Hlavní obsah

„Chalupa“ pro Babišovu rodinu. Další svědkyně u soudu mluvila o propojení Čapího hnízda s Agrofertem

27. 9. 2022, 8:57 – Praha • Aktualizováno 27. 9. 2022, 15:14

Sedmým dnem pokračovalo v úterý hlavní líčení v kauze Čapí hnízdo, ve které je obžalován bývalý předseda vlády Andrej Babiš (ANO) a jeho někdejší poradkyně Jana Nagyová. Babiš, který se účastnil pondělního jednání, se z toho úterního omluvil. Soud vyslechl další svědky, zejména právníky, auditory a hodnotitele dotačních projektů. Novinky jednání sledovaly on-line.

Žalobce a Babišův advokát komentovali soudní jednání.Video: Jakub Bartosz, Novinky

 
Článek

Soudce Jan Šott v 15:00 po výslechu všech naplánovaných svědků přerušil hlavní líčení do čtvrtečních 9:00. Prozatím je tedy rovněž přerušena i online reportáž Novinek, za jejíž sledování tímto redakce čtenářům děkuje. Ze soudní síně se znovu přihlásíme v soudcem oznámený čas.

14:55 - Následující svědek Ladislav Šelepa byl soudním znalcem, který měl na žádost HSBC banky nacenit Čapí hnízdo a dělal pro projekt posudek o odhadu cen. Žadatelem pro posudek byla přímo farma.

Jezdil na stavbu farmy a kontroloval faktury, které měla banka proplácet, zda odpovídaly reálné ceně, a dělal finanční kontroly.

Zvukový záznam ze soudní síněVideo: Novinky

14:45 - „Věděl jsem, že některé ty věci nejsou reálné,“ řekl Mojžišík s odkazem na závěr, že farma by pode něj neměla mít nárok na úvěr.

„Při jednání a poradě o tomto projektu na ROP nám bylo řečeno: ‚Buďte na ně hodní‘,“ zmínil svědek.

O spojení projektu Farma Čapí hnízdo s Agrofertem nebo Andrejem Babišem informace Mojžišík podle svých slov neměl.

14:40 - Následoval výslech autora dalšího posudku na projekt Čapího hnízda Karla Mojžišíka, expert se zabýval životaschopností projektu. Jeho závěry byly takové, že projekt nesplňoval náležitosti potřebné k schválení.

14:30 - Havlíkové výslech zatím patřil k těm nejdéle trvajícím svědeckým výpovědím, u řečnického pultu strávila vzhledem k dodatečným otázkám žalobce a obhajoby přes hodinu.

13:40 - Babišovi advokáti „grilují“ svědkyni, Havlíková čelí zejména dotazům na svou odbornost a co ji opravňovalo vytvářet zmíněné posudky. Po dotazech právníka Bartončíka nastoupil s otázkami další Babišův obhájce Eduard Bruna.

Havlíková má v ruce vlastní znalecký posudek, ze kterého místy cituje. Na Brunův dotaz, zda je soudní znalkyní, ale odpověděla, že není. Advokát se ptal, co ji tedy opravňovalo sepsat znalecký posudek. Svědkyně odpověděla, že ne každý znalecký posudek musí sepsat nutně soudní znalec, a naopak.

Svědkyně dále popsala svou studijní minulost a odbornou způsobilost. Podle svých slov je stavební inženýrkou a následné postgraduální studium věnovala poruchám a ekonomii staveb.

13:17 - Babišův obhájce Michael Bartončík narážel na kvalifikaci svědkyně, která pracovala pro dotační úřad jako odbornice na stavební záležitosti. Advokát se ptal, do jaké míry mohla posoudit přínos dotačních projektů pro region. Havlíková odpověděla, že měla patřičná expertní školení, aby mohla řešit žádosti a vytvářet posudky.

12:50 - Podle Havlíkové nebylo úplně v pořádku to, že vlastníkem pozemků byla jiná firma, konkrétně Imoba, která je farmě pronajímala. Navíc Imoba žádala i stavební povolení, což svědkyni také nepřišlo v pořádku.

Podle Havlíkové veškeré údaje k této společnosti o žadateli o dotaci byly začerněné, tedy i vlastnická struktura.

Součástí projektu rovněž podle Havlíkové byla i statkářská vila, která měla sloužit k soukromým účelům.

12:45 - Soud se ptá svědkyně, jestli měla poznatky o případném spojení farmy s Andrejem Babišem a Agrofertem. „To ani nebyla žádná tajná informace,“ uvedla Havlíková.

Podle svědkyně se na úřadu hovořilo o tom, že záměrem Babiše a jeho rodiny bylo objekt používat jako chalupu nebo víkendové sídlo.

12:42 - Jako nestandardní svědkyně popsala probírání nedostatků u projektu na úrovni vedení dotačního úřadu. Obvykle se nedostatky vyřizovaly v rámci posuzování na nižší úrovni při snaze nedostatky napravit.

Na dotaz soudu, zda zaznamenala nějaký tlak na svou osobu, uvedla, že při jednáních nebyl tlak na to, aby se posudek měnil, jen se řešilo, zda jsou nedostatky takové, aby se nedaly odstranit.

12:38 - Soudce Jan Šott se svědkyně zeptal, co si pamatuje o projektu Farma Čapí hnízdo. „Byla tam spousta nesrovnalostí, které bylo třeba dořešit, nesplňoval požadavky, což ten projekt komplikovalo,“ řekla Havlíková s tím, že se jednalo hlavně o použitelnost projektu a jeho přínos regionu.

12:34 - Soud vyslýchá Ivanu Havlíkovou, která pracovala jako externí znalec dotačního úřadu ROP. Posuzovala projekty žádající dotace z Evropské unie, měla na starost zejména stavební technologie a dispozice, použití stavebních materiálů a náklady.

12:30 - Po polední přestávce pokračuje hlavní líčení.

10:25 - Soudce Jan Šott přerušil hlavní líčení do odpoledních 12:30.

Kauza Čapí hnízdo pokračuje.Video: Novinky

10:20 - Dopolední program soudu se vyčerpal, další svědky soud předvolal na odpoledne.

Soudce Jan Šott ještě zmínil informaci pro zúčastněné strany, že Andrej Babiš mladší vyjádřil ochotu podrobit se znaleckému zkoumání z oboru psychiatrie, které soud nařídil po návrhu obhájců obžalovaného expremiéra Babiše. Byla o tom řeč již v pondělí. Babišův syn v kauze vystupuje jako svědek a soud ho vyslechl již předminulý týden.

10:13 - Soud vyslýchá Ladislava Kmoníčka, který pracuje na Farmě Čapí hnízdo od roku 2010, kdy tam nastoupil na pozici stájníka a cvičitele koní, později působil v dozorčí radě farmy a nyní je manažerem provozu.

Foto: Petr Hloušek, Právo

Jana Nagyová se svým právním zástupcem

Na farmu se dostal díky informaci od nyní obžalované Jany Nagyové, se kterou ho pojí dlouholeté přátelství. O výstavbě farmy a jejím financování podle svých slov nic nevěděl, a to ani když byl v dozorčí radě.

10:00 - Knobová odpovídala soudu na dotaz, jestli účetnictví řešila také s finanční ředitelkou Agrofertu Petrou Procházkovou. Na to odpověděla, že ano, a to v souvislosti s tím, že holding Agrofert ručil farmě za úvěr.

9:50 - Následuje výslech bývalé účetní Farmy Čapí hnízdo Věry Knobové. Svědkyně uvedla, že Andreje Babiše zná dlouho, od poloviny 90. let, protože působila dlouhá léta v Agrofertu. Účetní farmy byla v době její výstavby. Na dotaz soudu uvedla, že o vlastnické struktuře projektu nic nevěděla, do výroční zprávy se to neuvádělo.

Můj otec znásilnil moje základní lidská práva, řekl u soudu Andrej Babiš ml.

Krimi

9:25 - Otřísal rovněž uvedl, že se byl později v Praze ptát na dotačním úřadu Regionální operační program (ROP) Střední Čechy na projekt Farma Čapí hnízdo, zda bylo vše v pořádku. Dostal prý odpověď, že je zbytečné se takto ptát, protože v případě nejasností by k němu nedošlo. Na dotaz soudu, jaké pochybnosti Otřísala vedly k tomu, že se byl na úřadu osobně ptát, auditor odpověděl, že nešlo o pochybnosti, ale chtěl si být jistý.

„Ptal jsem se na přidělení té dotace. Neměl jsem negativní poznatky, jen jsem chtěl mít jistotu, abych jednou nebyl obviňován,“ dodal Otřísal.

9:18 - Právníky vystřídal u řečnického pultu Rostislav Otřísal, jehož firma dělala od poloviny 90. let audity Agrofertu a rovněž v roce 2008 audit Farmy Čapí hnízdo.

Foto: Petr Hloušek, Právo

Jana Nagyová

„Nikdy jsme neznali akcionáře. Vím, že se vydalo 20 kusů akcií v hodnotě sto tisíc korun, akcionáři ale byli anonymní, nikdy jsme je neznali, nikdy jsme se ta jména nedozvěděli, což ale tehdejší zákony dovolovaly,“ uvedl Otřísal.

9:12 - Právník Václav Knotek uvedl, že byl zbaven mlčenlivosti pouze u věci týkající se situace z února 2008, kdy měl na dotaz nyní obžalované Jany Nagyové, když se připravoval projekt Čapího hnízda, sdělit, že akcionáři Farmy Čapí hnízdo jsou fyzické podnikající osoby, a tudíž se nejedná o subjekty ovládané Agrofertem.

9:10 - K řečnickému pultu přistoupila jako první Gabriela Knapová, která ale soud odkázala na fakt, že je vázána advokátní mlčenlivostí. Otázkou bylo, zda byla někdy vlastníkem akcií Farmy Čapí hnízdo, k čemuž sdělila, že nebyla.

Škoda že jsem k Čapímu hnízdu neřekla víc. Svědkyně Filipová půjde k soudu znovu

Krimi

9:08 - Na programu jsou výslechy právníků Babišovy rodiny Gabriely Knapové a Václava Knotka. Druhý jmenovaný byl také v minulosti předsedou dozorčí rady Farmy Čapí hnízdo, ale především pak přímo Babišovým advokátem.

9:05 - Soud pokračuje výslechem svědků.

9:01 - K jednání dorazila obžalovaná Jana Nagyová se svým obhájcem, Andrej Babiš se již v pondělí z jednání omluvil, na místě jsou jeho dva advokáti. Ve středu je státní svátek, kdy se nesoudí, Babišova omluvenka platí ještě na čtvrteční a páteční dopoledne.

9:00 - Soudce Jan Šott, jako obvykle přesný jako hodinky, zahájil pokračování hlavního líčení v avizovaných 9 hodin.

Soud s Babišem, který vinu odmítl, začal předminulý týden a mimo obžalované před ním mluvila rodina expremiéra včetně Andreje Babiše mladšího. Ten u soudu uvedl, že v roce 2011 či 2012 podepsal v sídle Agrofertu nějakou smlouvu, která měla cca dvacet stran, svůj podpis vložil zhruba na pět z nich.

Vůbec však podle svých slov nevěděl, o jaký typ smlouvy se jednalo, netýkala se ale podle něj akcií společnosti Farma Čapí hnízdo.

Bankéři potopili Babiše. Soudce ho musel umravňovat

Krimi

Soud v pondělí vyslechl čtyři bývalé zaměstnance banky HSBC, jejímž klientem byl Agrofert a která poskytla úvěr projektu Farma Čapí hnízdo. Podle svědků za úvěr ručil právě Agrofert.

Na Babišova syna nechal soud vypracovat znalecký posudek z oboru psychiatrie. Termín vypracování soud stanovil do 30. listopadu. Na předvánoční týden od 19. prosince soudce Jan Šott nařídil další termíny hlavního líčení, kdy by podle něj mohly zaznít závěrečné řeči.

Reklama

Výběr článků