Hlavní obsah

NKÚ: Přidělení evropských dotací na čističky trvalo přes dva roky

12. 5. 2014, 8:46 – Praha

Přidělování evropských dotací na čištění odpadních vod mezi lety 2008 až 2013 podle Nejvyššího kontrolního úřadu trvalo průměrně 28 měsíců. Až po ukončení stavebních prací byla dotace schválena ve více jak 20 případech. Přitom ale podle mluvčí NKÚ Olgy Málkové nevznikly finanční ztráty.

Foto: Milan Malíček, Právo

Nejvyšší kontrolní úřad

Článek

Kontroloři se zaměřili na projekty z operačního programu Životní prostředí. Průtahy s vyřizováním dotací byly podle nich zapříčiněny například složitostí žádostí a chybami v nich, přetížeností projektových manažerů nebo nutností schválit velké projekty Evropskou komisí.

MŽP a SFŽP navíc neuchovaly všechny nezbytné dokumenty a doklady související s vyhlašováním výzev a výběrem projektů, aby bylo možné zkontrolovat, zda tyto části výběru projektů byly transparentní.

Nejisté naplnění cíle

Podle NKÚ je obtížné posoudit, zda se daří naplňovat cíle operačního programu. Například oblast podpory, kterou se kontroloři zabývali, má za cíl významné snížení znečištění a eutrofizace (zvyšování obsahu živin) povrchových vod.

"MŽP ale konkrétně nestanovilo, co už se považuje za ´významné´ snížení znečištění," uvedla mluvčí.

Některé nedostatky kontroloři našli i v kontrolním systému. Například u veřejnosprávních kontrol u příjemců dotací si MŽP a SFŽP nestanovily žádné lhůty. SFŽP tak například podle NKÚ provedl kontrolu hlášenou na červen 2012 až v září, kontrolní list zpracoval v únoru a protokol předal příjemci až v březnu 2013.

Operační program Životní prostředí patří k těm, u kterých Evropská komise kvůli chybám pozastavila proplácení dotací a nařídila ČR zkrátit o pět procent všechny výdaje proplacené příjemcům do srpna 2012.

Hrozí ztráta dotací

Vláda sice v roce 2012 sestavila akční plán, který měl problémy s čerpáním vyřešit, ale ke konci roku 2013 nebylo z kontrolované oblasti podpory stále vyčerpáno 23,5 miliardy korun, tedy téměř polovina její alokace.

V rámci celého operačního programu Životní prostředí bylo ke konci roku 2013 příjemcům proplaceno 44 procent alokace. Podle Ministerstva pro místní rozvoj přitom mělo být ke konci roku 2013 vyčerpáno alespoň 65 procent, jinak hrozí, že ČR přijde o více než pět miliard korun.

NKÚ proto doporučuje například rozdělení konkrétní činnosti mezi MŽP a SFŽP, optimalizaci a zefektivnění administrace projektů nebo zajištění monitoringu příjmů dosažených u ukončených projektů.

Reklama

Související články

Výběr článků