Hlavní obsah

Hypotéky teď nejsou pro každého

30. 6. 2020, 9:35
Právo, Novinky, Barbora Buřínská

Pandemie koronaviru a s ní spojená vládní opatření ovlivnily i trh s hypotékami. Banky k žádostem o hypoteční úvěry nyní přistupují obezřetněji, sledují především to, zda klient bude schopný si dlouhodobě udržet své příjmy. Nejohroženější jsou tak z pohledu odmítnutí žádostí lidé pracující v oblastech, které koronakrize postihla nejvíce.

Foto: Profimedia.cz

Ilustrační snímek.

Článek

Po vypuknutí pandemie koronaviru bylo mnoho firem nuceno ze dne na den zastavit provoz, což mělo pochopitelně vliv i na jejich zaměstnance. Dočasně bez práce a tím pádem i bez příjmů se ocitli také mnozí živnostníci. Řada podniků v letošním roce počítá s výrazným poklesem tržeb, svou situaci tak řeší snížením nákladů a bohužel dochází a do budoucna i nadále docházet bude k propouštění zaměstnanců.

Nejistota na pracovním trhu bohužel znevýhodňuje některé profese, především pak z oblasti cestovního ruchu, pohostinství, dálkové i letecké dopravy či automobilového průmyslu, při žádostech o úvěry a obzvlášť pak o hypotéky. Může se stát, že banka jim úvěr poskytnout odmítne.

U hypoték sledujeme odvětví, v němž žadatelé pracují, a odkud jsou generovány jejich příjmy na splácení úvěrů
Petr Plocek, UniCredit Bank

„Banky budou s ohledem na očekávaný ekonomický vývoj přistupovat ke schvalování hypoték, ale i ostatních úvěrů nyní ještě více obezřetněji a s důrazem na dlouhodobou udržitelnost příjmů klientů. Tím totiž nechrání jen sebe a své riziko, ale především klienta a jeho schopnost dostát svým závazkům a nedostat se do potenciálních problémů při splácení úvěru,“ uvedl pro Právo Radek Perman z Air Bank.

Banky pochopitelně vždy podrobně prověřovaly žadatele o úvěry, nicméně nyní jsou ještě důkladnější. Sledují jak profesi žadatele, tak odvětví, ve kterém pracuje. Nicméně nelze, jak samy banky upozorňují, paušalizovat, že žadatel z odvětví, která byla pandemií zasažena nejvíce, může na hypotéku zapomenout.

Přehledně: Jaké změny přinesla koronakrize na trhu s nemovitostmi

„U hypoték sledujeme odvětví, v němž žadatelé pracují, a odkud jsou generovány jejich příjmy na splácení úvěrů. V tomto ohledu jsou banky nyní obezřetnější. Banka však po důkladném posouzení žádosti může přistoupit k poskytnutí úvěru do určité výše hodnoty nemovitosti i přesto, že žadatel pracuje v sektoru zasaženém pandemií,“ uvedl pro Právo Petr Plocek z UniCredit Bank.

„Nelze říci, že lidé pracující v odvětvích, která byla koronavirovou pandemií postižena, nemohou hypoteční úvěry získat,“ potvrdil i Michal Teubner z Komerční banky. Stejně tak Filip Hrubý z České spořitelny: „Rozhodně ale neplatí, že jsou z žádostí o hypotéku automaticky vylučování zaměstnanci v oblasti pohostinství nebo ubytovacích služeb.“

ČNB zmírnila podmínky, banky se jich však drží i nadále

Česká národní banka (ČNB) ve dvou krocích výrazně zmírnila přísné podmínky pro poskytování hypoték. Banky by se nyní měly řídit jen ukazatelem LTV (výše úvěru vůči hodnotě zástavy), který nyní může dosáhnout až 90 procent. Další dva parametry (tzv. ukazatele DSTI a DTI), které zohledňovaly příjmy žadatele vůči úvěrovým splátkám i celkové zadluženosti, ČNB zrušila.

Úpravy limitů úvěrových ukazatelů pro posuzování žádostí o hypoteční úvěry
Limit ukazatele LTV (loan to value, výše hypotéky v poměru k hodnotě zastavované nemovitosti) se od 1. dubna 2020 zvýšil na 90 procent. Banky mohou uplatnit 5procentní výjimku pro hypotéky s vyšším ukazatelem LTV. Před uvolněním byl 80 procent.
Limit ukazatele DSTI (debt service to income vyjadřuje, jak velkou část čistého měsíčního příjmu žadatel o úvěr vynakládá na splátky celkového dluhu) se od 1. dubna 2020 zvýšil na 50 procent. Před uvolněním byla jeho výše 45 procent. Bankovní rada pak 18. června 2020 tento ukazatel zrušila.
Limit ukazatele DTI (debt to income, poměr výše dluhu a čistého příjmu žadatele o úvěr) byl od 1. dubna 2020 zrušen. Před uvolněním musela výše úvěru představovat maximálně devítinásobek ročních čistých příjmů domácnosti.

Hypotéky by tak nyní mohly být dostupnější pro širší okruh zájemců. Ovšem banky i přesto, že při posuzování žádostí nejsou již tolik podmínkami ČNB omezovány, i nadále původně nastavené limity sledují.

„I nadále považujeme za důležité uplatňovat limity stanovené ČNB u našich klientů, abychom je chránili a předcházeli tak zadlužování rizikových skupin klientů. I přes změny, se kterými v tomto roce přišla ČNB zrušením klíčových zpřísňujících pravidel, se pro nás a naše klienty nic v této oblasti nemění a držíme dosavadní nastavení, tedy DTI ve výši devítinásobku, DSTI ve výši 45 procent a LTV ve výši 90 procent,“ uvedla pro Právo Andrea Vokálová z Hypoteční banky. Podobný přístup drží i další banky.

Hypotéky zlevňují

Na hypoteční trh mělo dopad i dvojí radikální snížení úrokových sazeb ČNB. Mnohé banky, některé i několikrát, přistoupily ke zlevňování svých hypoték.

V červnu například o 0,4 až 0,6 procentního bodu snížila sazby Komerční banka, minimální úrokové sazby se tak dostaly na hodnotu 2,29 procenta (fixace tři až deset let). Hypotéky zlevnila tento měsíc i Air Bank, nejnižší sazba pro novou hypotéku tak činí 2,29 procenta, pro hypotéku refixovanou z jiné banky pak 1,99 procenta. Banka nově poskytuje klientům možnost fixovat si sazbu i na sedm (od 2,09 procenta) a deset let (od 2,19 procenta). Fio banka od poloviny června nabízí u hypotéky s pětiletou fixací sazbu 1,78 procenta.

Před několika dny snížila sazby hypoték až o 0,3 procentního bodu i Equa bank. Refinancovat hypotéku je možné již od 1,99 procenta ročně. Hypotéky na výstavbu nebo koupi domu či bytu s fixací tři nebo pět let lze nyní nově pořídit s úrokem od 2,09 procenta. V posledních dnech zlevnila hypotéky s fixací pět, sedm a deset let i Sberbank. Úroková sazba nyní dosahuje hodnoty 2,19 procenta.

Pandemie hypoteční trh již zasáhla: sazby klesají, prodeje váznou

Zájem klientů o hypotéky však nijak výrazně neroste. Letošní květen byl dokonce druhým nejhorším květnem za posledních deset let.

„Důvodem je pochopitelně koronavirová krize. V květnu se na hypotečním trhu teprve projevilo březnové a dubnové ,vypnutí‘ podstatné části ekonomiky a opatření pro boj s koronavirem. Proces poskytnutí hypotéky totiž zpravidla trvá řádově týdny, takže v květnových číslech se zrcadlí slabší březnová a dubnová poptávka po nových hypotékách, daná právě opatřeními pro boj s koronavirem, ale také nejistotou ohledně vývoje cen nemovitostí a ohledně daně z nabytí nemovitosti,“ vysvětlil ekonom Lukáš Kovanda.

Reklama

Související články

Výběr článků