Hlavní obsah

K hypotéce je dobré uzavřít i životní pojištění, zvažte především rizika

27. 11. 2019, 4:30
Právo, Novinky, Barbora Buřínská

Hypotéka nepředstavuje jen splnění snu v podobě pořízení vlastního bydlení, ale je to především závazek, kdy po mnoho let budete muset pravidelně ze svého rozpočtu odvádět i nemalé částky. Abyste se při splácení nedostali kvůli případným zdravotním komplikacím do finančních problémů, je vhodné uzavřít životní pojistku.

Ilustrační snímek

Článek

Banky sjednání hypotéky nepodmiňují uzavřením životního pojištění, je to čistě na vás, zda tak učiníte, či nikoliv. Ovšem ve chvíli, kdy vás během splácení postihne nečekaná událost, která vám úhradu závazku značně ztíží, jako třeba závažná nemoc, úraz, invalidita, či dokonce úmrtí člena rodiny, může vám právě životní pojistka výrazně pomoci.

Uzavření pojistné smlouvy by však mělo být promyšlené. Měli byste zvážit, jaká rizika by měla vaše pojistka krýt, jakou výši pojistných částek nastavit, správně nastavit i délku období, po kterou byste měli být pojištěni, a v neposlední řadě si vybrat i vhodný typ životního pojištění.

Jaký typ životka zvolit

V současné době jsou u nás nejrozšířenější dva typy pojištění – investiční životní pojištění (IŽP) a rizikové životní pojištění (RŽP).

„Investiční životní pojištění umožňuje klientovi kromě pojistné ochrany také kumulaci prostředků, tedy investování. Stran investování ovšem existují na trhu významně efektivnější nástroje, než je IŽP. Přesto tato konstrukce může mít smysl, například v situaci, kdy klient má možnost využít příspěvek zaměstnavatele do tohoto produktu,” uvedl pro Právo Tomáš Hudeček ze společnosti 4fin.

„Výhodou investičního životního pojištění je také možnost získat daňovou úsporu na část placeného pojistného, konkrétně na pojištění smrti a investici,” doplnil Dušan Šídlo, pojistný analytik ze společnosti Broker Trust. Od základu daně si tak může pojistník odečíst zaplacené pojistné ve zdaňovacím období až do výše 24 tisíc korun.

Nevýhodu IŽP je možné spatřit například v tom, že klient nemá mnohdy žádnou jistotu zhodnocení své investice, výše zhodnocení mnohdy není garantována a investiční riziko tedy nese v plném rozsahu pojistník, který svou investiční strategii volí. Klient, který si IŽP sjedná, by měl mít na paměti i to, že by pro něj bylo značně nevýhodné ho v průběhu trvání zrušit.

Investiční životní pojištění je třeba vnímat jako dlouhodobý finanční produkt

Finance

Na druhou stranu rizikové životní pojištění neobsahuje investiční složku a pro pojistnou ochranu je tedy efektivnějším nástrojem. Také vypovězení smlouvy a případný přechod k jiné pojišťovně, například kvůli lepšímu rozsahu krytí, je u RŽP mnohem méně problematické.

„Klient musí pouze dobře zvážit svůj zdravotní stav, aby si při vstupu do pojištění nezhoršil podmínky,” upozornil Hudeček.

Promyslete rizika i výše pojistných částek

Odborníci oslovení redakcí se shodují, že pojistka by měla v prvé řadě krýt invaliditu z důvodu nemoci a úrazu, která by nejvíce ohrozila rodinný rozpočet. „Riziko invalidity by mělo krýt jak nesplacenou jistinu úvěru, tak i náklady spojené s invaliditou, jako je nákup kompenzačních pomůcek, a zároveň pokles příjmu klienta,” uvedl pro Právo Václav Bálek z Allianz.

Jak dále doplnil, pojistka by určitě měla krýt riziko smrti následkem nemoci i úrazu, a to ve výši aktuální nesplacené jistiny úvěru navýšené o dva roční příjmy živitele rodiny pro zabezpečení všech členů. „V případě jeho úmrtí je splacena hypotéka a rodina bude mít dostatek finančních prostředků, než se vše vrátí do 'zaběhlých kolejí'.”

Finanční poradna: Chyby, kterých se lidé u životní pojistky nejčastěji dopouštějí

Finance

Dalšími riziky, které by měl člověk do pojistky zahrnout, patří i dlouhodobá pracovní neschopnost či trvalé následky úrazu. „V případě ztráty nebo omezení hybnosti, kdy člověk může skončit na invalidním vozíku, bude potřebovat peníze například na úpravu stávajícího bydlení, což mnohdy není vůbec levná záležitost,” upozornil Bálek.

„Za zvážení stojí také pojištění denního odškodného pro případ pracovní neschopnosti nemocí nebo úrazem a pojištění trvalých následků úrazu,” zmínila Renata Čapková z České podnikatelské pojišťovny.

„Menší rizika, jako je krátkodobá hospitalizace, nevážné úrazy či krátkodobá pracovní neschopnost, doporučujeme nepojišťovat a místo toho posilovat úspory,” doplnil Šídlo.

Na jak dlouho se pojistit?

Doba, po kterou by měl být člověk pojištěn, by měla minimálně kopírovat délku splácení hypotéky. Odborníci ale doporučují nastavit dobu pojištění alespoň do dosažení důchodového věku.

„Životní pojištění je určitě vhodné uzavřít minimálně do 65 let (tedy do doby odchodu do starobního důchodu). Jednotlivá připojištění však můžeme nastavovat na odlišnou dobu dle potřeby a situace,” doporučil Hudeček.

„Pojištění by mělo být sjednáno do doby, než bude mít rodina tolik peněz, že ho nebude potřebovat, tedy bude mít dostatečně velké finanční rezervy, splacenou hypotéku či osamostatněné dítě apod. Pokud tento termín není znám, je možné pojištění sjednat do důchodového věku, avšak s tím, že pojistné částky automaticky postupně klesají. Potřeba pojištění se totiž v čase snižuje,” doplnil Šídlo.

Modelový příklad

Pro názornější představu redakce připravila modelový příklad mladého páru s „čerstvou” hypotékou a požádala pojišťovny o posouzení a doporučení pojistných produktů (1):

 • Věk manželů: muž 30 let, žena 28 let. Mají dvouletého syna
 • Výše hypotéky: 4 mil. korun, smlouva sjednána v roce 2019
 • Délka splatnosti: 30 let
 • Měsíční splátka: 16 tisíc korun
 • Žádné další závazky nemají
 • Úspory páru se pohybují kolem 100 tisíc korun
 • Příjem muže ze zaměstnání je v průměru 30 tisíc korun čistého měsíčně, žena nyní pobírá rodičovský příspěvek ve výši 8 tisíc korun měsíčně
 • ŽP v současné chvíli plánuje uzavřít muž

Allianz

Pojišťovna by pro žadatele doporučila produkt Allianz ŽIVOT

 • Riziko smrti následkem nemoci i úrazu, a to ve výši aktuální nesplacené jistiny úvěru navýšené o dva roční příjmy manžela pro zabezpečení rodiny
 • Riziko invalidity by mělo krýt jak nesplacenou jistinu úvěru, tak i náklady spojené s invaliditou
 • Trvalé následky
 • Pracovní neschopnost

Klient za pojistnou částku 4 mil. Kč na 35 let pro případ smrti nemocí i úrazem zaplatí měsíčně okolo 360 Kč, pro případ invalidity 2. a 3. stupně nemocí i úrazem přibližně 390 Kč měsíčně, za riziko pracovní neschopnosti sjednané od 29. dne pak okolo 84 Kč měsíčně.

Česká podnikatelská pojišťovna

Pojišťovna by pro žadatele doporučila produkt NEON LIFE (životní pojištění s hlavním rizikem smrti), nebo NEON INVEST (investiční životní pojištění).

 • Rizika:Základní pojištění pro případ smrti s konstantní pojistnou částkou na 30 tis. Kč připojištění smrti s klesající pojistnou částkou dle úroku z úvěru na částku 4 mil. Kč (zvoleno 2% úrok z úvěru)Připojištění invalidity III. stupně s klesající pojistnou částkou dle sjednaného úroku z úvěru (zvoleno 2% úrok z úvěru) na částku 4 mil. KčTrvalé následky úrazu na pojistnou částku 1 mil. Kč (lineární plnění, poškození od 0,001 % stupně)Připojištění závažných onemocnění s klesající pojistnou částkou podle sjednaného úroku z úvěru (zvoleno 2 % úrok z úvěru) na částku 4 mil. KčDenní odškodné za dobu léčení úrazu od 1. dne, plnění od 10. dne, pojistná částka 600 KčNavíc zvoleno zproštění od placení pojistného z důvodu invalidity III. stupně, varianta zproštění: pro všechny pojištěné osoby (v případě přiznání invalidity III. stupně hradí pojistitel pojistné za všechny pojištěné osoby)Měsíční pojistné vychází na 1844 Kč
 • Základní pojištění pro případ smrti s konstantní pojistnou částkou na 30 tis. Kč
 • připojištění smrti s klesající pojistnou částkou dle úroku z úvěru na částku 4 mil. Kč (zvoleno 2% úrok z úvěru)
 • Připojištění invalidity III. stupně s klesající pojistnou částkou dle sjednaného úroku z úvěru (zvoleno 2% úrok z úvěru) na částku 4 mil. Kč
 • Trvalé následky úrazu na pojistnou částku 1 mil. Kč (lineární plnění, poškození od 0,001 % stupně)
 • Připojištění závažných onemocnění s klesající pojistnou částkou podle sjednaného úroku z úvěru (zvoleno 2 % úrok z úvěru) na částku 4 mil. Kč
 • Denní odškodné za dobu léčení úrazu od 1. dne, plnění od 10. dne, pojistná částka 600 Kč
 • Navíc zvoleno zproštění od placení pojistného z důvodu invalidity III. stupně, varianta zproštění: pro všechny pojištěné osoby (v případě přiznání invalidity III. stupně hradí pojistitel pojistné za všechny pojištěné osoby)
 • Měsíční pojistné vychází na 1844 Kč

Česká pojišťovna

Pojišťovna by pro žadatele doporučila rizikovou variantu životního pojištění Můj život.

 • Riziko smrti – pojistná částka 4 mil. Kč (plnění klesající), doba pojištění 30 let; pojistná částka 207 396 Kč (plnění jednorázové), doba pojištění 37 let
 • Invalidita III. stupně – zproštěn od placení, doba pojištění 35 let
 • Riziko smrti následkem úrazu při dopravní nehodě – pojistná částka 0,5 mi. Kč (plnění jednorázové), doba pojištění 37 let
 • Pracovní neschopnost – pojistná částka 281 Kč (denní plnění platby pojistného od 57. dne), doba pojištění 35 let
 • Pro muže by měsíční pojistné vyšlo na 974 Kč

ČSOB Pojišťovna

Pojišťovna by pro žadatele doporučila individuální pojištění FORTE

 • 1. varianta: Smrt – s anuitně (2,5 % ročně) klesající pojistnou částkou (PČ) ve výši 4 mil. Kč na 30 letInvalidita 3. stupně – s anuitně (2,5 % ročně) klesající PČ ve výši 4 mil. Kč na 30 letMěsíční pojistné je 984 Kč
 • Smrt – s anuitně (2,5 % ročně) klesající pojistnou částkou (PČ) ve výši 4 mil. Kč na 30 let
 • Invalidita 3. stupně – s anuitně (2,5 % ročně) klesající PČ ve výši 4 mil. Kč na 30 let
 • Měsíční pojistné je 984 Kč
 • 2. varianta:Smrt – s anuitně (2,5 % ročně) klesající PČ ve výši 4 mil. Kč na 30 letInvalidita 3. stupně– s anuitně (2,5 % ročně) klesající PČ ve výši 4 mil. Kč na 30 letPracovní neschopnost s denní dávkou 500 Kč od 57. dne trvání pracovní neschopnostiMěsíční pojistné je 1211 Kč
 • Smrt – s anuitně (2,5 % ročně) klesající PČ ve výši 4 mil. Kč na 30 let
 • Invalidita 3. stupně– s anuitně (2,5 % ročně) klesající PČ ve výši 4 mil. Kč na 30 let
 • Pracovní neschopnost s denní dávkou 500 Kč od 57. dne trvání pracovní neschopnosti
 • Měsíční pojistné je 1211 Kč

Komerční pojišťovna

Pojišťovna by doporučila rizikové životní pojištění, výši pojistných částek však blíže nespecifikovala. Dobu pojištění doporučila sjednat po dobu splácení hypotečního úvěru.

 • Rizikové životní pojištění k hypotéce kryje rizika úmrtí, invalidity, pracovní neschopnosti a ztráty zaměstnání.
 • Měsíční pojistné je 1800 Kč

Kooperativa

Pojišťovna by pro žadatele doporučila buď životní pojištění FLEXI či NA PŘÁNÍ na dobu 35 let. roveň doporučila sjednání pojištění pro:

 • Zajištění hypotéky: Klesající pojistná částka kopírující průběh hypotéky pro případ smrti nebo invalidity (minimálně třetího stupně), tedy na 4 mil. Kč.
 • Zajištění příjmu rodiny:Smrt – dostatečná pojistná částka pro zajištění výpadku příjmu živitele aspoň do 18-ti let dítěte. Jelikož by rodina „ušetřila“ na hypotéce, tak by se jednalo o částku 2 688 000 KčInvalidita – Díky pojištění invalidity v rámci hypotéky, se rodinná finanční situace příliš nezmění, jelikož výpadek příjmu bude nahrazen splacením hypotéky. I tak doporučujeme pojistnou částku aspoň 500 tis. Kč na případné jednorázové výdajeVážná onemocnění – dostatečná pojistná částka – polovina příjmu na dva roky v pracovní neschopnosti, tedy 360 tis. Kč.Pracovní neschopnost – denní dávka by měla nahradit 50 % čistého příjmu a doplnit dávku v pracovní neschopnosti, tedy – 500 Kč. Stačí ale varianta až od 29. dne nebo delší, díky úsporám
 • Smrt – dostatečná pojistná částka pro zajištění výpadku příjmu živitele aspoň do 18-ti let dítěte. Jelikož by rodina „ušetřila“ na hypotéce, tak by se jednalo o částku 2 688 000 Kč
 • Invalidita – Díky pojištění invalidity v rámci hypotéky, se rodinná finanční situace příliš nezmění, jelikož výpadek příjmu bude nahrazen splacením hypotéky. I tak doporučujeme pojistnou částku aspoň 500 tis. Kč na případné jednorázové výdaje
 • Vážná onemocnění – dostatečná pojistná částka – polovina příjmu na dva roky v pracovní neschopnosti, tedy 360 tis. Kč.
 • Pracovní neschopnost – denní dávka by měla nahradit 50 % čistého příjmu a doplnit dávku v pracovní neschopnosti, tedy – 500 Kč. Stačí ale varianta až od 29. dne nebo delší, díky úsporám
 • Cena pojištění se pohybuje od 1850 Kč při invaliditě III. stupně

Uniqa

Pojišťovna by pro žadatele doporučila rizikové životní pojištění DOMINO RISK 2019, doba trvání pojištění je navržena na dobu 30 let do splacení úvěru. Výpočet zohledňuje tzv. klesající pojistnou částku v souvislosti s postupným umořováním závazku z hypotéky. Nabídka zahrnuje rizika smrt, invaliditu, zproštění od placení pojistného a denní dávku při pracovní neschopnosti od 61. dne.

 • Pojištění pro případ smrti:Pojištění pro případ smrti - PČ 30 tis. Kč, měsíční pojistné 52 KčPojištění pro případ smrti - PČ 500 tis. Kč, měsíční pojistné 89 KčPojištění pro případ smrti s klesající PČ 4 mil. Kč, měsíční pojistné 210 Kč
 • Pojištění pro případ smrti - PČ 30 tis. Kč, měsíční pojistné 52 Kč
 • Pojištění pro případ smrti - PČ 500 tis. Kč, měsíční pojistné 89 Kč
 • Pojištění pro případ smrti s klesající PČ 4 mil. Kč, měsíční pojistné 210 Kč
 • Připojištění invalidity:Výše jednorázové výplaty v případě uznání invalidity III. stupně s klesající PČ s navýšením plnění v případě úrazu - bez fixace, PČ 4 mil. Kč, měsíční pojistné 267 KčVýše jednorázové výplaty v případě uznání invalidity II. stupně s klesající PČ - bez fixace, PČ 1,4 mil. Kč, měsíční pojistné 28 Kč
 • Výše jednorázové výplaty v případě uznání invalidity III. stupně s klesající PČ s navýšením plnění v případě úrazu - bez fixace, PČ 4 mil. Kč, měsíční pojistné 267 Kč
 • Výše jednorázové výplaty v případě uznání invalidity II. stupně s klesající PČ - bez fixace, PČ 1,4 mil. Kč, měsíční pojistné 28 Kč
 • Pracovní neschopnost:Měsíční dávky od 61. dne, PČ 11 700 Kč, měsíční pojistné 71 Kč
 • Měsíční dávky od 61. dne, PČ 11 700 Kč, měsíční pojistné 71 Kč
 • Celkové měsíční pojistné je 717 Kč

Zdroj: pojišťovny. (1) Nabídka je čistě orientační, podrobnější a přesnější nastavení životní pojistky, stejně tak ceny apod. bude záviset na seznámení s aktuálními požadavky, rodinnou i finanční situací žadatelů.

Reklama

Související články

Výběr článků