Hlavní obsah

Jaké jsou podmínky dávky 5000 Kč na dítě

7. 6. 2022, 5:00

Rodiny s loňským příjmem do milionu korun hrubého by měly ve druhé polovině letních prázdnin začít dostávat 5000 korun na každé dítě, kterému nebude 1. srpna ještě 18 let. Týkat se to má i dětí, které se narodí do konce letošního roku.

Foto: Profimedia.cz

Ilustrační snímek

Článek

Domácnosti, které pobírají přídavky na děti, by měly podporu získat automaticky. Ostatní rodiče o ni budou žádat. Návrh zákona o vyplacení jednorázového příspěvku schválila vláda symbolicky na Mezinárodní den dětí, tedy 1. června. Normu dostane teď k projednání Sněmovna. Opozice už ohlásila, že bude navrhovat určité změny, zřejmě však v dolní komoře nenalezne pro jejich prosazení potřebnou podporu.

Z podkladů ministerstva práce a sociálních věcí přinášíme odpovědi na nejčastější otázky, které se vyplacení pětitisícového příspěvku týkají.

Kterých dětí se příspěvek týká?

Příspěvek je určen dítěti do 18 let, které žije v rodině, jejíž příjem v roce 2021 byl do jednoho milionu korun hrubého. To je asi 83 333 korun hrubého měsíčně. To při zjednodušeném výpočtu na kalkulačce Měšec.cz při jedné mzdě v této výši u jednoho dítěte znamená zhruba 65 493 korun čistého měsíčně, u dvou dětí 67 353 a u tří 69 673 korun.

Domácnosti, které pobírají přídavky na děti, by měly podporu získat automaticky

Pokud by oba rodiče měli stejný příjem ve výši 500 tisíc korun ročně, přičemž děti si uplatňuje jeden z nich, činil by čistý měsíční příjem domácnosti při jednom dítěti 68 061 korun čistého, u dvou 69 921, u tří pak 72 241 korun čistého.

Spodní věková hranice je stanovena narozením dítěte nejpozději 31. prosince 2022. Horní věková hranice je pak daná 1. srpnem 2022, kdy věk nesmí přesáhnout 18 let. Pokud tedy dítě oslaví osmnáctiny 2. srpna nebo později, pak nárok na příspěvek mít bude.

Kdo a jak může o příspěvek požádat?

Nárok na pět tisíc korun od státu má dítě s trvalým pobytem a bydlištěm v Česku. Rodiče musí s dítětem žít a hradit náklady. Příspěvek mohou získat i cizinci, kteří v ČR dlouhodobě žijí a pracují. Čerpat ho mohou pěstouni, manželé či partneři rodičů i vdovci a vdovy po rodičích. Žadatelem je vždy jeden z rodičů, čestné prohlášení o příjmech dává za oba rodiče.

Jaké jsou dávky pomoci a kde o ně žádat

Finance

Automaticky bude příspěvek v srpnu vyplacen rodičům, kteří mají v červnu nárok na přídavek na dítě. Ostatní rodiče budou podávat jednoduchou žádost o příspěvek, a to buď elektronicky přes webovou aplikaci, nebo osobně na vybraných czech pointech, zejména na obecních a krajských úřadech. Jejich seznam bude zveřejněn.

Kromě jmen, rodných čísel a bydliště dětí a rodičů se má podle návrhu dokládat čestné prohlášení o příjmech. Stát pak tyto informace ověří u finančního úřadu a České správy sociálního zabezpečení. Žádosti bude možné podávat, teprve až zákon začne platit, nejspíše v srpnu. Na podání žádosti budou mít rodiče rok.

Co budu potřebovat, když chci zažádat elektronicky?

Potřebujete elektronickou identitu občana, přes kterou se dostanete do naší webové aplikace, kde vyplníte základní údaje a zaškrtnete čestné prohlášení, že příjmy rodiny nepřesáhly v roce 2021 milion korun hrubého.

Kdy budu moci o příspěvek žádat, když se nám dítě narodí až na podzim nebo v zimě?

Žádost bude možné podat až po jeho narození. Pokud se tedy dítě narodí například až 31. prosince, tedy v nejzazším možném termínu pro nárok na příspěvek, rodiče o něj budou moci požádat v lednu.

Jakým způsobem bude příspěvek vyplacen?

Obvyklým způsobem jako všechny dávky a příspěvky, tedy bezhotovostně převodem na účet nebo složenkou.

Bude se příspěvek danit?

Příspěvek nebude podléhat zdanění. Z principu by nemělo smysl poskytovat příspěvek a pak jej snížit o daň.

Životní minimum by mohlo vzrůst od července o pět procent

Domácí

Bude se příspěvek započítávat do rozhodného příjmu kvůli dalším dávkám?

Ne, tento příspěvek se do rozhodného příjmu nezapočítává, takže nebude mít vliv na případný nárok na další dávky.

Co všechno se započítává do rozhodných příjmů domácností pro získání příspěvku?

Za příjem se podle ministerstva práce považují stejné druhy příjmů, které jsou rozhodné třeba pro přídavek na dítě a příspěvek na bydlení. Jedná se o příjem ze závislé činnosti, ze samostatné výdělečné činnosti, ale také například z pronájmu nemovitostí, a to za rok 2021.

Mezi příjmy, které se mají rovněž započítávat, má patřit třeba i příjem z autorských práv, výživného, příjmů z prodeje nemovitostí, cenných papírů i jiných věcí či z převodu firmy. Týkat by se to mělo také výsluh, náhrad mzdy či platu, pojistného plnění, odměn, odchodného, důchodů, nemocenské, podpory v nezaměstnanosti, dávek či rodičovské.

Zohledňovat se nebudou případné výhry. V potaz se mají brát částky, které byly loni vyplacené či zaúčtované.

Živnostníkům s paušálem se má započítat jako příjem nejméně polovina celostátní průměrné mzdy.

Který z rodičů má nárok na příspěvek v případě, že dítě je ve střídavé péči?

Nárok na příspěvek je navázán na dítě. Zákonný zástupce tedy „jen“ tento nárok dítěte uplatňuje. V případě střídavé péče může žádost podat za dítě fakticky kterýkoliv z rodičů s tím, že příjmy bude prohlašovat za rodinu, se kterou dítě v době podání žádosti žije.

Proč je příjmová hranice rodiny nastavena právě na milion hrubého?

Zvyšování cen se podle ministerstva práce týká především rodin s dětmi, které jen velmi složitě mohou upravit strukturu spotřeby. Rodiče s dětmi, především pak samoživitelky a samoživitelé, jsou velmi zranitelnou skupinou. Ministerstvo upozorňuje, že roční příjem ve výši jednoho milionu korun hrubého přibližně odpovídá průměrnému příjmu české domácnosti.

Co hrozí lidem, kteří by dávku získali neoprávněně?

Neoprávněně získanou dávku budou lidé muset vrátit. Vymáhání by měl mít na starosti celní úřad.

Kolik dětí stát podpoří a kolik to bude stát?

Podle podkladů k zákonu by nárok na dávku mělo mít 1,56 milionu dětí a výdaje by mohly činit asi 7,8 miliardy korun. V částce nejsou náklady na zpracování a úředníky. V Česku jsou dva miliony dětí do 18 let. Přídavky v dubnu dostalo 264 500 dětí.

Reklama

Výběr článků