo obvyklou formální agendu celá řada důležitých rozhodnutí.

Foto: Martin Tlustý

Při přijímání obou obecně závazných vyhlášek se přítomní kralupští zastupitelé vzácně shodli a hlasovali jako jeden muž.

Článek

Jedním z hlavních bodů byl například prodej budovy místní nemocnice, kterou má již dlouhá léta v pronájmu firma RHG. Nebude však realizován přímý prodej předem vybranému zájemci. Prodej se uskuteční jako veřejná obchodní soutěž.

Budoucí majitel se bude muset zavázat k provedení minimálně desetimilionové investice do údržby budovy, a to nejpozději do 84 měsíců od převzetí nemovitosti. Současně zde bude i podmínka dalšího provozování zdravotnických služeb včetně lékařské služby první pomoci v odpoledních i večerních hodinách, jakož i o víkendech.

Město si současně vyhradí, aby nový majitel v případě dalšího prodeje budovy byl povinen ji nejdříve nabídnout ke zpětnému odkupu městu, a to za původní prodejní cenu navýšenou o prokazatelné výdaje za předchozí údržbu.

Dalším zajímavým bodem byla iniciativa starosty Petra Holečka na přejmenování ZŠ Revoluční v Lobečku, dříve též známé jako ZŠ Sídliště, na ZŠ Václava Havla. Z přítomných zastupitelů hlasovalo 13 pro, jeden se zdržel, tři zastupitelé za KSČM byli proti.

Na řadu se taktéž dostalo projednání hned dvou vyhlášek týkajících se bezpečnosti, pořádku i dobrých mravů.

První obecně závazná vyhláška zakazuje konzumaci alkoholických nápojů a žebrání v přesně vyjmenovaných kralupských lokalitách. Jedná se především o ulice přiléhající ke kralupskému nádraží a železničnímu viaduktu, okolí městského domu dětí a mládeže a Penny Marketu, jakož i všech základních škol a gymnázia.

Další vyhláška se týká především veřejného nabízení zejména tiskovin erotického a pornografického charakteru. Tyto nově v Kralupech nesmějí být vystavovány ve venkovních výkladech a rovněž ani v prodejnách přístupných dětem, aniž by na těchto nebyly patřičně zakryty obnažené intimní části lidských těl. Pro přijetí obou nových obecně závazných vyhlášek hlasovali všichni přítomní zastupitelé.

Reklama

Výběr článků