Hlavní obsah

Znečištění se přenáší vzduchem až na tisíc kilometrů, říká meteoroložka

25. 1. 2017, 16:04 – Praha
Právo, Václav Pergl

Znečištění se může vzduchem přenést až na vzdálenost tisíc kilometrů, říká v rozhovoru pro Právo meteoroložka Dagmar Honsová z pražského Meteopressu. Za současnou nepříznivou situaci ohledně vzduchu v České republice však mohou hlavně nepříznivé rozptylové podmínky. Ty podle Honsové potrvají nejméně do začátku února.

Foto: Luděk Peřina, ČTK

Ilustrační foto

Článek

Co vlastně jsou nepříznivé rozptylové podmínky?

Je to stav, kdy rozptyl příměsí v atmosféře je téměř znemožněn v důsledku výskytu inverze a nedostatečného proudění vzduchu. Přitom jde o stav, který v oblasti se zdroji znečištění dává předpoklad k déletrvajícímu významnému překročení imisních limitů. Nepříznivé rozptylové podmínky budou nejméně do začátku února.

Co je příčinou znečištěného ovzduší?

Je pravda, že hlavní příčinou znečištění ovzduší je doprava a průmysl. Počasí k tomu ale v mnoha případech také nahrává – omezuje proudění větru a tím i výměnu vzduchu v oblastech zdroje znečištění. Tím koncentrace škodlivin pochopitelně roste.

Kde se měření úrovně znečištění provádí?

Je to v síti monitorovacích stanic. Stanice jste určitě zaregistrovali v podobě velkých plechových kontejnerů umístěných většinou v exponovaných lokalitách. Nejhustší monitorovací síť je v Praze, na Ostravsku a v Podkrušnohoří, tedy v místech, kde jsou problémy s překračováním imisních limitů nejčastější.

V 80. a 90. letech byly za nejproblematičtější znečišťující sloučeniny považovány oxidy síry a dusíku. Po odsíření hnědouhelných elektráren však jejich koncentrace významně poklesly, a proto je dnes nejběžnější formou znečištění polétavý prach o velikosti do 10 mikrometrů a na něj vázané nebezpečné látky.

Je znečištění ovzduší časté?

Ano, každý rok se vyskytuje. V 80. a 90. letech byly za nejproblematičtější znečišťující sloučeniny považovány oxidy síry a dusíku. Po odsíření hnědouhelných elektráren však jejich koncentrace významně poklesly, a proto je dnes nejběžnější formou znečištění polétavý prach o velikosti do 10 mikrometrů a na něj vázané nebezpečné látky. Při překročení limitů mohou být vyhlášeny tzv. signály regulace, které mnohdy znamenají i omezování výroby v průmyslových podnicích nebo omezování dopravy.

Co následuje po vyhlášení smogové situace?

Vznik smogové situace vyhlašuje ministerstvo životního prostředí a současně informuje inspekci, krajské a obecní úřady, které mají vydaný regulační řád. Na krajských úřadech a obcích jsou pak další regulační kroky.

Foto: Michaela Feuereislová, Právo

Dagmar Honsová je vášnivá meteoroložka

Může se znečištění přenést na velké vzdálenosti?

Ano. Pokud totiž není inverzní situace, řada zdrojů, například vysoké komíny, vypouští znečišťující látky vysoko do atmosféry, kde jsou pak větrem přenášeny na vzdálenost až tisíc kilometrů.

Asi nejznámějším případem dálkového přenosu znečištění byla situace ve Skandinávii v osmdesátých letech, kde byl zjištěn úhyn ryb ve sladkovodních jezerech, jehož příčinou byl velký nárůst kyselosti vody, která naleptávala horninové prostředí a vzniklými látkami poškozovala rybí žábry.

Zdroj okyselení vody byl pak nalezen až ve střední Evropě, zejména na obou stranách Krušných hor, odkud byly oxidy síry přenášeny až do Skandinávie.

Letos ale nefouká...

Máte pravdu. Letos je smogová situace způsobena dlouhou přetrvávající inverzí. Nesněží, nefouká a sněhová pokrývka ochlazuje vzduch u země. Ten je studený, těžký, zůstává při zemi a v něm se hromadí škodliviny.

Reklama

Výběr článků