Hlavní obsah

PŘEHLEDNĚ: Spotřebitelé se letos dočkali větší ochrany svých práv

11. 1. 2023, 5:20

Novela občanského zákoníku a zákona na ochranu spotřebitele platná od 6. ledna 2023 přináší mnoho podstatných změn dotýkajících se práv i povinností spotřebitelů. Ve spolupráci s odborníky ze spotřebitelské organizace dTest přinášíme výběr těch nejzásadnějších.

Foto: Profimedia.cz

Ilustrační snímek

Článek

Smlouva po telefonu

Podle nové právní úpravy se již spotřebitelé nemusí obávat, že se kvůli jednomu nepozornému slůvku vyřčenému během telefonování zavážou k objednávce zboží či například ke změně dodavatele energií. Uzavírání smluv po telefonu totiž již nadále nebude možné.

„Obchodník vám sice stále během hovoru může nabízet své zboží nebo služby, po jeho skončení vám však musí zaslat potvrzení nabídky v textové podobě, tedy například do vaší e-mailové schránky. Pokud toto potvrzení neodsouhlasíte, k uzavření smlouvy nedojde,“ vysvětlila Eduarda Hekšová, ředitelka spotřebitelské organizace dTest.

Zákaz se však neuplatní v situaci, kdy podnikateli s úmyslem uzavřít smlouvu sami zavoláte, dále upozornila.

Za falešné recenze na e-shopu bude pokuta

30 dní na „šmejdy“

Novela posiluje i práva spotřebitelů, kterým prodejci na nechvalně proslulých prodejních akcích často vnutili předražené zboží či služby. Do platnosti nové úpravy jste měli právo od smlouvy sjednané na podobné akci odstoupit do 14 dnů od jejího uzavření. Nyní se tato lhůta prodloužila na 30 dnů.

Tato 30denní lhůta platí i pro případ, že vás prodejce s nabídkou koupě zboží navštívil u vás doma, aniž byste ho předem za tímto účelem pozvali.

Falešné slevy mají skončit

Podstatná novinka aktuální právní úpravy se týká slev, resp. toho, jak jsou nyní prodejci povinni o nich zákazníky informovat.

Až donedávna nebyly výjimkou slevové akce, které ve skutečnosti sloužily jen k oklamání zákazníků a k jejich nalákání ke koupi. Lákavě znějící sleva ale ve skutečnosti představovala jen mírné snížení původní ceny, případně se nijak nelišila od běžné nabídky na trhu. Jak dTest upozorňuje, žádnou výjimkou nebyly praktiky, kdy prodejce uváděl slevu zboží z původní ceny z doby jeho uvedení na trh, či z ceny smyšlené, za kterou zboží nikdy neprodával.

Nekalým slevovým praktikám však přijetím novely odzvonilo. Nyní bude prodejce muset případnou slevu vypočítávat z ceny, jakou si za zboží účtoval v době 30 dnů před jejím poskytnutím. Platí to i v případě, pokud bude zboží zlevňovat postupně. Pro výpočet slevy pak bude rozhodující cena v době 30 dnů před poskytnutím první slevy.

Pravdivé recenze

Většina lidí nakupujících zboží či služby na internetu se zajímá o uživatelské recenze, resp. zkušenosti dalších lidí s prodejcem či pořizovaným výrobkem nebo službou. Ovšem ještě donedávna jste neměli žádnou záruku, že jsou recenze pravdivé, že odrážely věrohodné osobní zkušenosti uživatelů.

Nová úprava proto mimo jiné trestá prodejce za uvedení recenzí, které jsou falešné, zkreslené nebo vytvořené na objednávku
Eduarda Hekšová, ředitelka dTest

Novela nyní podnikatelům ukládá, aby zavedli taková opatření a postupy, aby recenze mohli podávat jen ti spotřebitelé, kteří zboží či službu skutečně použili. „Pouhá informace o ověření recenze však nestačí. Dle novely bude povinností obchodníka také informovat své zákazníky o tom, jak k ověřování dochází,“ doplnila Hekšová.

Tato povinnost neplatí jen pro e-shopy, ale i pro online tržiště, srovnávače, aukční či bazarové portály. Nově bude zakázáno také kontaktování třetích osob za účelem recenzí a často praktikované manipulování s recenzemi, např. odstraňování recenzí negativních.

„Nová úprava proto mimo jiné trestá prodejce za uvedení recenzí, které jsou falešné, zkreslené nebo vytvořené na objednávku a dále spotřebitelům umožňuje rozpoznat recenze, jejichž věrohodnost, není prodejcem ověřována,“ doplnila Hekšová.

Podnikatel ovšem nemusí ověřovat všechny recenze na svém webu. Pokud tak neučiní, musí viditelným způsobem informovat zákazníky, že jsou recenze neověřené.

Tlačítko platby

Zákazníkovi nakupujícímu na internetu musí být nově zcela jasné, kdy v nákupním procesu dochází k finálnímu potvrzení objednávky, tedy uzavření smlouvy. Prodejci proto musí zřetelně označit, kdy se spotřebitel zavazuje k platbě zboží. Nově se tak budeme setkávat s webovými tlačítky „zaplatit teď“, „závazně potvrdit objednávku“ nebo „objednávka zavazující k platbě“.

Na druhou stranu ale v situacích, kdy se tlačítko bude tvářit pouze jako registrace zákaznického účtu či bude označeno hesly jako „objednej“ nebo „potvrdit“, prodejce od vás platbu očekávat nemůže.

Záruka na zboží

V zákoně i nadále zůstává zachováno pravidlo, že spotřebitel může reklamovat vadu, která se na zboží projeví v době 24 měsíců od jeho pořízení. Nově se však prodlužuje doba, po kterou musí podnikatel prokázat, že vada na zboží nebyla od počátku, a to ze stávajících šesti měsíců na 12 měsíců.

Jak dTest upozorňuje, rozdíl je nově v tom, jaké vady můžete reklamovat. „Dosud prodejce odpovídal za vady, které vznikly kdykoliv v době dvou let od zakoupení zboží. Nyní bude odpovědný už jen za výrobní vady, tedy takové, které na zboží existovaly již v okamžiku koupě, byť se projeví až později (do dvou let od převzetí),“ upozornila Hekšová.

Pro reklamace začnou brzy platit nová pravidla

Reklamace v otázkách a odpovědích
Jak bude spotřebitel prokazovat, že zboží bylo vadné již při koupi?
Prokázat, že zboží bylo vadné již při koupi, například z důvodu nekvalitního zpracování nebo kvůli použití nevhodného materiálu, může být s postupujícím časem obtížné. Nově proto bude postavení spotřebitele posíleno tím, že jakákoliv vada, která se na zboží objeví v prvním roce od zakoupení, bude považována za vadu výrobní (existující již při koupi). Prodávající bude muset reklamaci takové vady uznat, ledaže by skutečně odborně prokázal, že vada vznikla až později (po převzetí zboží).
Jak bude reklamace probíhat ve druhém roce od nákupu?
V druhém roce bude do značné míry záležet, jak vstřícný přístup zaujmou jednotliví prodejci k novým pravidlům. Bude totiž na spotřebiteli, aby prokázal, že vada existovala již při koupi, například že byla způsobena nesprávným výrobním procesem (nedostatečně přilepená podešev), užitím nevhodného materiálu (podešev byla přilepena lepidlem na papír) či jiných postupů, které vedly k tomu, že se vada se projevila až uplynutím určitého času (podešev se oddělila od svrchní části obuvi).
Na jaké případy se nová pravidla uplatní?
Pokud jste zboží zakoupili před 6. lednem 2023, platí dosavadní zákonná záruka a tomu odpovídající práva bez ohledu na to, kdy zboží reklamujete. Nová pravidla budete v reklamačním řízení uplatňovat, pokud se týká vad zboží nakoupeného od 6. ledna 2023 včetně. Rozhodujícím okamžikem je tedy ten, kdy jste zboží zakoupili, nikoliv ten, kdy zboží nebo službu reklamujete.
Zdroj: dTest

Nekalé obchodní praktiky

Zákon nově také umožňuje odstoupit od smlouvy do 90 dnů, pokud se člověk stane obětí tzv. nekalé obchodní praktiky.

Spotřebitel ale místo odstoupení může také požadovat přiměřené snížení ceny v rozsahu odpovídajícím povaze a závažnosti nekalé obchodní praktiky. Čím závažnější nekalá obchodní praktika bude, tím vyšší slevu můžete požadovat.

Falešným slevám v obchodech odzvonilo

Reklama

Výběr článků