Hlavní obsah

Investiční životní pojištění je třeba vnímat jako dlouhodobý finanční produkt

11. 6. 2018, 5:15
Právo, Novinky, Barbora Buřínská

Někteří lidé mají tendenci zaměňovat investiční životní pojištění se spořením. I přesto, že vedle pojistné obsahuje i spořicí, resp. investiční složku, jeho primárním cílem je poskytnout ochranu jak pojištěnému, tak jeho blízkým. V každém případě se však jedná o dlouhodobý produkt a jako každá investice se vyplácí v delším časovém horizontu.

Foto: Profimedia.cz

Každý klient má možnost zvolit si svou investiční strategii.

Článek

Průzkumů zabývajících se chováním Čechů v oblasti financí a pojištění je nespočet. Na jednu stranu z nich vyplývá, že životní pojištění má sjednáno polovina populace, na druhou stranu pak, že si Češi spíše chrání svůj majetek než život a zdraví.

Jak je to vlastně s životním pojištěním, kdo by si ho měl sjednat a jaký typ zvolit? Ve spolupráci s odborníky z tuzemských pojišťoven a výkonným ředitelem České asociace pojišťoven (ČAP) Janem Matouškem přinášíme přehled informací, rad a tipů týkajících se jak životního pojištění obecně, tak v současné době diskutovaného investičního životního pojištění.

Životní pojištění především pro živitele rodiny

„Životní pojištění je nezbytné zejména pro ty, na jejichž příjmu závisí někdo další. Už dávno však neplatí, že životní pojištění uzavírá pouze hlava rodiny, která zpravidla vydělává více. Životní pojištění je i pro zaměstnanou matkou vhodným řešením pro ty momenty, kdy v jejím životě dojde k výpadku příjmu,” uvedla pro Právo Ivana Buriánková z České pojišťovny (ČP).

Sjednání životka by však měli zvážit i lidé, kterým by v případě těžšího úrazu výpadek příjmu výrazně zkomplikoval životní situaci - například při splácení hypotéky.

Většina klientů se rozhoduje mezi rizikovým a investičním životním pojištěním (ŽP). Zatímco rizikové ŽP neobsahuje žádnou spořicí složku a po jeho ukončení není pojištěnému vyplaceno žádné plnění, zahrnuje investiční ŽP  pojistnou a investiční složku. Pojistná by měla pochopitelně převažovat, aby pojištění plnilo svůj účel. V rámci investiční složky se investuje do podílových fondů, přičemž investiční riziko je na straně klienta.

„Někteří lidé upřednostňují investiční životní pojištění, protože chtějí v jedné smlouvě získat jak pojistnou ochranu, tak možnost investovat. Jsou to většinou klienti, kteří jsou ochotni akceptovat riziko výkyvů na finančních trzích (ale mají možnost si zvolit i konzervativní strategii) a hledají možnost, jak zhodnotit své volné finanční prostředky,” doplnil Matoušek.

Výhody: daňový odpočet i příspěvek zaměstnavatele

Hlavní výhodou investičního ŽP je podle Jana Matouška existence pojistného krytí, pojištění po celou dobu svého trvání poskytuje pojistnou ochranu na sjednaná rizika. „V rámci investiční složky si pak klient může vytvářet dlouhodobou finanční rezervu pro dobu po konci pojištění,” dodal Matoušek.

Investiční ŽP je podporováno státem formou úlev na daních pro klienta samotného i pro jeho zaměstnavatele. Daňový základ si můžete snížit až o 24 tisíc korun za rok. Týká se to částky, která jde na krytí rizika smrti a investiční složky.

„Dále může na tento typ životního pojištění přispívat i zaměstnavatel, a to až 50 tisíc korun za rok, kdy ani klient, ani zaměstnavatel z této částky neodvádí sociální ani zdravotní pojištění,” doplnil Matoušek.

„Klienti na investičním ŽP oceňují, že mohou během pojištění aktivně ovlivňovat výši zhodnocení volbou investiční strategie a v důsledku toho podstatně ovlivnit i výši pojistného plnění při dožití,” uvedla Renata Čapková z České podnikatelské pojišťovny.

Nevýhody: především dlouhodobý horizont

Investiční ŽP je dlouhodobý produkt, s nadsázkou je možné říci, že na celý život. „Je to produkt určený na dlouhou dobu, minimálně do šedesáti let. Je tedy potřeba, aby si klient dobře rozmyslel, jestli je připraven tak dlouhou dobu tento finanční produkt mít a nerušit jej, jelikož jeho předčasné zrušení je ve většině případů nevýhodné,” uvedla pro Právo Jana Náchodská z Pojišťovny České spořitelny.

„Pokud se klient rozhodne, že smlouvu po pár letech zruší, nebývá to pro něj výhodné. Pro klienta je téměř vždy lepší smlouvu aktualizovat než ji vypovědět,” doplnil Matoušek.

Podle Petra Milaty z ČSOB Pojišťovny lze spatřit nevýhodu v celkové složitosti produktu: „Nevýhodou může být i kombinování investiční a rizikové složky a z toho vyplývající složitost až možná pro běžného klienta nesrozumitelnost produktu. Je proto důležité při sjednávání vše dobře vysvětlit.”

Nevýhodu je možné spatřit i v tom, že klient nemá mnohdy žádnou jistotu zhodnocení své investice. „Klienty upozorňujeme i na to, že u fondů a portfolií, není výše zhodnocení garantována a investiční riziko tedy nese v plném rozsahu pojistník, který svou investiční strategii volí. Z tohoto důvodu není zaručena ani návratnost původně investovaná částky," uvedla Čapková. Mnohé pojišťovny však nabízejí i investice do garantovaných fondů, kde je zaručen minimální výnos ve stanovené výši.

Je také třeba mít na paměti, že investiční ŽP rozhodně není levný produkt. Klienti musí být připraveni na to, že jim pojišťovny budou strhávat různé typy poplatků jak z přijatého pojistného, tak za správu jednotlivých fondů.

Nabídka na trhu je pestrá

Většina pojišťoven nabízí i několik produktů investičního ŽP. K základnímu pojištění proti riziku smrti pak můžete vybírat až z několika desítek různých typů připojištění.

Klient má možnost ovlivnit i typ investice. „Každý má možnost zvolit si svou investiční strategii, tedy vhodný investiční nástroj podle toho, jaký preferuje poměr mezi rizikem a potenciálním zhodnocením ve střednědobém až dlouhodobém horizontu. Má rovněž možnost kdykoliv volně upravovat pojistné určené k investování,” uvedla Buriánková.

„Klient si vybírá z naší nabídky na základě svého rizikového profilu a dlouhodobého charakteru produktu. Klient může v budoucnu změnit alokaci nového pojistného stejně i přesunout již nakoupené jednotky do jiného fondu,” doplnil Jiří Cívka z pojišťovny AXA.

Anketa

Máte životní pojištění?
Ano
50,6 %
Ne
49,4 %
Celkem hlasovalo 862 čtenářů.

Reklama

Související články

Výběr článků