Hlavní obsah

Přehledně: Jak na přiznání k dani z nemovitosti

25. 1. 2021, 4:30
Právo, Novinky, Barbora Buřínská

Všichni, kdo loni nabyli nemovitost, mají povinnost podat přiznání k dani z nemovitých věcí. Pro letošní rok by bylo standardně posledním dnem pro podání pondělí 1. února. Vzhledem k současné situaci kolem pandemie koronaviru je možné díky rozhodnutí ministerstva financí přiznání podat nejpozději 1. dubna, aniž byste za pozdní podání platili pokutu. Tato výjimka se však netýká nemovitostí, které jsou ve spoluvlastnictví více osob.

Foto: Profimedia.cz

Ilustrační snímek

Článek

„V případě, kdy je nemovitá věc ve spoluvlastnictví a jeden ze spoluvlastníků si chce přiznat nemovitou věc ve výši svého spoluvlastnického podílu, musí podat daňové přiznání do 1. února 2021,” uvádí na svých stránkách Finanční správa. Pokud ale bude přiznání podávat za všechny spoluvlastníky jeden z nich, může tak bez sankce učinit do 1. dubna 2021.

Kdo podává daňové přiznání

Každý, kdo v loňském roce získal do svého vlastnictví (koupí, ale i darem) byt, dům či třeba pozemek, je povinen podat finančnímu úřadu, na jehož území se nemovitost nachází, přiznání k dani z nemovitých věcí. Tradičně bylo třeba tuto povinnost splnit do konce ledna, jinak vás čekala sankce. V letošním roce je možné bez sankcí podat přiznání až o dva měsíce později, tedy 1. dubna.

Přiznání se ale netýká jen nových majitelů nemovitostí, podat ho musí i ti, kteří na své nemovitosti, již vlastní i delší dobu, provedli takové úpravy, které mají zásadní vliv na výpočet daně. Například přistavěli patro, ale na druhou stranu třeba i prodali část pozemku nebo zbourali stodolu.

V letošním roce je možné bez sankcí podat přiznání až o dva měsíce později, tedy 1. dubna

V případě, že se vás nic z výše uvedeného netýká, přiznání nepodáváte a pouze počkáte na pokyn od finančního úřadu k zaplacení požadované částky.

Pokud jste v loňském roce svou nemovitost prodali či darovali, oznamte do příslušnému finančnímu úřadu.

Jak vyplnit daňové přiznání

Daňový formulář je čtyřstránkový na modrém podkladu. Jeho vyplnění není složité. Je dobré si předem připravit veškeré údaje, které k vyplnění budete potřebovat, získáte je třeba z katastru nemovitostí, kde je vaše nemovitost i s příslušnými údaji (například druh pozemku, výměra apod.) evidována.

Na první stránce uvedete základní údaje o sobě, resp. poplatníkovi daně (jméno, adresa, rodné číslo apod.) i příslušné územní pracoviště finančního úřadu.

Druhá strana daňového přiznání slouží k vyplnění údajů pro daň z pozemků. Na třetí stranu pak uvedete konkrétní údaje k dani ze staveb a jednotek, zejména výměru podlahové plochy a příslušné koeficienty, které slouží pro výpočet daně. Každá obec má vlastní a jejich výši můžete dohledat na daňovém portálu Finanční správy.

Na čtvrté straně daňového přiznání se vypočte výsledná daňová povinnost, uvedete datum a daňové přiznání podepíšete.

Daň se platí na jaře

Splatnost daně z nemovitých věcí je 31. května 2021. Finanční úřad vás k úhradě příslušné částky sám vyzve, nejčastěji složenkou. Pokud máte zřízenu datovou schránku fyzické osoby, je vám informace o daňové povinnosti zasílána správcem daně do datové schránky.

Již několik let je možnost platit daň i prostřednictvím soustředěné inkasní platby obyvatelstva, tzv. SIPO. Stačí vyplnit příslušný tiskopis pro tuto možnost a doručit ho finančnímu úřadu. Poté se již nemusíte o nic starat, daň, a to i v případě změny její výše, bude hrazena zcela automaticky.

Nepřesáhne-li roční daň z nemovitých věcí částku pět tisíc korun, je splatná najednou. Pokud bude vyšší, je možné ji rozdělit na dvě části a zaplatit ji tedy nadvakrát. První splátku musíte uhradit do konce května a druhou pak do konce listopadu.

Daň z nabytí nemovitosti zrušena

V loňském roce mnohé nové vlastníky nemovitostí potěšilo zrušení daně z nabytí nemovitostí, kterou ve výši čtyř procent z pořizovací ceny nemovitosti platil kupující. Ke zrušení daně došlo se zpětnou účinností pro případy, kdy byl vklad práva do katastru nemovitostí proveden v prosinci 2019 a později.

Daň z nabytí nemovitých věcí se již nevztahuje na ty případy, které budou předloženy s návrhem na vklad do katastru nemovitostí dne 26. září 2020 a později a také na případy, u nichž lhůta pro podání daňového přiznání uplynula od 31. března 2020, uvádí na svých stránkách Finanční správa.

Nižší odpočty úroků

Další změnou, ke které v loňském roce došlo, je úprava výše limitu odpočtu zaplacených úroků z hypoték a úvěrů od stavebních spořitelen z daňového základu. Současnou výši odpočtu 300 tisíc korun si budou moci i nadále odečítat ti, kteří si úvěr na vlastní bydlení sjednali do konce loňského roku. Celková úspora na dani tak pro ně představuje maximálně 45 tisíc korun ročně.

Pokud tak učinili až po 1. lednu 2021, ze základu daně budou moci odečíst zaplacené úroky do limitu 150 tisíc korun, na dani tak ušetří maximálně 22 500 korun ročně.

Reklama

Výběr článků