Hlavní obsah

REMA PV Systém přišla o licenci na recyklaci solárů. Firma měla tisíce klientů

17. 5. 2023, 13:10

Společnost REMA PV Systém, a. s., která je provozovatelem kolektivního systému pro zpětný odběr a recyklaci solárních panelů, nemá licenci. Stávající jí vypršela na konci loňského roku a o novou si společnost nezažádala. Novinkám to potvrdilo ministerstvo životního prostředí (MŽP). REMA PV Systém měla kolem tří tisíc klientů, kteří provozují fotovoltaické elektrárny. Ti si nyní musejí najít jiný kolektivní systém.

Foto: Envato elements

Ilustrační foto

Článek

Okolnosti kolem tohoto kolektivního systému prošetřuje policie. Panuje totiž podezření, že firma zpronevěřila miliony korun od provozovatelů fotovoltaických elektráren, kteří kolektivnímu systému platili zálohy za budoucí recyklaci solárů po jejich ukončení životnosti.

Vyšetřovatelé se zabývají možnou zpronevěrou finančních prostředků, přičemž poškozeným subjektům měla vzniknout škoda ve výši 24,5 milionu korun. Jelikož se ale jedná pouze o nahlášenou škodu přibližně desítky klientů, může být ve skutečnosti celková částka ještě vyšší.

V evidenci skutečných majitelů firmy figurovala jména bratrů Karla a Davida Beneše. Policie jim už obstavila majetek. „Ke konkrétním osobám ani firmám se nevyjadřujeme. Mohu pouze sdělit, že ve vámi uvedené věci byly zahájeny úkony trestního řízení, a je tedy vedeno prověřování,“ řekl Právu mluvčí pražské policie Jan Daněk. Na případu pracují vyšetřovatelé z krajské hospodářské kriminálky.

Soláry se montují i na slabé střechy, hrozí zřícení

Ekonomika

Jména Karla a Davida Beneše byla spojená také s firmou REMA Systém, a. s., která je rovněž kolektivním systémem, nicméně zabývá se pouze zpětným odběrem a recyklací odpadů elektrických a elektronických zařízení a nikoliv solárních panelů. Podle veřejného rejstříku byli oba Benešové minimálně členy dozorčí rady této firmy.

Mluvčí REMA Systém Julie Melnykova Novinkám k věci kolem REMA PV Systém řekla: „Naše společnost je samostatnou právnickou osobou, zcela odlišnou od vámi zmiňované společnosti Rema PV Systém (XSOLAR REUSE SYSTÉM a. s.), na které nemáme jakoukoli majetkovou účast. Tyto informace jsou ostatně veřejně dostupné v evidenci skutečných majitelů a v obchodním rejstříku,“ sdělila s tím, že REMA Systém žádnému trestnímu prověřování nečelí.

Firma kontrolu MŽP komplikuje

Na vyšetřování policisté spolupracují s MŽP, které provádí vlastní kontrolu o aktivitách společnosti. „MŽP kontroluje postup společnosti, tedy zda činnost provozovatele kolektivního systému probíhala podle zákona. Podle něj provozovatel zejména nesmí rozdělovat zisk nebo jiné vlastní zdroje. Peněžní prostředky získané z příspěvků výrobců a výnosy z nich smí použít výhradně k financování zajišťování činností a na tvorbu rezervy,“ sdělila Novinkám mluvčí ministerstva Lucie Ješátková.

Zároveň dodala, že průběh kontroly je složitější, neboť REMA PV Systém dlouhodobě poskytuje požadované podklady postupně, nekompletně, s časovými odstupy a řadu požadavků MŽP rozporuje.

REMA PV Systém měla kolem tří tisíc klientů, kteří provozují fotovoltaické elektrárny. Peníze od nich jakožto provozovatel kolektivního systému, který se postará o pozdější recyklaci solárů, vybrala v rámci záloh. Jejich povinná úhrada se dle zákona vztahovala na solární panely uvedené na trh do 1. ledna 2013. Zákon byl později upraven tak, že povinnost za platbu přešla na výrobce a dovozce solárů.

Klienti společnosti si teď ale bez ohledu na to, jestli skutečně byly jejich peníze zpronevěřeny, budou muset hledat nový kolektivní systém, neboť licence REMA PV Systém vypršela na konci loňského roku a o novou firma nepožádala, sdělilo Novinkám MŽP.

„Výrobcům, kteří plnili své povinnosti prostřednictvím tohoto kolektivního systému, nezbývá nic jiného než přejít k jinému kolektivnímu systému nebo plnit své povinnosti individuálně. MŽP v současnosti nedisponuje informacemi, kam bývalí klienti REMA PV Systém, a. s., přešli,“ dodala Ješátková.

Začalo insolvenční řízení s holdingem Malina

Domácí

Novinky se zeptaly jednoho z provozovatelů kolektivního systému, společnosti Resolar, zdali k ní přešli nějací bývalí klienti REMA PV Systém. Podle ředitelky firmy Veroniky Šilhové tak v posledních čtyřech letech učinilo 17 provozovatelů solárních elektráren.

„Všichni tito klienti se aktivně domáhají svých pohledávek/dluhu vůči REMA PV Systém z titulu nepřevedených recyklačních příspěvků, proto po nich Resolar opětovnou úhradu recyklačního příspěvku nepožadoval,“ sdělila Novinkám Šilhová.

Licenci na provoz kolektivního systému v rozsahu, který zahrnuje také recyklaci solárních panelů, má v Česku momentálně osm společnosti, vychází z dokumentu na webu MŽP.

Výše celkové zálohy, kterou provozovatel solární elektrárny uvedené na trh do 1. ledna 2013 musel kolektivnímu systému platit, se odvíjela od výpočtu podle speciálního vzorce. Provozovatel elektrárny, který do 30. června 2013 uzavřel s nějakým kolektivním systémem smlouvu, musel od 1. ledna 2014 celkovou částku své zálohy uhradit v rovnoměrných splátkách s minimálně roční periodicitou nejpozději do 1. ledna 2019.

Na konci března se REMA PV Systém přejmenovala na XSOLAR REUSE SYSTÉM, a. s., přičemž v evidenci skutečných majitelů figuruje jako nepřímý skutečný majitel Riad Charawani.

Připojení fotovoltaiky do sítě se komplikuje, distributor dokonce vydal mapu připojitelnosti

Ekonomika

Reklama

Související témata:
Kolektivní systémy

Výběr článků