Hlavní obsah

Kostnice v českých zemích mapuje na 150 lokalit značně ponurých míst

22. 1. 2020, 8:45
Novinky, Vratislav Konečný

Kostnice jsou pro mnohé lidi tématem morbidním, nedokáží pochopit, proč jsou až desítky tisíc kostí a stovky lebek uspořádány do obrazců připomínajících smrt. Největší kostnice je v Paříži, druhou je brněnská s pozůstatky na 50 tisíc těl. Publikace Kostnice připomíná přes 150 kostnic v tuzemsku.

Foto: Academia
Článek

V edici Průvodce vyšla kniha Kostnice v českých zemích, autoři Jan Rendek, František Libenský.

Z anotace nakladatelství Academia (2019):

Kostnice jsou běžnou součástí naší kulturní krajiny a v minulosti se nalézaly téměř na každém hřbitově. Většina z nás si pod pojmem kostnice představí objekty monumentální a všeobecně známé, jako je například kostnice v Sedlci u Kutné Hory.

Existuje množství kostnic, jejichž původní funkce, ukládání lidských kosterních pozůstatků zejména v období hromadných úmrtí, byla již dávno zapomenuta a tyto drobné sakrální stavby sloužily jako márnice nebo sklady. Poslední dobou ale zájem o ně stoupá a některé objekty se dočkaly zrestaurování a zpřístupnění veřejnosti.

Publikace představuje přes 150 lokalit na našem území, řazených abecedně. Jsou zasazeny do historického kontextu obcí i chrámových okrsků, jejichž součástí většinou bývají. Nechybějí informace o dalších funerálních památkách a dějinách pohřbívání v příslušných obcích, v obsáhlé úvodní kapitole jsou navíc naše kostnice zasazeny do širších kulturně-historických a etnologických souvislostí.

Kniha je doplněna množstvím fotografií jednotlivých objektů, včetně často obtížně dostupných interiérů, které odrážejí jedinečnou atmosféru těchto ponurých míst.

Funerální architektura, která zahrnuje i kostnice, je velmi zajímavá, je součástí  vzpomínek na byvší živé v běhu dějin.

Reklama

Výběr článků