Hlavní obsah

Desetidenní pobyt v tichu a ve tmě navodil v uzavřeném jeskynním prostoru pocit jiného světa

16. 3. 2017, 22:50
Novinky, Stanislava Dvořáková

Známý jeskyňář, speleoalpinista a entomolog Roman Mlejnek připravil pro posluchače Akademie volného času Městské knihovny v Ústí nad Orlicí ve středu 15. března nevšední přednášku o vzrušujících dobrodružstvích v podzemním labyrintu Poseidonu v Adršpašsko-teplických skalách.

Foto: Stanislava Dvořáková

Jeskyňář Roman Mlejnek při sestupu speleoalpinistickou technikou do propastí a úzkých puklin podzemního labyrintu Poseidonu.

Článek

Neutuchající touha poznávat žene člověka do stále nových, dosud neobjevených světů. Jakýsi novodobý citát Poseidonu v Teplických skalách se stal i uvedením tématu přednášky Jeskyně a propasti: svět, ve kterém jsme se nenarodili.

Lektor přednášky, známý jeskyňář, speleoalpinista a entomolog Roman Mlejnek vedl v Adršpašsko-teplických skalách výzkumný tým podílející se na dokumentaci pískovcového podzemního fenoménu Poseidon. Z nečekaných objevů vznikl dokumentární film Poseidon - podzemní labyrint, který v roce 2011 získal hlavní cenu na 34. ročníku mezinárodní filmové soutěže Týká se to také tebe.

Film přiblížil 85 miliónů let, kdy se usazovaly horniny a spojily se v pískovce, které vytvořily několik kilometrů dlouhý systém propastí a úzkých puklin. Toto skalní město - Poseidon - je nejdelším podzemním labyrintem v Evropě vytvořeným v pískovcích.

Film pak uvádí další obdobné propasti celého světa, nejhlubší propast v Abcházii a druhou v pořadí v Chorvatsku. Roman Mlejnek coby entomolog dokumentuje zde i život jeskynních živočichů, kdy se zejména zaměřil na průzkum bezobratlých, kteří jsou vzhledem k životním podmínkám v podzemí slepí.

I když se podzemní labyrint Poseidon nachází v národní přírodní rezervaci, je převážně mimo značené turistické cesty nepřístupný. Jedině speleologové pomocí jednolanové techniky a slaňování  se mohou pohybovat po vlhkém a slizkém povrchu skal a vidět to, co je obyčejným návštěvníkům odepřeno.

To jim dává možnost poznat jiný svět, zcela odlišný svět klidu, kde se čas rozpustil do stálého ticha. Proti tomu však pozemský svět je nádherný, pestrý, plný vůní. Opakují se dny a roční období. Slunné výšky střídají temná údolí.

Vzhledem k těmto všem rozdílům vznikl film, doplněný fotografiemi z motorového padáku, který představuje unikátní přírodní dokument, přesahující svým významem hranice České republiky.

Po čtyřiceti minutách trvání filmu další částí přednášky bylo seznámení s knihou Cesta slepých brouků, kde autor Roman Mlejnek věrně popisuje pocity člověka, jenž se dobrovolně v rámci "pokusu sám na sobě" nechal spustit do jeskyně, kde o samotě, ve tmě a tichu strávil 10 dní.

Své pocity mnoha iluzí a halucinací, oproštění od chaosu myšlenek den po dni zachycoval na diktafon. Získané záznamy posléze zpracoval do unikátní beletrie, jejíž nevšední vzrušující podání se čte jedním dechem. Toto napětí do poslední řádky lze vložit jen ze skutečně prožitého příběhu.

Návratem do současnosti byla informace o léčebné TERAPII TMOU, kdy v České republice existuje několik zařízení. Metoda k nám přišla z dálného východu a je zaměřena na hektický život dnešní doby. I zde vlastně dochází k vyrovnání psychiky, podobně jako v podzemním světě.

Reklama

Výběr článků