Hlavní obsah

Jaké jsou dávky pomoci a kde o ně žádat

18. 5. 2022, 4:50

Rostoucí ceny energií, potravin i služeb nabourávají rozpočty čím dál tím většímu počtu domácností. A zdaleka se už nejedná jen o ty nejchudší, ale i o lidi, kteří se řadí ke střední třídě. Vláda pro ně nyní zřídila web Destnikprotidrahote.cz, kde naleznou, o jakou pomoc mohou v případě nouze stát požádat a kde ji seženou.

Foto: destnikprotidrahote.cz

Web s přehledem pomoci "proti drahotě"

Článek

Jaké možnosti tedy rodiny s dětmi, senioři, další ohrožené osoby či živnostníci mají?

Příspěvek na bydlení

Je určený lidem, kteří dávají na náklady spojené s nájmy, energiemi, svozem odpadu a podobně alespoň 30 procent svých příjmů. V Praze je to 35 procent. Výše dávky odvíjí se o tzv. normativů na bydlení, což jsou úředně odhadnuté náklady na tyto věci podle velikosti dané obce.

Přehledně: Jak žádat o příspěvek na bydlení

Výše dávky se pohybuje v řádech stokorun i tisícikorun měsíčně. Žádá se, podobně jako u ostatních sociálních dávek, na Úřadu práce. Vláda zvažuje, že by ještě letos mohla normativy zvýšit, a tím vzrostou i dávky a rozšíří se množství domácností, které o dávku budou moci zažádat.

Doplatek na bydlení

Doplatek na bydlení je určen lidem, kteří ani přes příspěvek na bydlení, jejž také vyplácí Úřad práce, nemají dostatek peněz na úhradu nákladů spojených s bydlením. Nárok na dávku se odvíjí od příjmů žádající domácnosti. Od příjmů domácností se odvíjejí i nároky na většinu dalších dávek.

Socioložka: Rostoucí ceny ohrožují až třetinu domácností

Příspěvek na živobytí

Jedná se o pomoc lidem s nedostatečnými příjmy, která je odvislá od výše příjmů a nákladů na bydlení. Je určena na pomoc s úhradou základních potřeb. Může dosahovat až tisíců korun měsíčně.

Přídavek na dítě

Na dávku je nárok, pokud čisté příjmy na člena rodiny jsou nižší než 3,4násobek životního minima. Výše dávky se pohybuje podle věku dítěte. Může se pohybovat mezi 630 a 1380 korunami měsíčně.

Kdo bude mít nárok na srpnový příspěvek 5000 Kč na dítě

Rodičovský příspěvek

Je určen pro rodiče, kteří zůstanou s dětmi maximálně do čtyř let věku doma. Její výše je v souhrnu maximálně 300 tisíc korun. V případě, že nejmladším dítětem v rodině jsou dvě a více dětí narozených současně, má rodič nárok na vyčerpání celkové částky až 450 tisíc korun.

Vláda nedávno rozhodla, že se maximální měsíční výše výplaty příspěvku může zvýšit z 10 tisíc korun na 13 tisíc korun, o to se však zkrátí doba jeho čerpání. Některé strany vládní koalice požadují nárůst příspěvku na 345 tisíc korun na jedno dítě. O tom se však ještě nerozhodlo.

Rodičovský příspěvek se zvýší, plánuje vláda

Příspěvek při pěstounské péči

Jde o dávku, kdy je dítě v osobní péči osoby příbuzné nebo blízké, případně si pěstoun sám dítě vybral a požádal o jeho svěření do své pěstounské péče. Základní výše příspěvku činí od dubna 9775 korun. U pěstounů prarodičů je to 7650 korun. Výše příspěvku se mění například v souvislosti s tím, zda je dítě handicapované, nebo při vyživovací povinnosti.

Porodné

Dávka související s náklady na narození dítěte. Nárok na ni mají rodiny, které v kalendářním čtvrtletí předcházejícím porodu měly měsíční čisté příjmy nižší než 2,7násobek životního minima, do něhož se započítává i narozené dítě. To je 25 947 korun.

Růst životního minima zvýší dávky i o tisíce

Pohřebné

Nárok na pohřebné vzniká, jestliže rodič či prarodič vypravil pohřeb dítěti, které bylo ke dni smrti nezaopatřeným dítětem, nebo osobě, jež byla ke dni smrti rodičem nezaopatřeného dítěte. Dávka dosahuje výše pět tisíc korun.

Jak vypadá vládní web
Webová stránka Destnikprotidrahote.cz je do značné míry řazena jako shrnutí opatření, které vláda proti rostoucí inflaci navrhla.
Je tak rozdělena do šesti sekcí, z nichž jedna je určena rodinám s dětmi, druhá seniorům, třetí se týká pomoci s náklady na bydlení, čtvrtá pomoci s drahými pohonnými hmotami, pátá podnikatelů a firem a šestá chudobou nejohroženějších skupin obyvatelstva.
V každé sekci jsou shrnuty dosavadní postup vlády proti inflaci a její další plány. Pro lidi je ale daleko přínosnější rozcestník, který v každé sekci odkazuje na informace o jednotlivých sociálních dávkách a jiných formách pomoci.

Mimořádná okamžitá pomoc

Jednorázová nenároková dávka, o niž může člověk požádat, pokud mu například pro nízké příjmy nebo nedostatek finančních prostředků hrozí újma na zdraví, byl poškozen živelní pohromou nebo nemá na jednorázový výdaj spojený třeba s péčí o děti. Dosahovat může až desítek tisíc korun.

Příspěvek na péči

Je určen pro lidi, kteří jsou závislí na péči jiné osoby a mají kvůli tomu vyšší životní náklady. Jeho výše se může podle výše handicapu pohybovat mezi 880 až 19 200 korun měsíčně.

Životní minimum by mohlo vzrůst od července o pět procent

Dávky pro zdravotně postižené

Například příspěvek na mobilitu určený pro lidi, kteří se kvůli handicapu hůře pohybují při vyřizování nákupů či věcí na úřadech. Jeho výše je 550 korun měsíčně.

Dále je to pak příspěvek na zvláštní pomůcku, jež je určen například na věci pomáhající nevidícím, neslyšícím, vozíčkářům a podobně. Může tak mezi nimi být například automobil. Výše podpory se liší podle poskytované pomůcky.

Pohonné hmoty

V případě drahých pohonných hmot, tedy benzinu či nafty, web zmiňuje jen jednu pomoc, a to program Záruka energie určený podnikatelům. Jde o záruku na bankovní úvěry ve výši jednoho až deseti milionů korun určené na běžné provozní údaje. Stát ručí do osmdesáti procent jejich výše. Žádá se u národní rozvojové banky.

Spotřební daň z nafty a benzinu se na léto sníží, potvrdili senátoři

Pomoc živnostníkům

Tři programy určené na modernizaci dálkového vytápění, úspory vody v průmyslu a pořízení fotovoltaických systémů. Pomoc může dosáhnout i desítek milionů korun. Zodpovídá za ni ministerstvo průmyslu a obchodu.

Zvažované podpory

Vláda chystá výplatu jednorázového příspěvku pět tisíc korun na dítě u domácností s hrubým příjmem do jednoho milionu korun ročně. Vyplácet by se měl v srpnu. Zvažuje i zvýšení životního a existenčního minima, díky čemuž by vzrostla velká část sociálních dávek.

Reklama

Výběr článků