Hlavní obsah

Kdy je možné uplatnit školkovné a koho se již netýká

10. 10. 2022, 14:26

Mnozí rodiče, jejichž dítě navštěvuje předškolní zařízení, mají nárok na tzv. školkovné, resp. slevu na dani z příjmů za umístění dítěte do školky, a to až do výše 16 200 korun ročně. Odpovídá to minimální mzdě za rok 2022. Ovšem i tato sleva má svá pravidla a limity.

Foto: Profimedia.cz

Ilustrační snímek

Článek

Pokud vaše dítě chodí do státní, soukromé nebo firemní školky, do dětské skupiny a podobných registrovaných zařízení, máte na slevu na dani z příjmu, tzv. školkovné, nárok.

Ovšem, navštěvuje-li váš potomek neregistrovanou organizaci, jako jsou např. lesní školky, či využíváte soukromé hlídání, tato sleva se na vás nevztahuje.

Pro uplatnění slevy je také nutné dodržet podmínku, že s dítětem musíte žít ve společně hospodařící domácnosti.

Kdy a jak školkovné uplatnit

Pochopitelně musíte výdaje za návštěvy dítěte ve školce prokázat. Jejich výši vám potvrdí provozovatel školky. Potvrzení pak musí obsahovat konkrétní údaje, jako je jméno dítěte, částka za výdaje v daném roce a datum zápisu zařízení do školského rejstříku.

Zároveň je třeba si uvědomit, že do uplatňované slevy nelze zahrnout úplně všechny výdaje, které za pobyt dítěte platíte.

Školky praskají ve švech. Za soukromé i 20 tisíc

„Prakticky vzato se školkovné rovná výdaji vynaloženému za umístění dítěte, tedy pomyslnému školnému. Není proto možné do něj započítávat např. výdaje na stravné, dopravu, kroužky nebo náklady na výlety,“ doplnila Jana Jáčová ze společnosti UOL Účetnictví.

Sleva se uplatňuje jednou ročně, za celý kalendářní rok. Zaměstnanci si ji zahrnou do ročního zúčtování daně a osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) ji zohlední ve svém daňovém přiznání.

Jak je to s ošetřovným

V případě, že vaše dítě, které navštěvuje školku, onemocní, a budete s ním muset zůstat doma, máte nárok na tzv. ošetřovné.

Dávka je vyplácena z nemocenského pojištění, nárok na ni proto vzniká rodiči zaměstnanci, za něhož pojištění zaměstnavatel povinně odvádí, ale i rodiči OSVČ, pokud si jej platí dobrovolně.

Jaké jsou podmínky pro čerpání krátkodobého i dlouhodobého ošetřovného

Čerpat ošetřovné, jehož výše je 60 procent redukovaného denního vyměřovacího základu za kalendářní den, můžete maximálně po dobu devíti kalendářních dnů u dítěte mladšího 10 let. Pokud je rodič samoživitel, je mu ošetřovné poskytováno až 16 kalendářních dnů (v případě, že se stará o dítě mladší 16 let, které ještě nedokončilo povinnou školní docházku).

„Pozor však, pokud jste domácký zaměstnanec – jestliže podle dohodnutých podmínek nepracujete přímo na pracovišti, ale doma, na ošetřovné nárok bohužel nemáte. Stejně tak nelze doma zůstat, pokud se o dítě stará rodič na mateřské,“ doplnila Jáčová.

Reklama

Výběr článků