Hlavní obsah

Bezpečnost v Příbrami řešili zastupitelé

20. 1. 2014, 10:30
Novinky, Tomáš Vašíček

Aktuálním příbramským tématem je bezpečnostní situace ve městě. Občané hojně diskutují na sociálních sítích, vznikla internetová petice a téma si našlo svoje místo i v médiích. Na mnohé dotazy a připomínky občanů reagoval i nejsilnější zastupitelský klub ve městě.

Foto: Tomáš Vašíček

Klub zastupitelů ČSSD jednal několik hodin.

Článek

Pro vedení města je bezpečnost občanů prioritou. Proto se v neděli 19. ledna  večer sešel klub zastupitelů ČSSD, aby situaci projednal, zaujal stanovisko a navrhl řešení současné situace.

„Uvědomujeme si, že pocit bezpečí mezi příbramskými obyvateli v poslední době slábne. Ale žádáme všechny občany, aby přenechali řešení situace příbramské policii a městským strážníkům. Rozhodli jsme se řešit situaci okamžitě a klub přijal usnesení, ve kterém ukládáme svým zástupcům ve vedení města, aby připravili příslušné podklady a odpovědi na otázky, které máme. A to vše aby předložili na jednání nejbližšího zastupitelstva města, které se uskuteční v pondělí 27. ledna. Na tomto jednání chceme jako mimořádný bod jednání zařadit právě téma bezpečnostní situace ve městě,” seznámil se závěry jednání příbramských zastupitelů za ČSSD předseda klubu Josef Řihák.

Přestože statistiky kriminality ukazují její pokles, klub zastupitelů ČSSD se shodl, že občané jsou právem znepokojeni. Proto musí být po projednání v zastupitelstvu přijata taková opatření, která povedou k většímu počtu strážníků v ulicích. Zastupitelé rovněž doporučili členům vedení města vyjednávat s Policií ČR o společných hlídkách strážníků a policistů i o dalších opatřeních. Situaci hodnotí sociálně demokratičtí zastupitelé jako závažnou a jsou připraveni ji řešit, jelikož si uvědomují svoji zodpovědnost za vedení města.

„Chceme ujistit všechny spoluobčany, že bezpečnostní situaci řešíme, i nadále se budeme věnovat zejména prevenci a jsme připraveni podniknout veškeré kroky, které budou nutné k zajištění bezpečnosti a klidu v našem městě,” dodal Josef Řihák.

Je tedy pravděpodobné, že na nejbližším jednání zastupitelstva bude bezpečnost ve městě projednávána a měla by se tak začít realizovat i konkrétní opatření. Mluví se také například o zapojení služebních psů, posílení hlídkové činnosti, větší součinnosti s Policií ČR apod.

Reklama

Výběr článků