Hlavní obsah

Dříve pomáhat, teď především chránit – COVID-19 komplikuje práci humanitárních pracovníků v Zambii

1. 6. 2020, 0:01
Komerční článekCARE Česká republika z.s.

Jak se v době pandemie mění způsob humanitární pomoci v těch nejzranitelnějších oblastech? A jak nákaza ovlivňuje životy těch, kteří se už před příchodem koronaviru nacházeli v extrémně tíživé situaci?

Foto: © CARE

Realizace humanitární pomoci v Zambii je nyní složitější než kdy dřív.

Článek

Krvavý konflikt v DR Kongo vyhnal ze země nespočet zranitelných lidí, kteří v současné chvíli přebývají v kritických podmínkách v osadách na severu Zambie. Jejich hlavním přáním je postavit se na vlastní nohy a dokázat se postarat o sebe a své rodiny.

Humanitární organizace CARE pomáhá těmto lidem v rámci projektu na podporu soběstačnosti a odolnosti uprchlíků a hostitelských komunit, který vznikl za finanční podpory Ministerstva zahraničních věcí. Situaci v osadách však nyní výrazně zkomplikovala pandemie nemoci COVID-19.

Foto: © CARE

Životně důležitý princip: Pomáhat a zároveň neohrozit

Před příchodem koronaviru měla humanitární organizace CARE jasný cíl – pomoci zranitelným lidem v uprchlických táborech na severu Zambie a zvýšit jejich šanci na lepší budoucnost. Většina humanitárních pracovníků zůstává i v době pandemie na místě a statečně pomáhá potřebným. Absolutní prioritou je teď však zajištění bezpečí všech zúčastněných a zamezení šíření viru.

CARE proto v reakci na situaci okamžitě upravila strategie a plány humanitární pomoci takovým způsobem, aby se její pracovníci nevědomky nestali šiřiteli nákazy a aby zranitelné komunity zůstaly v bezpečí před nakažlivou nemocí. To vše je potřeba zajistit v oblasti, kde je extrémně složité dodržovat i základní preventivní opatření.

Foto: © CARE

Pokračování v  pomoci je klíčové

Pokračování v  pomoci je klíčové

Pokračování v  pomoci je klíčové Nabízí se otázka, z jakého důvodu není možné humanitární pomoc v rizikových oblastech, jako jsou právě uprchlické osady v Zambii, po dobu pandemie přerušit.

Pokračování v  pomoci je klíčové Nabízí se otázka, z jakého důvodu není možné humanitární pomoc v rizikových oblastech, jako jsou právě uprchlické osady v Zambii, po dobu pandemie přerušit.

Pokračování v  pomoci je klíčové Nabízí se otázka, z jakého důvodu není možné humanitární pomoc v rizikových oblastech, jako jsou právě uprchlické osady v Zambii, po dobu pandemie přerušit. Omezení pomoci, byť jen dočasné, by mělo pro zranitelné lidi v nouzi fatální následky. Ačkoliv jsou oni sami odhodlaní aktivně pracovat na zajištění nezávislého živobytí, nachází se v cizí zemi bez jakéhokoliv majetku či finančních prostředků.

Pokračování v  pomoci je klíčové Nabízí se otázka, z jakého důvodu není možné humanitární pomoc v rizikových oblastech, jako jsou právě uprchlické osady v Zambii, po dobu pandemie přerušit. Omezení pomoci, byť jen dočasné, by mělo pro zranitelné lidi v nouzi fatální následky. Ačkoliv jsou oni sami odhodlaní aktivně pracovat na zajištění nezávislého živobytí, nachází se v cizí zemi bez jakéhokoliv majetku či finančních prostředků.

Pokud se uprchlíkům nedostane alespoň minimální externí podpory, nebudou schopni začít nový život a uživit své často velmi početné rodiny. Přerušení humanitární pomoci by tak mělo fatální následky, lidé by mohli ztratit jakoukoliv šanci na zlepšení životní situace i naději na soběstačnost a ochranu sebe a svých rodin.

© CARE

Opatrnost a ochrana jsou jediným východiskem

Opatrnost a ochrana jsou jediným východiskem

Opatrnost a ochrana jsou jediným východiskem Organizace CARE proto nadále pokračuje ve svých snahách o zlepšení situace obyvatel osad a zajišťuje ochranu humanitárních pracovníků i zranitelných lidí v současné situaci.

Opatrnost a ochrana jsou jediným východiskem Organizace CARE proto nadále pokračuje ve svých snahách o zlepšení situace obyvatel osad a zajišťuje ochranu humanitárních pracovníků i zranitelných lidí v současné situaci.

Opatrnost a ochrana jsou jediným východiskem Organizace CARE proto nadále pokračuje ve svých snahách o zlepšení situace obyvatel osad a zajišťuje ochranu humanitárních pracovníků i zranitelných lidí v současné situaci. Ochránit humanitární pracovníky a lidi v nouzi před COVID-19 nyní můžete i vy, na www.balikypomoci.cz

Opatrnost a ochrana jsou jediným východiskem Organizace CARE proto nadále pokračuje ve svých snahách o zlepšení situace obyvatel osad a zajišťuje ochranu humanitárních pracovníků i zranitelných lidí v současné situaci. Ochránit humanitární pracovníky a lidi v nouzi před COVID-19 nyní můžete i vy, na www.balikypomoci.cz

Děkujeme.

© CARE

Výběr článků