Hlavní obsah

Výběr Salonu: Rezek a Hájková se Štětinou

23. 9. 2010, 11:00
Právo, SALON

Tělo, věc, skutečnost a moc...

Článek

Petr Rezek

Petr Rezek Tělo, věc a skutečnost

Jan Placák – Ztichlá klika

Autor má pověst filosofa-provokatéra, ale ostrá slova jsou jen okrajem úsilí dobrat se souvislostí. Přednášky a studie o moderním umění zahrnuté do tohoto svazku Rezkových Spisů vyšly poprvé v roce 1981, nynější vydání je dotažené editorsky včetně obrazového doprovodu. Rezkovu schopnost nazírat umění z mnoha stran dokládá asi nejprůkazněji úryvek z delší studie Železnice a věc umění, kde mj. čteme: Vývoj umění znamená: promluvit na tomto místě a v této době tak, že se promluva vztáhne ke vzcházení světa a věci, že se přímo stane tímto zrodem. I proto je přece tak obtížné rozeznávat, co je opravdu uměním, a je tu naznačeno i vysvětlení, proč má porozumění modernímu umění podobu spíše intui tivního vhledu.

Pavla Hájková:

Pavla Hájková: Jaromír Štětina. Brutalita moci

Portál

Posledních šest let života Jaromíra Štětiny je naplněno politikou. Kvůli jeho pro někoho až příliš umanutým názorům se zapomíná, že je také nepřehlédnutelným prozaikem, který českou literaturu obohacuje o témata, jež nikdo jiný „neumí“. Základním motivem druhé knihy rozhovorů (první vyšla v roce 2003), vedených jakoby ve stínu Braunových alegorických soch ctností a neřestí z Kuksu, je moc ve všech svých negativních podobách. Často si kladu otázku: Kolik stojí kilo míru? Mír byl vždy v dějinách významnou obchodní komoditou. Dal se ocenit, měl svoji hodnotu.

Reklama

Související témata:

Související články

Výběr článků