Hlavní obsah

Vychází nový Salon: O současných návratech tradicionalismu i o předrevoluční historii karlovarského festivalu

19. 7. 2023, 16:05
Právo, SALON

Co všechno najdete ve čtvrteční příloze deníku Právo Salon?

Foto: SALON, Právo

Salon z 20. července 2023

Článek

● Esej politologa Pavla Barši o odkazu francouzského filosofa Reného Guénona, který je jedním z inspiračních zdrojů tak rozdílných proudů, jako jsou krajní pravice a levicový tradicionalismus s přesahy k náboženství a mystice; v čem je dodnes lákavá Guénonova teze, že redukce skutečnosti na měřítka lidského já nevede k polidšťování světa, ale k odlidšťování člověka?

● Rozhovor s Jindřiškou Bláhovou, editorkou a spoluautorkou publikace Proplétání světů. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary v období studené války; proč předrevoluční Vary získaly po roce 1989 pověst „politicky zdiskreditované komunistické akce“ a v čem tento odsudek přehlíží význam karlovarského festivalu pro světovou kinematografii?

Foto: Irena Hejdová

Jindřiška Bláhová s knihou Proplétání světů. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary v období studené války

● Sloupek Štefana Švece o prvních mniších-poustevnících a bojích s démony; proč démoni, tedy andělé spadlí z nebe, které dnes nazýváme pudy, touhami nebo pokušením, nečíhají ve věcech, co v nás budí hnus a hrůzu, ale naopak v tom, v čem vidíme dobro čisté jako lilium?

● Krátké glosy Jakuba Šofara o dvou nově vydaných knihách: jsou to antologie editorů Tomáše Kubarta, Marka Lolloka a Jitky Šotkovské České surrealistické drama a soubor textů Vladimíra Macury Šťastný věk a další studie o literatuře a kultuře dvacátého století.

Výběr článků