Hlavní obsah

Jakub Rákosník: Jak nejlépe naplnit cíl ÚSTR?

24. 3. 2023, 15:00

Když se v letech 2006 a 2007 mezi historiky vášnivě diskutoval vznik Ústavu pro studium totalitních režimů, považoval jsem jeho ustavení za slibný krok. Od té doby ale jen sleduji, jak se periodicky stává obětí proměn složení Senátu, který jmenuje jeho nejvyšší orgán – Radu ÚSTR. A s ještě větší pravidelností čtu o tom, jak v návaznosti na proměny senátní většiny někdo bojuje za historickou pravdu proti jejímu dosavadnímu znásilňování.

Foto: Petr Hloušek, Právo

Jakub Rákosník je historik.

Článek

Závislost na politice neprospívá žádnému vědeckému bádání – ani tomu historickému. Celý život se zabývám moderními dějinami. A normálně bych asi i při současných turbulencích, které ÚSTR postihly, vše jen s útrpnou pasivitou sledoval. Ale nedávný zásah na oddělení vzdělávání, kdy byl odvolán jeho vedoucí Čeněk Pýcha, mě vybudil k ostražitosti.

Spolupracoval jsem s tímto oddělením dosud jen okrajově. Jeho práci však sleduji dlouho a považuji ji za to společensky nejužitečnější, co ÚSTR dokázal vyprodukovat. Jistěže, to množství kritických edic, vědeckých studií a monografií má též svou hodnotu. Ale spíše pro nás historiky. Oddělení vzdělávání dokázalo rozjet skvělé věci, které mohou významně pomoci v situaci, kdy si zoufáme nad nedostatečnou výukou dějin 20. století na základních i středních školách.

ÚSTR jako skanzen myšlení? Sloupek Saši Uhlové

SALON

Namísto toho teď vidím, jak po sociálních sítích koluje nevkusná, před mnoha lety v ladovském stylu zhotovená kresba Petra Motyčky Horáková visí. Poslanec Pavel Žáček v souvislosti s ní vyjadřuje mravní rozhořčení a nezúčastněného to má přesvědčit, že kniha Soudobé dějiny. Badatelská učebnice dějepisu, klíčový výstup oddělení vzdělávání, musí být pěkný škvár a zásahy do oddělení mají své opodstatnění.

Co učit naše děti?

Dobře si pamatuji, jak za mnou autoři učebnice v době jejích příprav přišli, aby mi ji ukázali a já jim okomentoval část věnovanou rozpadu sovětského bloku. Nejprve jsem na učebnici nevěřícně hleděl. Neuměl jsem si představit, že by se z ní moje děti jednou učily dějepis.

Obvyklým autoritativním výčtům důležitých událostí a jménům velké politiky tu byl věnován jen minimální prostor. Namísto toho jsem viděl úryvky z pramenů jako „pohled polského intelektuála na přestavbu“, „kroniku základní školy v Písku“ nebo snímky z filmů jako Báječná léta pod psa. A ty byly doplněny důkladným metodickým návodem, jak s nimi pracovat, jak s dětmi odhalovat manipulace či si uvědomit mnohost podob zakoušení a prožívání totality. Chvíli mi trvalo, než jsem ten styl výuky pochopil – a pak jsem se nadchl.

Foto: Kateřina Šulová, ČTK

Současný ředitel ÚSTR Ladislav Kudrna

Zákon o ÚSTR se v záhlaví honosí otřepanou frází, že „ten, kdo nezná svoji minulost, je odsouzen ji opakovat“. A v tomto směru má současné vedení ústavu pravdu, že hrdinství druhého i třetího odboje musí být hlavním předmětem jeho výzkumného zájmu. Vždyť mu to předepisuje zákon. Jak ale tento cíl naplnit nejlépe?

Jako historik a otec dvou školáků se domnívám, že směr, kterým vykročilo oddělení vzdělávání, je daleko užitečnější, než aby se děti memorovaly jména osob, data a způsoby, jakým je bezpečnostní aparát likvidoval. Nemají-li se v budoucnu dějiny pro neznalost opakovat, je daleko důležitější, aby děti pochopily, proč tolika lidem mohlo být úsilí odbojářů lhostejné, ba dokonce, že si leckdo pod jhem totalitního režimu mohl žít i docela komfortně. Naučit je kritické práci s informacemi, jak se snaží ona učebnice, poslouží hodnotám, za něž odbojáři položili život, patrně více než rituální připomínání jejich oběti.

Co se změnilo?

Ve své koncepci rozvoje z 27. ledna 2022 současný ředitel ÚSTR Ladislav Kudrna oddělení vzdělávání vychválil, že „produkuje kvalitní výstupy, a to i díky stabilní personální situaci“. Proto se jako historik ze spřízněného pracoviště, Univerzity Karlovy, nemohu nezeptat: Co se za ten kalendářní rok na práci oddělení změnilo, že byl odvolán vedoucí a podle interních zpráv hrozí personální rozmetání pracoviště?

Reklama

Související články

Výběr článků