Hlavní obsah

Dodavatele energií loni změnilo přes půl miliónu zákazníků. Musejí dávat pozor na pokuty

29. 3. 2017, 9:56
Novinky, tov

Dodavatele elektřiny loni změnilo 360 tisíc odběratelů, o třetinu víc než v roce 2015. Dodavatele plynu vyměnilo 204 tisíc zákazníků, vyplývá ze statistik státního operátora OTE. Při změně si lidé musejí dávat pozor na pokuty u smluv na dobu určitou. Lepší informování klientů, kdy mohou odejít, požaduje nový etický kodex ERÚ. Řada velkých dodavatelů ho ale zatím nepodepsala.

Foto: David Ryneš, Novinky

Počet změn dodavatele elektřiny

Článek

Z 360 tisíc klientů, kteří loni vyměnili dodavatele elektřiny, tvořily největší podíl domácnosti - celkem jich bylo 263 tisíc. Dalších 81 tisíc byli podnikatelé a firmy (maloodběratelé) a 14 tisíc velkoodběratelé. U plynu loni změnilo dodavatele přes 170 tisíc domácností a přes 30 tisíc firem.

Oproti roku 2015 je to v obou případech nárůst, počet změn nicméně nepřekonal rekordní roky 2011 a 2012. Tehdy to bylo u elektřiny 473 tisíc zákazníků (v roce 2012) a u plynu 362 tisíc odběratelů (rok 2011). Energie v Česku loni dodávalo podle údajů OTE téměř sedm desítek společností.

Řada firem podmiňuje nabídku uzavřením smlouvy na dobu určitou, například na dva roky. Pokud chce v této době zákazník změnit dodavatele, většinou nevyvázne bez zaplacení smluvní pokuty ve výši i několika tisíc korun.

V praxi dochází k případům, kdy člověk podepíše třeba s podomním prodejcem smlouvu na dodávky od nového roku, přitom je ale vázán smlouvou na dobu určitou, jenže o tom neví. Jedné nebo druhé z firem nakonec musí zaplatit pokutu.

Dodavatelé mlží

„Na ERÚ se loni obrátilo několik set spotřebitelů, kteří chtějí ukončit smlouvu a ptají se svého dodavatele energií, kdy mohou odejít bez sankcí. Někteří dodavatelé však mlží nebo odpověď vůbec neposkytnou,” řekl Novinkám mluvčí Energetického regulačního úřadu (ERÚ) Michal Kebort.

Příslušný paragraf energetického zákona, který přiznává zákazníkům právo na tuto informaci, přitom podle něj nehovoří úplně jasně. I proto ERÚ k začátku letošního roku aktualizoval etický kodex obchodníka s elektřinou a plynem právě o povinnost dodavatele sdělit  zákazníkovi termín, ke kterému je možné smluvní vztah ze strany zákazníka ukončit.

Proti předchozí verzi, která byla více obecná, kodex také například zakazuje kontaktovat zákazníka v čase mezi 20:00 a 8:00 hodinou, pokud se na tom předem výslovně nedohodli.

Foto: David Ryneš, Novinky

Počet změn dodavatele plynu

Podle úřadu je to otázka slušnosti a vstřícného přístupu ke spotřebitelům. Navíc to není nic neobvyklého, protože některé společnosti, které působí v Česku i v zahraniční, tuto praxi za hranicemi dávno zavedly.

Nový kodex podepsalo do března 15 firem. Mezi prvními to byly společnosti Fonergy, Lumius, Carbounion, Energie ČS nebo dodavatel plynu a elektřiny MND, vyplývá ze seznamu zveřejněného na webu ERÚ.

Jak je možné měnit dodavatele energie
Když má zákazník  smlouvu na dobu neurčitou: Platí dvouměsíční výpovědní lhůta (počínající prvním dnem následujícího měsíce po výpovědi).
Když má zákazník smlouvu na dobu určitou: Když ji chce ukončit předčasně, typicky nevyvázne bez sankcí (existují výjimky podle energetického zákona, např. když dodavatel zdražuje, musí zákazníka v předstihu informovat a může odejít). Je proto zásadní vědět, kdy smlouva končí.
Smlouvy na dobu určitou se velmi často „automaticky obnovují“. To, že nechce zákazník pokračovat, musí říct stanovenou dobu před datem, například 30 dní. Toto datum je stanovené smlouvou a konkrétní dodavatelé proto mohou stanovit odlišnou dobu.
Zdroj: ERÚ

„Přijetí aktualizovaného etického kodexu je pro nás logickým krokem. Naše nabídka se od většiny konkurence dlouhodobě odlišuje tím, že všechny naše smlouvy pro domácnosti jsou na dobu neurčitou,“ řekl Novinkám ředitel prodeje a marketingu MND Jan Sýkora.

Kodex není zákon

„Ještě raději bychom ale viděli tyto změny přímo v legislativě, aby je museli zavést všichni dodavatelé. Etický kodex vydaný ERÚ není totiž závazný pro všechny dodavatele, ale pouze pro ty, kteří se k němu přihlásí. Tam, kde by bylo větší transparentnosti nejvíce potřeba, kodex nedosáhne,“ dodal Sýkora.

Z velkých dodavatelů nový etický kodex obchodníka nepodepsal například ČEZ.

„Jako jedni z prvních jsme zavedli vlastní etický kodex pro naše obchodní zástupce, kterým se musejí všichni řídit. Pokud ho nedodrží, dostanou pokutu, popřípadě s nimi ukončíme spolupráci. ČEZ byl zároveň signatářem dosavadní verze kodexu a jejím zněním se cítíme být i nadále vázáni,” řekl Novinkám mluvčí ČEZ Roman Gazdík.

„Naší zásadou je tak zákazníky jasně a srozumitelně informovat o všem, co se jejich smlouvy týká, neuchylovat se k agresivním praktikám a nenabízet výhody, které nejsme schopni zaručit. Obecně považujeme za správné, aby platila jednotná pravidla pro všechny obchodníky a byla zakotvena v příslušných zákonech a vyhláškách. Jen tak je možné zaručit, že budou proti neetickému jednání skutečně chráněni všichni spotřebitelé,” dodal Gazdík.

Další z velkých Novinkami oslovených dodavatelů, společnosti innogy (dříve RWE) a Pražská energetika (PRE), se k dotazům nevyjádřily.

Reklama

Související články

Výběr článků