Hlavní obsah

KOMENTÁŘ: Hezké prázdniny? Jak pro koho - Václav Klaus ml.

27. 6. 2016, 8:55
Novinky, Václav Klaus ml.

Víte, bývaly doby (já jsem učil od začátku devadesátých let), kdy ve školství bylo méně peněz než dnes. Kdy moji VŠ spolužáci, co utekli ze školství, měli trojnásobné příjmy v cestovkách, bankách i všude v soukromém sektoru.

Foto: Právo

Václav Klaus mladší

Článek

Ale prázdniny přede dveřmi – to byla radost. Dodnes to mám před očima. 28. června poslední hodina, úplně poslední a pak…

Dnes mají kantoři bezesporu radost a cítí úlevu také. Ředitelé ovšem už méně. Inkluze není zafinancovaná, pokyny buď nejsou, nebo zmatené, není jasné, co 1. září bude, ale říďové za to budou ručit ve všech ohledech (tohle zase jasné je). Díky rostoucí byrokracii se ředitelé obtížně dostanou do stavu, „že je na další školní rok vše připraveno“. A to je pak ta dovolená horší.

Ale pak jsou ještě ředitelé – oběti státního teroru. Jedné z nich – paní ředitelce Kohoutové, která bude mít 3. srpna soud – bych věnoval dnešní komentář.

Jako u všech obětí podivných systémů – oběť se ocitá v mlýnici trochu náhodou, trochu ovšem zastává jisté zásadové postoje a tato kombinace stačí. Analogie bychom našli třeba u kolektivizace vesnic. Státní teror nemířil na všechny sedláky, jen na některé. Ostatní se pak už nechají zastrašit – a to je to, oč tu běží.

Ale k našemu příběhu

Náš příběh začíná jeden červnový den roku 2013. Dvě dívky se přicházejí zeptat, zda by mohly nastoupit na Střední zdravotnickou školu ve Vršovicích. Jedna uchazečka je ze Somálska a jedna z Afgánistánu. Jedné uchazečce (studentka A) chybí základní dokumenty podle školského zákona, prý je donese 1. září. Druhá uchazečka, žadatelka o azyl (studentka B) měla doklady v pořádku.

Září 2013, slavnostní začátek školního roku. Studentka A je kvůli chybějícím dokumentům volána do ředitelny kolem deváté hodiny. Zde se vzdává studia a uvedla: „Nechci, nebudu chodit do školy, nebudu studovat“. Dupala nohama a pak utekla z ředitelny a ze školy. Odpoledne doložila žádost o zanechání studia z důvodu nenošení šátku, což ředitelku zaskočilo. Náboženství se u studentek nezjišťovalo.

Počátkem září se na ředitelku školy písemně i ústně obrátily nevládní organizace, např. Sdružení pro integraci a migraci, s žádostí o sdělení „důvodů vyloučení zahraniční studentky“. Předmětné žádosti paní ředitelku velmi překvapily, jelikož k žádnému vyloučení „zahraniční studentky“ nedošlo. Žákyně se nikdy nestala studentkou školy. Celá záležitost byla medializována. Vysvětlování bylo zbytečné, nikdo ho nechtěl slyšet.

Listopad 2013. Studentka B studuje a propadá ve čtvrtletí ze všech předmětů s výjimkou jazyka anglického. Má velkou absenci. Potom se vzdává studia. Žádost o ukončení studia posílá poštou a jako důvod uvádí, že nemohla nosit hidžáb.

Prosinec 2013.  Ředitelka školy PhDr. Ivanka Kohoutová, Ph.D.,  je osočována v médiích, že dívky k zanechání studia donutila, podstrčila jim žádost o zanechání studia a diskriminovala je.

Leden 2014. Do školy přichází Česká školní inspekce a shledala stížnost jako nedůvodnou.

Březen 2014. Do školy přichází ombudsmanka Šabatová se svými asistenty a vkládá se do věci. Dochází k závěru, že dikce školního řádu (zákaz jakýchkoli pokrývek hlavy) je diskriminační, a tudíž se dívky mohly cítit diskriminovány.

Červenec 2014. Ředitel Pražského inspektorátu na základě stanoviska veřejné ochránkyně práv ve věci odepření nošení muslimského šátku vedením Střední zdravotnické školy, Ruská 91, Praha 10, … Z těchto důvodů ČŠI mění hodnocení stížnosti ve smyslu porušení zásady rovného přístupu ke vzdělání ze stížnosti nedůvodné na důvodnou.

Duben 2015. Stěžovatelka – studentka A prostřednictvím advokátní kanceláře z důvodu diskriminačního zacházení v souladu se závěry zprávy veřejné ochránkyně ve věci zákazu nošení pokrývky hlavy a na základě šetření České školní inspekce, která shledala stížnost jako porušení rovného přístupu ke vzdělání, požaduje zaslání písemné omluvy a poskytnutí náhrady nemajetkové újmy ve výši 100 000 Kč.

První stání soudu proběhne o prázdninách 3. srpna.

Shrnutí let 2013–2016

Nevinný občan, paní ředitelka Kohoutová, která k věci přišla jako slepá k houslím, je tři roky kontrolována všemi možnými institucemi, a to i opakovaně, buzerována a popotahována státními orgány (pod taktovkou ombudsmanky Šabatové). Čeká na soud.

Protistranu budou zastupovat elitní právníci, jejichž financování bude mít svůj počátek ve státním rozpočtu (tedy i z daní paní ředitelky). Na jakého právníka se zmůže paní ředitelka, mi není známo.

Na soud se půjdu podívat.

Václav Klaus ml.

Absolvoval Přírodovědeckou fakultu UK. Přes 20 let působil na půdě gymnázia PORG jako učitel, zástupce ředitele a ředitel (15 let). Pod jeho vedením se gymnázium stalo nejúspěšnější střední školou ve výsledcích státní maturity a dalších žebříčcích a rozšířilo se o další dvě pobočky v Praze a Ostravě.

Založil Asociaci aktivních škol (sdružuje přes 100 českých škol). Je autorem mnoha odborných článků, dvou matematických učebnic a dalších knih (publicistika, školský systém).

Od roku 2014 publikuje pondělní komentáře na Novinky.cz.

Vede jeden z největších českých šachových klubů a dosud aktivně závodí na kole.

Na podzim 2017 byl zvolen poslancem za ODS, 16. března 2019 byl ze strany vyloučen. Nyní je poslancem za hnutí Trikolóra.

Více se dočtete na osobním webu autora vkml.cz

Reklama

Související témata:

Výběr článků