Hlavní obsah

Finanční poradna: Jak správně odečíst úroky z úvěrů na bydlení z daní

9. 3. 2021, 10:19
Novinky, bab

Snížit si základ daně můžete i v případě, že splácíte hypotéku či úvěr od stavební spořitelny, a to o úroky zaplacené bance. Jaké podmínky je třeba splnit?

Foto: Profimedia.cz

Ilustrační snímek.

Článek

„Tisíce lidí si mohou u nás uplatnit ve svém daňovém přiznání či ročním zúčtování daně zaplacené úroky z hypotéky. Úroky z hypotečního úvěru si můžete odečíst ale pouze tehdy, pokud na dani z příjmu odvedete v roce 2020 více, než činí sleva na poplatníka (24 840 korun). Daňovou úsporu nepřinese odpočet úroků například lidem pracujícím za minimální mzdu, OSVČ s nulovým nebo velmi nízkým ziskem a osobám pracujícím na dohody o provedení práce s měsíční odměnou do 10 tisíc korun,“ uvedla finanční specialistka Veronika Hegrová z Hyponamiru.cz.

Přehledně: Daňové přiznání krok za krokem

Finance

Úspora až 45 tisíc korun

U úvěrů na bydlení sjednaných do konce loňského roku si můžete daňový základ snížit až o 300 tisíc korun (v případě úroků placených po celý kalendářní rok). Pokud jste si hypotéku ale sjednali až letos, budou pro vás platit již nová pravidla. Daňový základ bude možné snížit o maximálně 150 tisíc korun.

Jak správně uplatnit úroky v přiznání? „Nejprve je důležité být takzvaným účastníkem hypoteční smlouvy (tzn. žadatelem nebo spolužadatelem hypotéky) a vlastnit nebo spoluvlastnit nemovitost financovanou hypotékou,“ uvedla Hegrová.

Jak dále dodala, důležitou podmínkou je i to, aby nemovitost sloužila k řešení bytové potřeby účastníka hypoteční smlouvy nebo jeho blízkých příbuzných (například děti, rodiče, prarodiče).

Dokumenty pro uplatnění odpočtu:

  • Smlouva o poskytnutí úvěru na bydlení (při prvním uplatňování odpočtu).
  • Výpis z katastru nemovitostí (při prvním uplatňování odpočtu).
  • Originál potvrzení o zaplacených úrocích.

Pokud jste platili úroky z úvěru z hypotéky či z úvěru od stavební spořitelny jen po část roku, nesmí uplatňovaná částka překročit 1/12 maximální částky ročního odpočtu za každý měsíc placení úroků.

Uplatnit odpočet zaplacených úroků u úvěrů na bydlení můžete i tehdy, když jste hypotéku refinancovali. Pokud čerpáte hypotéku na pořízení investiční nemovitosti, případně máte sjednanou tzv. americkou hypotéku, možnost odpočtu úroků z daňového základu se na vás nevztahuje.

V letošním roce vláda kvůli pandemii prodloužila termíny pro podání daňového přiznání. Pro klasická papírová se posunul na 3. května, elektronická podání je letos výjimečně bez sankce možné podávat až do 1. června.

Jaké jsou letos termíny pro podání přiznání a zaplacení daně
15. únor – zaměstnanci musí podepsat ve mzdové účtárně požadavek na zúčtování daně a dodat potvrzení potřebná k uplatnění odpočtů a slev.
3. květen – pro podnikatele bez daňového poradce, který podává papírové formuláře, platí tento termín pro odevzdání daňového přiznání a doplacení daně. Finanční úřad má 30 dnů na vrácení přeplatku na dani.
3. květen – pro podnikatele bez daňového poradce, který podává papírové formuláře, platí tento termín pro podání přehledu ČSSZ a zdravotní pojišťovně. Doplacení pojistného je třeba do 8 dnů po dni, ve kterém byl nebo měl být podán přehled. Vzhledem k posunu termínů pro odevzdání daňového přiznání se pravděpodobně posune i termín pro podání přehledu ČSSZ a zdravotní pojišťovně.
1. červen – pro podnikatele bez daňového poradce, který podává elektronicky, platí tento termín pro odevzdání daňového přiznání a doplacení daně.
1. červen – pro podnikatele bez daňového poradce, který podává elektronicky, platí tento termín pro podání přehledu ČSSZ a zdravotní pojišťovně. Doplacení pojistného je nutné do 8 dnů po dni, ve kterém byl nebo měl být podán přehled. Finanční úřad má 30 dnů na vrácení přeplatku na dani, tzn. měl by odejít z účtu ČNB nejpozději 31. května. Vzhledem k posunu termínů pro odevzdání daňového přiznání se pravděpodobně posune i termín pro podání přehledu ČSSZ a zdravotní pojišťovně.
Nevznikla-li daňovému subjektu ve zdaňovacím období povinnost podat daňové přiznání, sdělí to správci daně ve lhůtě pro podání přiznání, tedy do 3. května.

Reklama

Související články

Výběr článků