Hlavní obsah

O moudrosti katedrály nabité vášní

27. 8. 2015, 8:27
Právo, František Cinger

Opravdový život knihy začíná druhým vydáním. Tuto autorskou zkušenost si ověřuje Peter Kováč, historik umění a redaktor deníku Právo, se svým dílem Katedrála v Chartres (vydalo Ars auro prior, 612 stran, 389 Kč).

Foto: archív autora

Autor Peter Kováč (vlevo) s kmotrem díla Janem Schejbalem

Článek

S odstupem osmi let po prvním oslovení ctitelů středověkého umění a zejména rané i vrcholné gotiky nabídl přepracované a doplněné vydání publikace věnované katedrále, jejíž gotická přestavba byla objednána v roce 1194.

O víkendu se přímo v Chartres konal křest publikace. Obřadu se ujal hispanista Jan Schejbal, který se podílel na některých překladech do této knihy.

Kováčovo, v mnoha recenzích oceněné zanícení, získalo další podněty v červnu 2009, kdy se stal účastníkem semináře mezinárodního týmu odborníků pořádaného ve Francii Johnem Jamesem, renomovaným australským znalcem stavebních osudů katedrály v Chartres. Není náhoda, že jeho esej je spolu s dílem znalců z Francie, Německa, Polska, Švýcarska a USA součástí publikace.

Je to historická studie a zároveň strhující reportáž o dějinách, které nám zanechávají odkaz. Nesmrtelná jsou vyjádření Augusta Rodina, jehož katedrála oslovila pocitem moudrosti. Jak připomíná František Dvořák v předmluvě, Rodin oceňoval harmonii stavby nabité vášní, neuznával však fotografie jako pomůcku k jejímu pozorování, byly pro něho němé svou strnulostí. Mylnost této předpojatosti však dokazuje Kováčova publikace stovkami černobílých a barevných snímků.

Autor využil příležitosti, když v roce 2000 dostal jako jediný z českých historiků umění zvláštní povolení francouzské památkové správy k prohlídce nepřístupných míst katedrály. Proto mohl doplnit nové vydání dalšími fotografiemi vypovídajícími o básnivé atmosféře celé stavby.

Kdysi k ní směřovaly davy věřících kvůli relikviáři obsahujícímu fragment šatu, ve kterém Panna Marie porodila Krista. Autor touto publikací přidává kamínek do dějinné mozaiky a o jejím rozsahu svědčí i třicet stran bibliografie knih a článků věnovaných tomuto gotickému skvostu. V edici Stavitelé katedrál se její ctitelé mohou těšit na další počiny.

Reklama

Související témata:

Výběr článků