Hlavní obsah

ÚS: Názor dospívajících nesmí soud přehlížet

24. 8. 2022, 10:25

Názor dítěte, které se věkem již blíží k dospělosti, nelze v žádném soudním řízení dotýkajícím se života dospívajícího jen tak pominout. Zdůraznil to v úterý Ústavní soud (ÚS) v opatrovnickém sporu. Soudci zároveň uznali, že puberťák může názory na to, který rodič mu zrovna bude víc vyhovovat, měnit. To je ale podle verdiktu součást procesu, kdy se dospívající učí nést následky za svá rozhodnutí.

Foto: Petr Kozelka, Právo

Ústavní soud.

Článek

Senát se soudcem zpravodajem Davidem Uhlířem se zabýval případem čtrnáctiletého hocha. Ten byl od dětství v péči matky, letos v únoru se ale rozhodl po jedné z víkendových návštěv zůstat o otce. Své přání včetně přestupu na základní školu v místě otcova bydliště pak hoch potvrdil i při konzultaci na orgánu sociálně-právní ochrany dětí.

Obvodní soud pro Prahu 9 předběžným opatřením jeho rozhodnutí respektoval, hoch dokonce se soudem sám komunikoval. Jenže městský soud pak rozhodnutí nižšího soudu zrušil, aniž by si zjistil názor dítěte, a konstatoval, že hochův názor nepředstavuje zásadní vodítko pro úpravu poměrů předběžným opatřením. Chlapec se proto sám obrátil na ÚS. Dosud přitom žije u otce a studuje zde na nové základní škole.

Soudy jsou povinny názor mladého člověka respektovat, zejména za předpokladu, že je mladý člověk schopen názor na jeho nejlepší zájem vyjádřit a vnímat jeho konsekvence.
David Uhlíř, soudce ÚS

Ústavní soudci dali chlapci za pravdu a upozornili, že v řízení o péči o dítě, které se ale již blíží zletilosti, se nedá postupovat tak, že názor mladého člověka nemá pro veřejnou moc žádnou váhu.

Soudy musí názor mladého člověka respektovat

„Stěžovatel bude za několik měsíců svéprávný v pracovněprávních věcech, byť s některými omezeními, bude trestně odpovědný podle zvláštního zákona. Bude moci legálně zahájit výcvik pro získání pilotního průkazu, jakož i získat řidičský průkaz na motocykl. Názor dítěte, které se věkem blíží dospělosti, nelze pominout v žádném řízení před obecnými soudy, které se týká rozhodování o jeho životě,“ zdůraznil ÚS.

Směnný provoz nebrání svěření dítěte do střídavé péče, připomněl Ústavní soud

„Soudy jsou povinny názor mladého člověka respektovat, zejména za předpokladu, že je mladý člověk schopen názor na jeho nejlepší zájem vyjádřit a vnímat jeho konsekvence, nezletilý nemá výchovný problém a schopnosti obou rodičů zajistit péči o něj jsou v zásadě rovnocenné. Právě tak tomu bylo i v projednávané věci,“ upozornil Uhlíř.

Podle soudce Ústavního soudu je třeba počítat i s tím, že se názor pubertálního mladého člověka může v čase měnit. „Blížící se dospělost však přináší i odpovědnost mladého člověka za následky jeho vlastního špatného rozhodnutí. ÚS připomíná, že stěžovatele jako mladého člověka ani nelze jedním z rodičů ,zpacifikovat‘ a výkon dosud platného rozhodnutí o svěření nezletilého do péče některého z rodičů násilím provést, pokud tento mladý člověk silně vyslovil, že si to tak nepřeje,“ dodali soudci.

Reklama

Výběr článků