Hlavní obsah

Mladí studenti medicíny se postavili do první linie

26. 3. 2020, 7:35
Právo, Karel Felt

Studenti 5. a 6. ročníku 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy nastoupili do první linie v nemocnicích nejen v Praze, ale i Kladně, Kolíně, Ústí nad Labem, Táboře, Zlíně a podle místa bydliště jednají i s dalšími zdravotnickými zařízeními.

Foto: Archiv 1. LF UK

Koordinační štáb Dobrovolníci 1. LF právě řeší rozmístění dalších mediků.

Článek

„Cítíme to jako povinnost,“ říká David Kulišiak, student 6. ročníku všeobecného lékařství a hlavní iniciátor akce, která má název Dobrovolníci 1. LF UK. Zapojilo se jich už přes dvě stovky a hlásí se i další. Koordinační štáb je pak posílá, kde je třeba.

V Praze jim připadla Všeobecná fakultní nemocnice (VFN), včetně špičkového pracoviště KARIM, Institut klinické a experimentální medicíny (IKEM), Ústřední vojenská nemocnice (ÚVN), Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, Nemocnice Na Františku a Nemocnice sv. Alžběty Na Slupi i několik menších zdravotnických zařízení.

„Zatím se nám na výpomoc přihlásilo 150 mediků. Moc si toho vážíme. V první fázi jsme je nasadili na Kliniku anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny – KARIM. Další pomohou na pracovištích, jako jsou II. interní klinika, IV. interní klinika, I. klinika tuberkulózy a respiračních nemocí nebo III. interní klinika,“ řekl ředitel VFN prof. MUDr. David Feltl, Ph.D.

Pomoct umějí Češi do pěti minut

Koronavirus

„Medici nenahrazují práci všeobecných sester, ale jsou zapojeni do ošetřovatelských a pomocných prací. Mohou například pomoci s hygienickou péčí, objednáváním a podáváním jídla, povlékáním lůžek či polohováním pacientů. Vypomáhat mohou ale i na operačních sálech. Rozsah práce závisí na úrovni jejich vzdělání,“ dodal Feltl.

Informují i na Facebooku

Samotní studenti jdou do boje s koronavirem s vervou a vědomím důležitosti pomáhat v této době, kdy je na zdravotníky kladena obrovská zátěž.

„K dobrovolnictví jsem se dostala přes studentskou skupinu Dobrovolníci 1. LF UK, která vznikla na Facebooku,“ říká studentka šestého ročníku všeobecného lékařství na 1. LF UK Markéta Hlaváčková.

„Pak jsem se začala věnovat také koordinaci, a tak teď pobíhám mezi naší základnou a nemocnicí. Momentálně pracuji na Klinice anesteziologie a resuscitace a intenzivní medicíny 1. LF UK a VFN – KARIM. Už jsem byla poprvé i na noční službě. Sestřičky mě hned zapojily, vysvětlily mi chod oddělení, řekly, všechno se naučíš za pochodu, a šla jsem pacientovi odebírat krev,“ řekla Markéta.

„Tuto formu dobrovolnictví jsem si vybrala kvůli tomu, že mi dává jedinečnou příležitost být součástí nemocničního týmu a zlepšovat se v praktických dovednostech,“ dodala.

Další univerzitní pomoc. V Olomouci i Hradci Králové tisknou ochranné štíty

Koronavirus

Skupina z 1. lékařské fakulty UK má i stránky na Facebooku a Instagramu: dobro1lf. Na nich najdou například zájemci velmi přehledný leták, jak šít roušky. Dozvědí se tu i spoustu praktických rad a zdravotnickým zařízením může sloužit i jako kontakt na získání dobrovolníků z řad mladých mediků.

„Pro naši fakultu je ctí, že studenti spontánně vytvořili iniciativu na pomoc zdravotnictví a v širší rovině celé společnosti, postižené mimořádným stavem. Uznání patří i dalším vysokoškolákům, kteří podobné aktivity na svých fakultách rovněž velmi efektivně rozvinuli,“ oceňuje mimořádné profesní a organizační schopnosti, ale i emoční odolnost mediků 1. LF UK její děkan, prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.

Stejně iniciativní jsou studenti dalších lékařských fakult nejen UK, ale i ostatních univerzit.

Reklama

Výběr článků